Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.

A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status 
with ECOSOC.

 

Daughter Takes Kennedy’s Peace Torch To Japan - Norwegian

Datter tar Kennedys fredsfakkel til Japan

Av Taro Ichikawa

TOKYO (IDN) - Caroline Kennedy var bare 20 år gammel når hun ble med onkelen sin, den avdøde senatoren Edward Kennedy, til Hiroshima, stedet for USAs første bombeangrep som drepte 140.000 mennesker 6. august, 1945. I en senathøring i september, under innsvergingen som USAs ambassadør i Japan, sa hun at hun ble meget beveget under besøket hennes i 1978 som inkluderte en omvisning i Hiroshima Peace Memorial Museum.

Nagasaki Meet Recommends Concrete Steps For Nuke Abolition - Norwegian

Nagasaki-møtet anbefaler konkrete tiltak for avskaffelse av kjernefysiske våpen

Av Ramesh Jaura

BERLIN | NAGASAKI (IDN) – Mer enn 50 000 atomvåpen har blitt eliminert siden det historiske toppmøtet på Reykjavík mellom den daværende amerikanske presidenten Ronald Reagan og hans kollega fra det tidligere Sovjetunionen Mikhail Gorbatsjov i desember 1987, som kulminerte i den banebrytende traktaten INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Men 17 300 atombomber gjenstår. Til sammen kan de utslette den menneskelige sivilisasjonen mange ganger og også det meste av annet liv på jorden, slik Nagasaki-appellen fra 2013 påpeker.

Challenges Remain But Good News For Nuclear Disarmament - Norwegian

Utfordringer gjenstår, men gode nyheter for kjernefysisk nedrustning

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) - Det er mange gode nyheter på området kjernefysisk nedrustning, men det er enda langt å gå før de som vil forby bomben kan "legge seg ned og sove i fred". Nesten sytti år etter at atomvåpen først ble brukt i Hiroshima og Nagasaki, finnes det rundt 17 000 av dem som fortsetter med å true menneskehetens overlevelse.

Challenges Remain But Good News For Nuclear Disarmament - Swedish

Utmaningarna består, men goda nyheter om kärnvapennedrustning

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – Det är många goda nyheter på nedrustningsfronten men fortfarande är det långt att gå för medborgarrättskämparna som strävar efter förbud mot bomben kan vila. Nästan sjuttio år efter att kärnvapen först användes i Hiroshima och Nagasaki är det fortfarande 17 000 kvar som fortfarande hotar mänsklighetens överlevnad.

Nagasaki Meet Recommends Concrete Steps For Nuke Abolition - Swedish

Nagasaki-möte rekommenderar konkreta åtgärder för avskaffande av kärnvapen

Av Ramesh Jaura

BERLIN | NAGASAKI (IDN) – Mer än 50 000 kärnvapen har eliminerats sedan det historiska toppmötet i Reykjavík mellan USA:s president Ronald Reagan och hans motpart från dåvarande Sovjetunionen Michail Gorbatjov som kulminerade i ett banbrytande Intermediate-Range Nuclear Forces fördrag (INF) i december 1987. Men 17 300 kärnvapen finns kvar och hotar många gånger den faktiska överlevnaden av mänsklig civilisation och det mesta av liv på jorden som Nagasaki fredsdeklaration, den s.k Nagasaki Appeal, från 2013 pekar ut.

'We Are Suffering A Slow Motion Nuclear War' - Norwegian

‘Vi lider av en atomkrig i sakte film’

Av Julio Godoy

BERLIN (IDN) - Robert Jacobs ble født for 53 år siden, på høyden av den kalde krigen, midt i den daværende paranoiaen av kjernefysisk utslettelse av menneskeheten. På skolen, da han var åtte år, «lærte vi om hvordan å overleve et kjernefysisk angrep. Vi ble fortalt at nøkkelen til å overleve var å være årvåken i å oppdage de første tegnene på et atomangrep.”

UN Presses Forward on Global Ban on Nuke Tests - Norwegian

FN presser på for globalt forbud mot testing av kjernefysiske våpen

Av Jaya Ramachandran

NEW YORK (IDN) – Sytten år etter at prøvestansavtalen (CTBT) ble åpnet for undertegning, har FN lansert et nytt initiativ for å framskynde ikrafttredelse av avtalen "på et tidligst mulig tidspunkt".

What About The ‘Global Red Line’ For Nukes - Norwegian

Hva med en "global rød linje" for kjernefysiske våpen?

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) - ICAN, som anses for å være en ivrig forkjemper for en atomvåpenfri verden, har nok en gang oppfordret makteliten til å forby alle kjernefysiske våpen som truer planeten Jorden og hele menneskeheten. Den glødende appellen til International Campaign to Abolish Nuclear Weapons sammenfalt medFNs høynivåmøte om kjernefysisk nedrustning i New York.

What About The ‘Global Red Line’ For Nukes - Swedish

Hur är det med den “globala rödatråden” för kärnvapen

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – Med ett rykte om sig att vara en brinnande förespråkare för en kärnvapenfri värld har ICAN åter igen uppmärksammat de sittande politikerna på att ett totalförbud mot kärnvapen som hotar planeten Jordens överlevnad och hela människosläktet, bör genomföras. Den innerliga vädjan, av den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, sammanföll med FNs höjdarmöte angående kärnvapenavveckling, i New York.

An Embittered Riyadh May Weigh Nuclear Option - Swedish

Farhågor om att Saudiarabien ska satsa på kärnvapen

Thalif Deen

New York (IPS) - Saudiarabien var en hård motståndare till det avtal om Irans kärnenergiprogram som nyligen slöts i Genève. Nu befarar vissa bedömare att Saudiarabien kan komma att satsa på att stärka sitt försvar med egna kärnvapen.