Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.

A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status 
with ECOSOC.

 

The Threat or Use of Nuclear Weapons Violates the Right to Life, Warns a UN Committee - Swedish

Hotet eller bruket av kärnvapen bryter mot Rätten till liv, varnar en FN-kommitté

Av Alyn Ware

Photo: UN Human Rights Committee. Credit: Australian Human Rights Commission

Författaren är samordnare i programmet Världsframtidsrådet för fred och nedrustning, global samordnare i Parlamentariker för nukleär icke-spridning och nedrustning och internationell representant för Aotearoa advokater för fred (Nya Zeeland-partner i internationella föreningen för jurister mot kärnvapen).

The Threat or Use of Nuclear Weapons Violates the Right to Life, Warns a UN Committee - Norwegian

Trusselen om eller bruken av atomvåpen krenker retten til liv, advarer en FN-komité

Av Alyn Ware

Photo: UN Human Rights Committee. Credit: Australian Human Rights Commission

Forfatteren er koordinator for World Future Council Peace and Disarmament-programmet, global koordinator for Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament, og internasjonal representant for Aotearoa Lawyers for Peace (New Zealand-tilknytning til International Association of Lawyers Against Nuclear Arms).

Disarmament in Uncertain Times Discussed in Reykjavik - Swedish

Nedrustning i osäkra tider diskuterades i Reykjavik

Av Lowana Veal

Foto: Gruppfoto på NATO-konferensen (Ministry of Foreign Affairs of Iceland)

REYKJAVIK (IDN) – Med en snabbt ökande spänning mellan USA och Ryssland – och för den delen mellan dessa länder och andra – låg ett seminarie om nedrustning som hölls parallellt med Den 14:e NATO-konferensen om massförstörelsevapen på Island lämpligt i tiden.

Disarmament in Uncertain Times Discussed in Reykjavik - Norwegian

Nedrustning i usikre tider diskutert i Reykjavik

Lowana Veal

Photo: NATO Conference group photo. Credit: Ministry of Foreign Affairs of Iceland.

REYKJAVIK (IDN) – Med dagens raskt voksende spenning mellom USA og Russland – og ikke minst mellom disse landene og andre – var det et passende tidspunkt for et seminar om nedrustning, som ble holdt parallell med NATOs 14. Konferanse om masseødeleggelsesvåpen.

Ideen til seminaret, som har tittelen ‘Praktiske tilnærminger til nedrustning i usikre tider’, kom opp i juli da Islands statsminister, Katrin Jakobsdottir, var i Brüssel på en NATO-konferanse. Da hun inviterte NATO-tjenestemenn til Reykjavik sa Jakobsdottir at fokuset ville være på nedrustning. “Nedrustning diskuteres ikke nok på NATO-møter, sa hun til IDN.

Calls for Making Global Nuclear Test Ban Legally Binding - Norwegian

Opprop for å gjøre globalt forbud mot prøvespregning av atomvåpen juridisk bindende

Av Ramesh Jaura

Photo: Participants of the 2018 CTBTO GEM – Youth International Conference in Astana. In the front is ATOM Project leader, Honorary Ambassador and artist Karipbek Kuyukov. Behind him: Kazakh Foreign Minister Kairat Abdrakhmanov (on the right) and CTBTO Executive Secretary Dr Lassina Zerbo (on the left). Credit: CTBTO. | Photos of Kazakh Foreign Minister Abdrakhmanov and Dr Zerbo in the text are by Katsuhiro Asagiri, IDN-INPS Multimedia Director.

BERLIN | WIEN | ASTANA (IDN) – Den kasakhiske utenriksministeren Kairat Abdrakhmanov og CTBTOs eksekutivsekretær Dr Lassina Zerbo har oppfordret alle stater som har undertegnet avtalen om å "gjøre alt de kan for å sikre at forbud mot prøvesprengninger blir juridisk bindende ved å sette i kraft" prøvestansavtalen (CTBT) som har vært i limbo i 22 år.

73 Years On, a Nuclear-Weapons-Free World Remains a Mirage - Norwegian

Etter 73 år er en verden uten atomvåpen fortsatt en luftspeiling

Av Ramesh Jaura

Foto: Generalsekretær António Guterres (fremme til venstre) ser en utstilling på Nagasaki Atomic Bomb Museum 9. august 2018. FN foto / Daniel Powell

Berlin (IDN) – Nobels fredsprisvinner Adolfo Pérez Esquivel og buddhist-filosof Daisaku Ikeda minnes et sitat av Martin Luther King Jr – "Vi er alltid på terskelen til en ny daggry" – og hevder at vedtaket av FN-traktaten om forbud mot atomvåpen i juli 2017 er en slik 'terskel'.

