Vil den amerikanske kongressen juridisk forhindre en kjernefysisk 3. verdenskrig?

Av Shanta Roy

DE FORENTE NASJONER (IDN) - USAs president Donald Trumps svært uberegnelige oppførsel når det kommer til atomvåpen, og hans offentlige trusler om å "totalt ødelegge" Nord-Korea, har utløst et sterkt politisk tilbakeslag fra antikjernefysiske- og antikrigsaktivister.

FN-panel forblir skeptisk vedrørende sanksjonene som er ilagt Nord-Korea

Av Ramesh Jaura

Bilde: En militærparade hyller den vellykkede prøvesprengningen av hydrogenbomben. Opphavsrett: The Rodong Sinmun.

BERLIN | NEW YORK (IDN) – Seks dager etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok å ilegge Nord-Korea hardere sanksjoner, mottok det en nedslående rapport angående sanksjonene som er ilagt til nå.

Rapporten som ble sendt til Sikkerhetsrådet 5. september av FNs ekspertpanel som overvåker sanksjonene mot Nord-Korea, konkluderer at: «Resolusjonene om at Nord-Korea skal ødelegge alle masseødeleggelsesvåpnene sine og alle beslektede programmer undergraves av at sanksjonene ikke følges godt nok opp og at landet har gode rutiner for å unngå påleggene det ilegges».

Bruk sanksjoner, press og diplomati med Nord-Korea: Ekspert

Av J C Suresh

TORONTO | WASHINGTON, DC (IDN) – U.S. President Donald Trump og hans administrasjon har ikke klart å utføre sin egen uttalte politikk om "maksimalt press og engasjement" med Nord-Korea, sier Arms Control Association (ACA), som er dedikert til å promotere offentligforståelse og støtte for effektiv våpenstyringspolitikk.

Kasakhstan slutter seg til FNs vakthund mot atomvåpen i ett milepælstrinn mot ikke-spredning

Av Ramesh Jaura

ASTANA (IDN) – Det ble observert en stillhet den 29. August, klokken 11:05, lokal tid over Kasakhstans hovedstad, Astana, for å ære ofrene fra testingen av atomvåpen 4365 kilometer derfra. Samtidig avfyrte Nord-Korea en mellomstor ballistisk rakett som fløy over Japan: Samme dag ble et nytt anlegg åpnet i Kasakhstan under regi av FNs vakthund mot atomvåpen som kunne åpnet et nytt kapittel i ikke-spredningen.

Användning av sanktions-tryck och diplomati mot Nordkorea: Expert

Av J C Suresh

Foto: Människor i Pyongyang tittar på Kim Jong-un på nordkoreansk TV, 2015.

TORONTO | WASHINGTON, DC (IDN) - USA:s president Donald Trump och hans administration har misslyckats med att, på ett kompetent sätt, genomföra sin egen uttalade politik gällande "högsta tryck och engagemang" mot Nordkorea, säger Arms Control Association (ACA), som är inriktade på att främja allmänhetens förståelse och allmänhetens stöd för en effektiv vapenkontrollpolitik.

Konferens belyser betydelsen av förbud mot kärnvapensprängningar

Av Ramesh Jaura

WIEN (IDN) - ”Den brådskande betydelsen av att sätta fördraget om fullständigt förbud mot kärnvapensprängningar (CTBT) i kraft, som ett kärnelement i det internationella systemet för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen” var en höjdpunkt i det första mötet av den förberedande kommittén (PrepCom) inför 2020 års utvärderingskonferens från 2–12 maj i Österrikes huvudstad.

Konferanse markerer viktigheten av prøvestansavtalen

Av Ramesh Jaura

VIENNA (IDN) - «Den ytterste viktigheten av å sette den omfattende prøvestansavtalen (CTBT) i kraft, som et sentralt element i det internasjonale atomvåpen- og ikke-spredningsregimet», var et høydepunkt i den første sesjonen i den forberedende komiteen (PrepCom) for 2020-NPT-gjennomgangskonferansen fra 2. til 12. mai, i Østerrikes hovedstad.

PrepComs leder Henk Cor van der Kwast bemerket i sin oppsummering: «Den egentlige sammenligningen mellom den omfattende prøvestansavtalen, målene og objektivene i avtalen, ble understreket». 111 av medlemsstatene i NPT, ikkespredningsavtalen, deltok i arbeidet for komiteen på sitt første møte.

FN-institutt ber om global ikke-spredning av atomvåpen

Av Jamshed Baruah

GENEVA (IDN) – «Mangelen på bruk av atomvåpen etter Hiroshima og Nagasaki kan ikke i seg selv tolkes som bevis for at sannsynligheten for en detonasjonshendelse er minimal», advarer FNs institutt for nedrustningsforskning (UNIDIR), et autonomt institutt innen FN, basert i Genève.

De japanske byene Hiroshima og Nagasaki, hvor USA slapp atombomber den 6. og 9. august 1945, omfatter den avskyelige humanitære virkningen av atomvåpenbruk, advarsler om de brutale konsekvensene om slike masseødeleggelsesvåpen noensinne bli anvendt igjen.

Ungdomskampanj för en kärnvapenfri värld på konferens i Nagasaki

Av Katsuhiro Asagiri

NAGASAKI (IDN) – Ett forum av ungdomsförmedlare, lanserat av den japanska utrikesministern Fumio Kishida 2013, har uppmanat folk runt omkring i världen att förstå att kärnvapen inte bara slukar gigantiska summor pengar, utan att det även utgör ett seriöst hot mot internationell fred och säkerhet, globala miljön, och hela mänsklighetens överlevnad.

Ungdomsförmedlarna träffades i den japanska staden Nagasaki, som led av atombombningar tillsammans med Hiroshima för sjuttioett år sedan. De lovade att förmedla det brådskande behovet att röra sig mot en kärnvapenfri värld, och föreslår en serie av steg för att uppnå målet.

Australias nei til atomforbudsresolusjon trigger debatt

Av Neena Bhandari

SYDNEY (IDN) – Nå som teppet lukkes for 2016, året som markerte femårsdagen for Fukushima og 30-årsdagen for Tsjernobyl kjernekraftkatastrofer, sendes en dyster påminnelse om de ødeleggende humanitære og miljømessige konsekvensene av disse masseødeleggelsesvåpnene, besluttsomheten til å fri verden fra atomvåpen er sterkere enn noen gang før.