Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.

A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status 
with ECOSOC.

 

Fresh Impetus Expected For Banning Nuke Tests - NORWEGIAN

Ny drivkraft ventes bak forbudet mot prøvesprengning av kjernefysiske våpen

Av Jamshed Baruah | IDN-InDepth NewsReport

WIEN (IDN) - Den Den forberedende kommisjonen for organisasjonen for prøvestansavtalen, bedre kjent som CTBTO, ventes et nytt momentum i 2013 for ikrafttredelsen av en global traktat som vil forby atomprøvesprengning, som varsler framvekst av nye masseødeleggelsesvåpen.