Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Youth Campaign for a Nuke-Free World at Nagasaki Conference – Persian

UNRCPD

مجمع جوانان پیام آورصلح و جهانی عاری از سلاحهای اتمی در راه تقویت و توسعه روابط بین المللی فعالیت می کند

NAGASAKI  ژاپن ( IDN) یک مجمع از جوانانی که از خلاقیت ارتباطی وفنون آن برخوردارندو خواستار جهانی دور از سلاحهای کشتار جمعی هستند با ابتکار فومیوکیشیدا Fumio Kishida وزیر امور خارجه ژاپن در جریان کنفرانس خلع سلاح در ناگازاکی اعلام موجودیت کرد.

 این مجمع ، از همه انسان ها در هرنقطه ای از جهان خواست تا به این مسئله مهم آگاه باشند که تسلیحات اتمی نه تنها ارقام سنگین پولی را می بلعد بلکه همواره یک تهدید جدی برای صلح جهانی هستند. تهدیدی که محیط زیست نه فقط یک یا چند نقطه که سراسر کره زمین و محیط حیاتی آدم ها و دیگر موجودات را نشانه گرفته است .

شهرناگازاکی، که در آن این مجمع اعلام موجودیت کرد مانند هیروشیما، در 71 سال پیش هدف  بمباران اتمی قرار گرفت . این جوانان که از توانائی و استعداد بر قرار کردن ارتباط برخوردار ند خود را موظف کردند تا با همه قوا ضرورت پیام رسانی و تبلیغ برای رها کردن بشریت از تهدیدهای سلاح اتمی را به دیگران یادآور شوند . مجمع جوانان برای آنکه هرچه بیشتر و بهتر افکار عمومی را مستعد و آماده یک فعالیت جهانی کند برنامه ای را تنظیم کرده و بصورت گام به گام آنرا عملی خواهد کرد.

در پیام مجمع جوانان گفته شد اصولا بین زندگی انسان ها و وجود سلاح اتمی همزیستی وجود ندارد زیرا نگاهداری این سلاح هر آن می تواند از کنترول خارج شود و یا لزوم بکار بردن آن در جائی و فرصتی احساس شود ، بنابراین زندگی انسان و اصولا موجودیت و محیط زیست همیشه در معرض تهدید این سلاح است، هرچند دولت ها فکر کنند دارا بودن این سلاح جنبه ارعابی دارد و عملا از آن استفاده نخواهد شد.

شهرهای ناگازاکی و هروشیما شاهدان زنده هستند . این جوانان فعال از این نمادها برای نشان دادن خطر استفاده می کنند. مردم باید در نظر بگیرند که آثار وقایع 71 سال پیش همچنان موجودند.

صرفنظر از آنهمه کشتار و ویرانی که بر این دو شهر ژاپن وارد شده بعدها معلوم شد بسیاری که جان سالم بدر بردند هم به مرور زمان دچار پیامدهای پرتاب بمب اتم شدند و با تاثیرات دراز مدت رادیو آکتیو و تشعشعات اتمی ، حتی دهها سال بعد ازواقعه به بیماریها و آسیب های دلخراشی مبتلا شدند . برای این قربانیان اصطلاح ,Hibakusha، را بکار می برند .این قربانیان پیامدهای بمباران اتمی را بگونه ای تحمل می کنند که بیان رنج و دردهایشان بسیار مشکل است .

رنج جسمی این قربانیان که جای خود دارد ولی رنج روحی Hibakusha ها خود یک بدبختی جداگانه است . آن ها که به نوعی گرفتاری روانی یا حتی آسیب جسمی ناشی از عواقب رادیو آکتیو دچار شدند دیده شده که با تبعیض و تمسخر همنوعان هم قرار گرفتند که این خود یک درد بزرگ است و انسان عمیقا نسبت به آینده بشریت در رابطه با سلاح اتمی غرق تاسف می شود.

در پیام مجمع جوانان، اضافه شده است که ژاپن بعنوان تنها کشوریکه فاجعه پرتاب بمب اتم را روی شهرهای خود تجربه کرده نباید این مصیبت عظیم را بدست فراموشی بسپارد . اینکه دولت ژاپن می گوید برای حفظ امنیت خود در زیر ” چتر اتمی ” آمریکا قرار دارد کار نادرستی است . دولت ژاپن باید کاملا بر عکس با یادآوری آنهمه فجایع حاصل استفاده از بمب اتم برای ممنوعیت و محو این سلاح تلاش کند و با اشاره به هیروشیما و ناگازاکی یک پیام قوی بدنیا برساند و از انسان ها بخواهد تا علیه سلاحهای اتمی متحد شوند.          