I en felles appell 'Til verdens ungdom', utgitt til media og til et større publikum i Roma, og overlevert til Pave Frans, bemerker de at traktaten "er et internasjonalt rettsinstrument som fastslår den absolutte ulovlighet" av atomvåpen.

ICAN forventer at traktaten om forbud mot atomvåpen trer i kraft i 2019

Av Neena Bhandari

Photo: Tim Wright addressing the UN conference to ban nuclear weapons on behalf of ICAN on the second last day of negotiations on 6 July 2017. Credit: ICAN | Vimeo

SYDNEY (IDN) – Mens verden er vitne til en økning i kjernefysisk sabelrasling i 2018, støtter Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) en global allmenn bevegelse for å legge press på regjeringer til å signere og ratifisere Traktaten om forbud mot atomvåpen. ICANs traktatkoordinator Tim Wright (TW), snakket med IDNs Neena Bhandari (NB) om nedrustning, økt bevissthet om risiko og konsekvenser av atomvåpen, og hvorfor verden trenger en traktat om forbud mot atomvåpen mer enn noen gang før.

ICAN Expects Nuclear Ban Treaty to Enter into Force in 2019 - Swedish

ICAN förväntar att kärnvapenstoppsavtal träder i kraft 2019

Photo: Tim Wright addressing the UN conference to ban nuclear weapons on behalf of ICAN on the second last day of negotiations on 6 July 2017. Credit: ICAN | Vimeo

Av Neena Bhandari

SYDNEY (IDN) – Under tiden som världen bevittnar ett ökat nukleärt vapenskramlande under 2018, stöder International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (dvs. ICAN eller den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen) den globala offentlighetsrörelsen, för att utöva påtryckning på regeringar att underteckna och ratificera fördraget om förbud mot kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Fördragsamordnare Tim Wright (TW) på ICAN pratade med Neena Bhandari (NB) på IDN om nedrustning, ökning av medvetenheten om riskerna med och konsekvenserna av kärnvapen och varför världen nu behöver en kärnvapenstopp mer än någonsin.

Pressure Mounts on Japan to Join the Nuclear Ban Treaty - Norwegian

Presset øker for at Japan skal bli med i ikkespredningsavtalen

Av Katsuhiro Asagiri

TOKYO (IDN) – Japan får press innenfra for å signere og ratifisere FNs prøvestansavtale, som vedkjenner “uakseptabel lidelse” på hibakusha-overlevende av den aller første atombomben i Hiroshima og Nagasaki, som ble sluppet i august 1945.

122 av FNs medlemsnasjoner adopterte det som formelt er kjent som
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), også omtalt som ikkespredningsavtalen, i juli 2017.

From Tlatelolco to the UN Nuclear Weapon Ban Treaty - Norwegian

Fra Tlatelolco til FNsTraktat om forbud mot atomvåpen

Synspunkt uttrykt av Jorge Alberto López Lechuga

Jorge Alberto López Lechuga jobber som forsknings- og kommunikasjonsmedarbeider i Organisasjonen for forbud mot atomvåpen i Latin-Amerika og Karibia (OPANAL). Synspunktene som uttrykkes i denne artikkelen reflekterer ikke nødvendigvis synspunktene til OPANAL og dets medlemsstater. – Red.anm.

MEXICO (IDN) - Den andre februar offentliggjorde USAs regjering sin nye strategi for atomvåpen, 2018 Nuclear Posture Review (NPR), som blant annet går ut på å utvikle flere kjernevåpen for å styrke nasjonal sikkerhet. NPR vurderer behovet for å fordoble militærbudsjettet fra 3 % til 6,4 % for å modernisere det amerikanske arsenalet. Dette ville innebære en investering på 1 billion amerikanske dollar i løpet av de neste 30 årene. Det anbefales også å utvikle "fleksible amerikanske atomvåpenalternativer nå, og å inkludere utvikling av flere taktiske atomvåpen med mindre sprengkraft, noe som er viktig for å opprettholde troverdig avskrekking av regional aggresjon", en strategi som vil senke terskelen for når det kan vurderes å bruke atomvåpen.