Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.

A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status 
with ECOSOC.

 

Towards Nuclear Disarmament with Monitoring and Verification - Swedish

Mot kärnvapennedrustning med övervakning och kontroll

Av Radwan Jakeem

NEW YORK (IDN) – Det internationella samfundet strävar ständigt efter en värld fri från kärnvapen. Kontrollsystem och -metoder är avgörande för att förstå de komplexa utmaningar som ingår i att på ett korrekt sätt övervaka och kontrollera framtida insatser för kärnvapennedrustning som sannolikt kommer att utsätta länder för mer påträngande kontroller än någonsin.

Towards Nuclear Disarmament with Monitoring and Verification - Norwegian

Mot atomnedrustning med overvåking og verifisering

Av Radwan Jakeem

NEW YORK (IDN) – Med det internasjonale samfunnet som kontinuerlig streber etter en verden fri for atomvåpen, er verifiseringssystemer og metoder avgjørende for å forstå de komplekse utfordringene med å nøyaktig overvåke og verifisere fremtidige atomnedrustningsaktiviteter som sannsynligvis vil underlegge land for mer påtrengende verifisering enn noensinne.

Growing Anxiety About the Crucial 2020 NPT Review Conference- SWEDISH

Växande oro över 2020 års avgörande utvärderingskonferens om icke-spridningsfördraget (NPT)

Av Santo D. Banerjee

NEW YORK (IDN) – De överlevande från atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki, borgmästarna i de två japanska städerna vars invånare bevittnade den oerhörda grymheten som kärnvapen orsakar, företrädare för andra organisationer i det civila samhället liksom FN är alltmer oroade över framtiden för icke-spridning och nedrustning av kärnvapen.

Nuclear Abolition Exhibition Boosts Japan-Kazakh Relations - Nrwegian

Utstilling om avskaffelse av atomvåpen gjør forholdet mellom Japan og Kasakhstan sterkere

Av Katsuhiro Asagiri

Foto: Seremoni med båndkutting åpner utstillingen «Everything You Treasure …» (fra venstre mot høyre): Sapar Akhmetov, medlem av Mazhilis (underhuset) i parlamentet i Kazakhstan, Amerkhan Rakhimzhanov, direktør for Biblioteket for den første presidenten i Republikken Kasakhstan – Elbassy, Kuanysh Sultanov, styreleder for menneskerettighetskommisjonen i Kasakhstan under den første presidenten i Kasakhstan, Tatsuhiko Kasai, Japans ambassadør i Kazakhstan, Bizhanova Gulnara Kadyrzhankyzy, medlem av Mazhilis i Kazakhstans parlament, Hirotsugu Terasaki, generaldirektør for fred og globale spørsmål i SGI. Fotokreditt: Katsuhiro Asagiri | IDN-INPS.

NUR-SULTAN, Kasakhstan (IDN) – 2019 markerer 30-årsjubileet for avslutningen av atomprøvesprengning i Semipalatinsk, det viktigste testsområdet for Sovjetunionens atomvåpen, tiårsdagen for ikrafttredelsen av Traktaten om en atomvåpenfri sone i Sentral-Asia og ratifiseringen av Kasakhstan som det 26. landet som skal ratifisere Traktaten om forbud mot atomvåpen.

Concerns About Military Build-up in Iceland - Swedish

Oro för militär uppbyggnad på Island

Av Lowana Veal

REYKJAVIK (IDN) – När USA 2006 övergav sin militärbas intill Islands internationella flygplats i Keflavik på öns sydvästra spets trodde man att den amerikanska militären hade lämnat Island.

Men den senaste tidens utveckling avslöjar andra motiv. I början av september 2019 besökte USA:s vicepresident Island och tidigare i februari besökte även utrikesminister Mike Pompeo ön.

Caribbean States Vow to Facilitate Swift Entry into Force of Nuclear Ban Treaty - Norwegian

Karibiske stater lover å legge til rette for hurtig ikrafttredelse av Traktat om forbud mot atomvåpen

Av Jaya Ramachandran

Foto: Karibiske eksperter med Nobels fredspris 2017-representanter. Kilde: ICAN

GENEVE (IDN) – Sytti land har signert og 23 har ratifisert FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), etter at den ble åpnet for signering på FNs hovedkontor i New York 20. september 2017, nesten to og en halv måned etter at den var blitt vedtatt av 122 stater. Traktaten vil tre i kraft 90 dager etter at 50 stater har signert og ratifisert den.

Parliamentarians for Nuclear Disarmament Emphasize Need to Combat Climate Change - SWEDISH

Parlamentariker för kärnvapennedrustning betonar vikten av att begränsa klimatförändringar

Av Aleksandra Gadzinski

Collage: RAJ | IDN-INPS

KATOWICE (IDN) – Kärnvapen och klimatförändringar är de två stora existentiella hoten mot mänsklighetens överlevnad, civilisationen och planeten jorden. Mot bakgrund av det flyttade Bulletin of the Atomic Scientists i januari 2018 fram den legendariska Domedagsklockan till 2 minuter från midnatt, på grund av hoten från kärnvapen och klimatförändringar, sade Alyn Ware, global koordinator för Parlamentariker för kärnvapennedrustning (PNND), på ett möte 9 december.

The Threat or Use of Nuclear Weapons Violates the Right to Life, Warns a UN Committee - Swedish

Hotet eller bruket av kärnvapen bryter mot Rätten till liv, varnar en FN-kommitté

Av Alyn Ware

Photo: UN Human Rights Committee. Credit: Australian Human Rights Commission

Författaren är samordnare i programmet Världsframtidsrådet för fred och nedrustning, global samordnare i Parlamentariker för nukleär icke-spridning och nedrustning och internationell representant för Aotearoa advokater för fred (Nya Zeeland-partner i internationella föreningen för jurister mot kärnvapen).

The Threat or Use of Nuclear Weapons Violates the Right to Life, Warns a UN Committee - Norwegian

Trusselen om eller bruken av atomvåpen krenker retten til liv, advarer en FN-komité

Av Alyn Ware

Photo: UN Human Rights Committee. Credit: Australian Human Rights Commission

Forfatteren er koordinator for World Future Council Peace and Disarmament-programmet, global koordinator for Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament, og internasjonal representant for Aotearoa Lawyers for Peace (New Zealand-tilknytning til International Association of Lawyers Against Nuclear Arms).

Disarmament in Uncertain Times Discussed in Reykjavik - Swedish

Nedrustning i osäkra tider diskuterades i Reykjavik

Av Lowana Veal

Foto: Gruppfoto på NATO-konferensen (Ministry of Foreign Affairs of Iceland)

REYKJAVIK (IDN) – Med en snabbt ökande spänning mellan USA och Ryssland – och för den delen mellan dessa länder och andra – låg ett seminarie om nedrustning som hölls parallellt med Den 14:e NATO-konferensen om massförstörelsevapen på Island lämpligt i tiden.