این مجمع از جوانان و فعالان امر ارتباطات برای رساندن پیام های پر محتوای خلع سلاح در جهت تقویت صلح جهانی، همکاری و یکدلی خود را با دیگر سازمان های کوشنده در این راه همسو کرده و ادامه می دهد

کنفرانس خلع سلاح

کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد UNCDI همه ساله از سال 1989تاکنون جلسات خود را درهیروشیما در کشور ژاپن تشکیل می دهد و آخرین بارهم هیروشیما Hiroshima  میزبان جلسات آن بوده است . در کنفرانس خلع سلاح ، مقام های دولتی ، شخصیت های برجسته حقوق بشر، فعالان مدنی و بسیاری از چهره های سرشناس شرکت می کنند.

بحث اصلی کنفرانس همواره این است که ” چگونه می توان به رویای جهانی خالی از سلاح اتمی جامه عمل پوشاند” . این کنفرانس با یک تشکیلات منطقه ای دیگر سازمان ملل متحد  بنام ” مرکز تحقیقات صلح وخلع سلاح در آسیا و اقیانوسیه ” همکاری می کند . ژاپن از کشورهائی است که در این کنفرانس نقش فعالانه دارد  

 در ماه مارس 2016 ژاپن جلسات مجمع جوانان فعال در امر ارتباطی را که خود از بازوهای قوی کنفرانس خلع سلاح است ، برای نخستین بار در شهر هیرو شیما  تشکیل داد. در این جلسات که شور جوانی و ایده های زندگی با صلح و صفا در ان موج میزد ، تبادل افکار و تجارب میان شرکت کنندگان صورت گرفت. ایده های فراوان مطرح شد . گروههای شرکت کننده با ردو بدل کردن تجارب خود تلاش کردند راههای عملی را برای پیمودن گام به گام راه نهائی ممنوع کردن سلاحهای مخرب ترسیم کنند.

در سال پیش از آن، کنفرانس خلع سلاح با جلساتی که در هیروشیما داشت موضوع اهداف NPTرا مطرح کرد و با امکانات و شرکت فعال دولت ژاپن بررسی شد که در حال حاضر وضع چگونه است و تا چه حد و میزانی محتوای NPT یا پیمان عدم گسترش سلاح های اتمی رعایت شده است .

فعالیت های مختلف در حول و حوش این پیمان خود نشان دهنده مشکلاتی هم هست که در سرراه منع سلاح های اتمی بطور اعم وجود دارد. در این جلسات  و تعهدات جهانی و در نگاهی به واکنش ها تا حدی گویای میزان توجه و علاقمندی به این مسئله در جهان است . در عین حال نتایج کوشش های جامعه بین المللی برای تحقق مناطق عاری از سلاح های اتمی هم قابل بررسی و مشاهده است 

جلسات تا کنون نشان داده که توجه محافل جهانی به اهداف کنفرانس خلع سلاح و فعالیت های مشابه در سطح بین المللی رو به افزایش است . این نتایج ، امید انسان ها برای وصول به یک دنیای فارغ از سلاح های شوم اتمی را تقویت می کند. در بیانیه از جمله از کشورهائی که خود را زیر چتر اتمی دیگران قرار داه اند و همچنین خود کشورهای صاحب اتم مصرا خواسته شده است تا همگی یک نقش هدایت کننده در پیشبرد برنامه رسیدن به یک دنیای بدون سلاح اتمی بازی کنند

مجمع جوانان ، از کشورهای فاقد سلاح اتمی و کشورهای دارای ا ین سلاح مرگبار میخواهد که تلاش های خود را برای بی نیاز کردن دنیا از سلاح کشتار جمعی بیشتر و بهتر کنند و با همآهنگ کردن این فعالیت ها ، صلح جهانی را تقویت نمایند

شماری از قربانیان بمباران اتمی که بعد ها به مصیبت های آن مبتلا شدند Hibakusha که در حد توانائی با این سازمان ها همکاری می کنند از جذابیت و کشش زیادی برای جلب توجه مردم و تصمیم گیران برخور دارند و آن ها خواهان یک قرارداد جهانی برای ممنوع کردن تولیدات هسته ای می باشند.

آن ها آ رزومندند که بر اثر این فعالیت ها نسل های آینده از مواجه شدن با جهنم در روی زمین در امان بمانند. این گروهها تا کنون صدها هزار امضا جمع آوری کردند و برای حمایت عمومی از این فعالیت های انسانی همچنان به جمع آوری امضا ادامه می دهند.

 برگردان و تلخیص م. رئیسی  

 

Youth Campaign for a Nuke-Free World at Nagasaki Conference – Persian

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top