Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.

A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status 
with ECOSOC.

 

UN Chief Expects New Sanctions To Help Make 2018 'A Pivotal Year' for the Korean Peninsula - Swedish

FN-chefen förväntar sig nya sanktioner för att göra 2018 till "ett väsentligt år" för den koreanska halvön.

Foto: Säkerhetsrådet antar enhälligt resolutionen 2397 (2017), som starkt fördömer den ballistiska missiluppskjutningen som genomfördes av Nordkorea den 28 november 2017 i strid och flagrant motsägelse med säkerhetsrådets resolutioner om icke-spridning. FN Foto /Manuel Elias

Av J Nastranis

FÖRENTA NATIONERNA (IDN) - FN:s generalsekreterare António Guterres vill göra 2018 till "ett väsentligt år" för att uppnå en hållbar fred på den koreanska halvön.

I ett uttalande tillskrivet hans talesman, efter att ha antagit en ny säkerhetsråds-resolution (FN:s säkerhetsråds resolution 2397), sa han: "Den enda vägen framåt för en omfattande fredlig och politisk lösning kräver nu nedtrappning och öppna kommunikationskanaler".

El Jefe de la ONU espera que las nuevas sanciones ayuden a hacer de 2018 "un año crucial" para la Península Coreana

Por J Nastranis

NACIONES UNIDAS (IDN) - El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó su deseo de que el 2018 sea "un año crucial" para el logro de una paz sostenible en la Península Coreana.

En una declaración atribuible a su portavoz, tras la aprobación de una nueva resolución del Consejo de Seguridad (RCSNU 2397), dijo: "La única forma de avanzar hacia una solución pacífica y política integral requiere ahora la desescalada y canales de comunicación abiertos".

Vil den amerikanske kongressen juridisk forhindre en kjernefysisk 3. verdenskrig?

Av Shanta Roy

DE FORENTE NASJONER (IDN) - USAs president Donald Trumps svært uberegnelige oppførsel når det kommer til atomvåpen, og hans offentlige trusler om å "totalt ødelegge" Nord-Korea, har utløst et sterkt politisk tilbakeslag fra antikjernefysiske- og antikrigsaktivister.

FN-panel forblir skeptisk vedrørende sanksjonene som er ilagt Nord-Korea

Av Ramesh Jaura

Bilde: En militærparade hyller den vellykkede prøvesprengningen av hydrogenbomben. Opphavsrett: The Rodong Sinmun.

BERLIN | NEW YORK (IDN) – Seks dager etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok å ilegge Nord-Korea hardere sanksjoner, mottok det en nedslående rapport angående sanksjonene som er ilagt til nå.

Rapporten som ble sendt til Sikkerhetsrådet 5. september av FNs ekspertpanel som overvåker sanksjonene mot Nord-Korea, konkluderer at: «Resolusjonene om at Nord-Korea skal ødelegge alle masseødeleggelsesvåpnene sine og alle beslektede programmer undergraves av at sanksjonene ikke følges godt nok opp og at landet har gode rutiner for å unngå påleggene det ilegges».

Bruk sanksjoner, press og diplomati med Nord-Korea: Ekspert

Av J C Suresh

TORONTO | WASHINGTON, DC (IDN) – U.S. President Donald Trump og hans administrasjon har ikke klart å utføre sin egen uttalte politikk om "maksimalt press og engasjement" med Nord-Korea, sier Arms Control Association (ACA), som er dedikert til å promotere offentligforståelse og støtte for effektiv våpenstyringspolitikk.

Kasakhstan slutter seg til FNs vakthund mot atomvåpen i ett milepælstrinn mot ikke-spredning

Av Ramesh Jaura

ASTANA (IDN) – Det ble observert en stillhet den 29. August, klokken 11:05, lokal tid over Kasakhstans hovedstad, Astana, for å ære ofrene fra testingen av atomvåpen 4365 kilometer derfra. Samtidig avfyrte Nord-Korea en mellomstor ballistisk rakett som fløy over Japan: Samme dag ble et nytt anlegg åpnet i Kasakhstan under regi av FNs vakthund mot atomvåpen som kunne åpnet et nytt kapittel i ikke-spredningen.

Användning av sanktions-tryck och diplomati mot Nordkorea: Expert

Av J C Suresh

Foto: Människor i Pyongyang tittar på Kim Jong-un på nordkoreansk TV, 2015.

TORONTO | WASHINGTON, DC (IDN) - USA:s president Donald Trump och hans administration har misslyckats med att, på ett kompetent sätt, genomföra sin egen uttalade politik gällande "högsta tryck och engagemang" mot Nordkorea, säger Arms Control Association (ACA), som är inriktade på att främja allmänhetens förståelse och allmänhetens stöd för en effektiv vapenkontrollpolitik.

Konferens belyser betydelsen av förbud mot kärnvapensprängningar

Av Ramesh Jaura

WIEN (IDN) - ”Den brådskande betydelsen av att sätta fördraget om fullständigt förbud mot kärnvapensprängningar (CTBT) i kraft, som ett kärnelement i det internationella systemet för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen” var en höjdpunkt i det första mötet av den förberedande kommittén (PrepCom) inför 2020 års utvärderingskonferens från 2–12 maj i Österrikes huvudstad.

Konferanse markerer viktigheten av prøvestansavtalen

Av Ramesh Jaura

VIENNA (IDN) - «Den ytterste viktigheten av å sette den omfattende prøvestansavtalen (CTBT) i kraft, som et sentralt element i det internasjonale atomvåpen- og ikke-spredningsregimet», var et høydepunkt i den første sesjonen i den forberedende komiteen (PrepCom) for 2020-NPT-gjennomgangskonferansen fra 2. til 12. mai, i Østerrikes hovedstad.

PrepComs leder Henk Cor van der Kwast bemerket i sin oppsummering: «Den egentlige sammenligningen mellom den omfattende prøvestansavtalen, målene og objektivene i avtalen, ble understreket». 111 av medlemsstatene i NPT, ikkespredningsavtalen, deltok i arbeidet for komiteen på sitt første møte.

FN-institutt ber om global ikke-spredning av atomvåpen

Av Jamshed Baruah

GENEVA (IDN) – «Mangelen på bruk av atomvåpen etter Hiroshima og Nagasaki kan ikke i seg selv tolkes som bevis for at sannsynligheten for en detonasjonshendelse er minimal», advarer FNs institutt for nedrustningsforskning (UNIDIR), et autonomt institutt innen FN, basert i Genève.

De japanske byene Hiroshima og Nagasaki, hvor USA slapp atombomber den 6. og 9. august 1945, omfatter den avskyelige humanitære virkningen av atomvåpenbruk, advarsler om de brutale konsekvensene om slike masseødeleggelsesvåpen noensinne bli anvendt igjen.