Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.

A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status 
with ECOSOC.

 

Kick Off To A Nuclear Race Threatening Doomsday - Swedish

Kick-off till en kärnkraftsutveckling som hotar domedagen.

Synpunkter av Sergio Duarte

Författaren var president av Nobels fredspris under Pugwash-konferensen gällande vetenskap och världsliga frågor 1995, och före detta ambassadör av Brasilien. Han tjänstgjorde även i olika nyckelposter.

NEW YORK (IDN) – Samtidigt som detta skedde fick världen information om att dommedagsklockan närmade sig tolvslaget, samt utgåvan av kärnställningsrecensionen (NPR) 2018 från USA:s regering.

Kick Off To A Nuclear Race Threatening Doomsday - Norwegian

Igangsettelse av atomkappløp truer med dommedag

Synspunkter fra Sergio Duarte

Skribenten er president for vinneren av Nobels fredspris i 1995, Pugwash-bevegelsen, og en tidligere ambassadør for Brasil som tjente i viktige embeter.

NEW YORK (IDN) – Det virket som en tilfeldighet da verden omtrent samtidig lærte om dommedagsklokken som nærmer seg midnatt, og om Nuclear Posture Review 2018 (NPR)-utgivelsen av USAs styresmakter.

Trump venter på et “Magisk øyeblikk” hvor han kan forby kjernevåpen

Av Shanta Roy

Foto: Deputy Defense Secretary Patrick M. Shanahan, midten, Undersecretary of State for Political Affairs Thomas A. Shannon Jr., venstre, og Deputy Energy Secretary Dan Brouillette informer pressen om 2018 Nuclear Posture Review ved Pentagon, 2. februar 2018. DoD-foto av Navy Petty Officer 1st Class Kathryn E. Holm

UNITED NATIONS (IDN) – 2018 Nuclear Posture Review (NPR), utgitt 2. februar, er en farlig avgang fra fortiden, og ser ut til å gjenspeile en stabil amerikansk forpliktelse til lett å bruke verdens dødeligste masseødeleggelsesvåpen - selv om USA bare er et mål for "Vesentlige ikke-nukleære strategiske angrep", inkludert cyberangrep.

NATO-krav til bry for Island

Av Lowana Veal

Photo: U.S. Navy Poseidon P-8A at Keflavik. 8 November 2017. Credit: b737.org.uk

REYKJAVIK (IDN) – I februar 2016, satt USAs regjering i gang en diskusjon med sin Islandske motpart om oppgradering av NATOS hangar på Keflavik lufthavn for å romme større, nyere ubåt-rekognoseringsfly. Saken ble omsider avgjort i desember 2017 når USA bekreftet at de ville finansiere prosjektet.

Hangaren ligger i sikkerhetssonen for USAs gamle militærbase, “Naval Air Station Keflavik”, hvor de vil stue ‘Poseidon P-8A’-rekogniseringsfly som er utviklet for å holde øye med en høyere tilstedeværelse av russiske atomdrevne og konvensjonelle undervannsbåter i havet omkring Island – det såkalte GIUK-gapet.

Israelsk nedrustningsbevegelse guider gjennom kjernefysisk tvetydighet

Av Bernhard Schell

Photo: Demonstration in Tel-Aviv against nuclear weapons. Credit: The Israeli Disarmament Movement.

AMMAN (IDN) - Mediene i Israel ignorerte Nobels fredsprisseremonien til ære for Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) den 10. desember 2017 i Oslo. Den israelske ambassadøren i Norge deltok imidlertid på arrangementet.

Stillheten fra israelsk media kom ikke overraskende, ifølge observatører, selv om ICANs fremtredende partner i Midtøsten, Israeli Disarmament Movement (IDM), grunnlagt og ledet av Sharon Dolev, har hatt innvirkning på den offentlige debatten i Israel de siste seks årene.

ICAN har også partnere i Egypt, Iran, Libanon, Palestina, Syria og Jemen.

