2015 Crucial For A Nuclear Weapon Free World - Swedish

2015 avgörande för en kärnvapenfri värld

Av Jamshed Baruah 

BERLIN (IDN) - År 2015 markerar 70-årsdagen av atombombningen av Hiroshima och Nagasaki och ger förhoppningar om att bli ett avgörande år för en värld utan kärnvapen. Medan det finns tecken på att den globala rörelsen för förbud mot bomben styrks, bör inte försök att starta ett nytt kapitel i nukleär kapprustning underskattas, vilket en närmare titt på utvecklingen 2014 visar.

Their Weapons Possess Them - Norwegian

‘Våpnene deres eier dem’

av XANTHE HALL*

BERLIN | WIEN (IDN) – Nesten tusen mennesker var tilstede i den majestetiske hallen Hofburg i Wien for to fulle dager av diskusjoner rundt det unevnelige og utenkelige temaet – den humanitære konsekvensen av atomvåpen. Dette var det tredje i en serie av statlige konferanser som har funnet sted utenfor FN, hvor de første to fant sted i Norge og Mexico.

‘Their Weapons Possess Them’ - Swedish

‘Deras vapen gör dem beroende’

Av Xanthe Hall*

BERLIN | WIEN (IDN) - Närmare tusen personer samlades i konferenshallen i det majestätiska Hofburg i Wien under två hela dagar för att diskutera ett obeskrivbart och ofattbart tema - nämligen den humanitära påverkan av kärnvapen. Detta var den tredje i en serie statligt finansierade konferenser utanför FN, av vilka de två första ägt rum i Norge och i Mexiko.

Survivors Aspire For A World Free Of Nuclear Weapons - Norwegian

Overlevende ønsker en verden uten atomvåpen

Av Neena Bhandari

SYDNEY (IDN) - Sue Coleman-Haseldine, en innfødt Kokatha-Mula-kvinne, var omtrent tre år gammel da Storbritannia begynte å gjennomføre prøvesprengninger av atomvåpen på Monte Bello-øyene utenfor vestkysten av Australia og i Emu Field og Maralinga i Sør-Australia.

Waiting For Zero Nuke - NorwegianVenter på null atomvåpen

Av D RAVI KANTH

GENEVA (IDN) – Markeringen av FNs internasjonale dag for den totale elimineringa av atomvåpen den 26. september var en uhyggelig påminnelse om den pågående trusselen av atomvåpen mot folk for øvrig.

UN Report Faults Humanitarian Vigilance in Response To Nuke Detonations - Swedish

FN-rapport pekar på stor humanitär vaksamhet som svar på kärnvapendetonationer

Av Jamshed Baruah

BERLIN (IDN) - Omkring 22 000 kärnvapen fortsätter att hota människans överlevnad nästan 70 år efter atombomberna över Hiroshima och Nagasake, och fler än 2 000 kärnvapenprov har genomförts fram till idag, enligt Förenta Nationernas avdelning för Nedrustning (UNODA). Men världen är långt ifrån förberedd på en effektiv respons på kärnvapendetonationer, “även på grundläggande förberedelsenivå, och ännu mindre på ett storskaligt kärnvapenkrig”.

UN Report Faults Humanitarian Vigilance in Response To Nuke Detonations - Norwegian

FN-rapport skylder på manglende årvåkenhet etter atomvåpensprengninger

Av Jamshed Baruah

BERLIN (IDN) - Rundt 22 000 atomvåpen truer fortsatt menneskeheten, nesten 70 år etter atombombingen av Hiroshima og Nagasaki, og ifølge FNs kontor for nedrustning (ODA) har mer enn 2000 prøvesprengninger blitt gjennomført til dags dato. Men verden er langt fra forberedt på å håndtere en atomvåpensprengning på en effektiv måte, «selv med grunnleggende nivåer av beredskap, og slett ikke en atomkrig i stor skala.»

Remembering Hiroshima For The Sake Of Our Common Future - Norwegian

Erindringer av Hiroshima på grunn av vår felles fremtid

Av Monzurul Huq

TOKYO (IDN) – Menneskets minne er kort, spesielt når det kommer til det å minnes krig og ødeleggelse. Utallige detaljer fra ulike ganger portretterte redegjørelser av elendighet og menneskelige lidelser som sannsynligvis minner oss på noe vagt og abstrakt, noe fjernt og noe som ikke helt angår oss, noe som ikke relaterer seg til de realitetene som vi står ovenfor til enhver tid.

Towards A Nuke-Free Sustainable Global Society - Norwegian

Mot et globalt bærekraftig samfunn fritt for atomvåpen

Av Ramesh Jaura | IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Forfatteren W.B. Yeats skrev i 1919 om forvirringen og anarkismen etter den Første Verdenskrig i diktet The Second Coming: “Things fall apart; the centre cannot hold; / Mere anarchy is loosed upon the world, / The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere / The ceremony of innocence is drowned; / The best lack all conviction, while the worst / Are full of passionate intensity.” I en tid når, til tross for at det ikke eksisterer en global krig, ting synes å falle sammen, fortviler ikke den buddhistiske filosofen og pedagogen Daisaku Ikeda og, i stedet, viser veien til ”verdiskapning for en global forandring.”

Three Conferences To Focus On Nuke-Free World - Norwegian

Tre konferanser som fokuserer på en verden fri fra atomvåpen

av Jamshed Baruah | IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Etter hvert som spenningen bygger seg opp mellom USA og Russland om Ukraina rundt frykten for atomkrig, er tre internasjonale konferanser planlagt for april 2014 og gitt ekstra betydning for viktigheten av å fremme forbud mot spredning av atomvåpen og nedrustning.