UN Group Explores Ways Out of Nuclear Stalemate - Norwegian

FN gruppe undersøker måter å komme seg ut av den kjernefysisk stilleståing

Analyse av Jamshed Baruah

GENEVA (IDN) – FNs generalforsamling har satt i arbeid en arbeidsgruppe - Open Ended Working Group (OEWG) for å lage en plan for å bygge en verden fri for kjernevåpen. Gruppens to møter, den 22-26 februar og 2-13 mai, førte ikke frem til noe utkast over en plan. Men det siste tredagers møtet i august ble planlagt til å forhandle frem en sluttrapport med anbefalinger for FNs generalforsamling.

UN Working Group Urged to Assist in Banning Nukes - Norwegian

FNs arbeidsgruppe oppfordret til å bistå i å forby kjernevåpen

Analyse av Jamshed Baruah

GENEVA (IDN) – Det kraftfulle budskapet om en felles uttalelse fra ulike trossamfunn, og kravet om nedrusting av kjernevåpen, har vært sterkt støttet av FNs generalsekretær Ban Ki-moons reaksjon på president Barack Obamas avgjørelse om å besøke Hiroshima 27. Mai.

Obama ville være den første besøkende amerikanske presidenten til å besøke den japanske byen under G-7 økonomiske toppmøtet som ble tilintetgjort av den første kjernefysiske bomben, som ble sluppet av USA den 6. August 1945. Den ble etterfulgt av en andre bombe som ødela Nagasaki tre dager senere, og drepte til sammen mer enn 200 000 mennesker.

Campaign for a Nuclear Weapons Free World Intensifies - Norwegian

Kampanjen for en verden fri for kjernevåpen intensiveres

Analyse av Ravi Kanth Devarakonda

GENEVA (IDN) – Verdenssamfunnet strever med den økende trusselen om at kjernefysiske våpen kan falle i hendene til terrorister, har de kjernevåpenstatene – USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia, Israel, India, Pakistan og Nord-Korea – snudd det døve øret til de pågående multilaterale forhandlingene om kjernevåpennedrusting i Genève for å forberede anbefalinger for å sikre en verden uten de fryktelige kjernefysiske stridshodene.

2016 Nuclear Security Summit: Obama’s Last Hurrah - Norwegian

 2016 Kjernevåpen sikkerhetstoppmøte: Obama’s siste Hurra

Analyse av Jayantha Dhanapala*

KANDY, Sri Lanka (IDN) - En placebo defineres som en medisin eller en prosedyre som er foreskrevet til den psykologiske fordelen til en pasient, ved praktisering av generell medisin – snarere for å føye eller berolige, enn for noen som helst fysiologisk eller terapeutisk virkning. Den amerikanske presidenten Barack Obamas retorikk, i Praha i april 2009, ga verden en spennende visjon av en kjernevåpen fri verden: "Eksistensen av tusenvis kjernevåpen er den farligste arven fra den kalde krigen .... Jeg erklærer klart og med overbevisning at USAs forpliktelse om å søke fred og sikkerhet for en verden uten kjernevåpen. "

Nuclear Weapons Challenge the World’s Highest Court - Norwegian

Kjernevåpen utfordrer verdens høyeste domstol

Av Ramesh Jaura 

BERLIN | THE HAGUE (IDN) - Etter ti dager med offentlige høringer med lagene av internasjonalt kjente advokater - noen støttet av trofaste tilhengere av ”nuclear zero” og andre klamrer seg til læren om "kjernefysisk avskrekking" - verdens høyeste domstol står overfor en utfordrende oppgave som er av vidtspennende betydning.

Japan and Kazakhstan Campaign for Nuclear-Test-Ban Treaty - Norwegian

Japan og Kasakhstans kampanje for en prøvestansavtale

Av Ramesh Jaura

WIEN | TOKYO (IDN) - Etterhvert som Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) forbereder seg på å innkalle til et ministermøte i juni, har Kasakhstan og Japan bekreftet sin forpliktelse til å intensivere innsatsen mot ikrafttredelse av avtalen.

I løpet av den første uken av symposiet ‘Science and Diplomacy for Peace and Security’ fra 24. januar til 4. februar, forsikret representanter fra de to landene i Wien at de ville fremlegge sin innsats initiert av sine respektive utenriksministre i september 2015, i FNs hovedkvarter i New York.

New Study Says Next Generation Remains Oblivious To Nuclear Dangers - Norwegian

Ny studie sier at den neste generasjonen er helt uvitende om farene med atomvåpen

Av Rodney Reynolds

FN (IDN) – I over 70 år siden den katastrofale bombingen av Hiroshima og Nagasaki i august 1945 fortsetter fredsaktivister sin ukuelige globale kampanje for en verden uten atomvåpen.

FN, som har holdt seg engasjert i en langvarig debatt, fortsetter å vedta resolusjonsvedtak hvert år for kjernefysisk nedrustning.  

World’s Major Powers, in _Shameful Behaviour_, Opt out of Nuclear Resolution - Norwegian

Verdens stormakter utviser "skammelig oppførsel", melder seg ut av en atomløsning

Av Rodney Reynolds

FN (IDN) – Når verdens største atommakter uttrykker sin støtte for kjernefysisk nedrustning, svikter den politiske retorikken i å matche handlingene - selv når de fortsetter å modernisere arsenalene sine.

FNs komité for nedrustning og internasjonal sikkerhet (også kjent som Førstekomité) vedtar tradisjonelt en gruppe på over 15-20 oppløsninger hvert år - hovedsaklig rundt rustningskontroll og nedrustning.

‘Generation of Change’ Pleads for Walking the Nuclear Abolition Talk - Swedish

”Generation of Change” vädjar om att diskussionen om avskaffande av kärnvapen följs

Av Ronald Joshua

HIROSHIMA (IDN) – En ny ”Generation of Change” (Förändringsgeneration) visar sin närvaro, i sin vädjan om att diskussionerna de senaste 70 åren följs i ett stridsrop för att befria världen från de 16 000 till 17 000 kärnvapen som fortsätter ”hota var och en med utsikten av en grym och inhuman död”.

Learning from Hiroshima and Nagasaki Atomic Bombings - Swedish

Lärdomar från atombombningen av Hiroshima och Nagasaki

Av Taro Ichikawa

TOKYO (IDN) – I ett meddelande till Peace Memorial Ceremony, för att markera 70-årsdagen av bombningen av Hiroshima den 6 augusti, upprepade FNs generalsekreterare Ban Ki-moon de överlevande offrens brinnande önskan, när han efterlyste en ”brådskande åtgärder för eliminering av kärnvapen en gång för alla”.