FNs leder forventer at nye sanksjoner vil bidra til å gjøre 2018 til "et avgjørende år" for Koreahalvøya

Av J Nastranis

Photo: The Security Council unanimously adopts resolution 2397 (2017), condemning in the strongest terms the ballistic missile launch conducted by the DPRK on 28 November 2017 in violation and flagrant disregard of the Security Council's resolutions on non-proliferation. UN Photo/Manuel Elias

DE FORENTE NASJONER (IDN) – FNs generalsekretær António Guterres ønsker å gjøre 2018 til "et avgjørende år" for oppnåelse av varig fred på Koreahalvøya.

I en uttalelse som kan tilskrives hans talsperson, etter at en ny Sikkerhetsråds-resolusjon (UNSCR 2397) ble vedtatt, sa han: "Den eneste veien videre, for å oppnå en helhetlig fredelig og politisk løsning, er de-eskalering og åpne kommunikasjonskanaler, umiddelbart."

UN Chief Expects New Sanctions To Help Make 2018 'A Pivotal Year' for the Korean Peninsula - Swedish

FN-chefen förväntar sig nya sanktioner för att göra 2018 till "ett väsentligt år" för den koreanska halvön.

Foto: Säkerhetsrådet antar enhälligt resolutionen 2397 (2017), som starkt fördömer den ballistiska missiluppskjutningen som genomfördes av Nordkorea den 28 november 2017 i strid och flagrant motsägelse med säkerhetsrådets resolutioner om icke-spridning. FN Foto /Manuel Elias

Av J Nastranis

FÖRENTA NATIONERNA (IDN) - FN:s generalsekreterare António Guterres vill göra 2018 till "ett väsentligt år" för att uppnå en hållbar fred på den koreanska halvön.

I ett uttalande tillskrivet hans talesman, efter att ha antagit en ny säkerhetsråds-resolution (FN:s säkerhetsråds resolution 2397), sa han: "Den enda vägen framåt för en omfattande fredlig och politisk lösning kräver nu nedtrappning och öppna kommunikationskanaler".

El Jefe de la ONU espera que las nuevas sanciones ayuden a hacer de 2018 "un año crucial" para la Península Coreana

Por J Nastranis

NACIONES UNIDAS (IDN) - El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su deseo de que el 2018 sea "un año crucial" para el logro de una paz sostenible en la Península Coreana.

En una declaración atribuible a su portavoz, tras la aprobación de una nueva resolución del Consejo de Seguridad (RCSNU 2397), dijo: "La única forma de avanzar hacia una solución pacífica y política integral requiere ahora la desescalada y canales de comunicación abiertos".

Vil den amerikanske kongressen juridisk forhindre en kjernefysisk 3. verdenskrig?

Av Shanta Roy

DE FORENTE NASJONER (IDN) - USAs president Donald Trumps svært uberegnelige oppførsel når det kommer til atomvåpen, og hans offentlige trusler om å "totalt ødelegge" Nord-Korea, har utløst et sterkt politisk tilbakeslag fra antikjernefysiske- og antikrigsaktivister.

FN-panel forblir skeptisk vedrørende sanksjonene som er ilagt Nord-Korea

Av Ramesh Jaura

Bilde: En militærparade hyller den vellykkede prøvesprengningen av hydrogenbomben. Opphavsrett: The Rodong Sinmun.

BERLIN | NEW YORK (IDN) – Seks dager etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok å ilegge Nord-Korea hardere sanksjoner, mottok det en nedslående rapport angående sanksjonene som er ilagt til nå.

Rapporten som ble sendt til Sikkerhetsrådet 5. september av FNs ekspertpanel som overvåker sanksjonene mot Nord-Korea, konkluderer at: «Resolusjonene om at Nord-Korea skal ødelegge alle masseødeleggelsesvåpnene sine og alle beslektede programmer undergraves av at sanksjonene ikke følges godt nok opp og at landet har gode rutiner for å unngå påleggene det ilegges».