Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

An Embittered Riyadh May Weigh Nuclear Option – Swedish

Farhågor om att Saudiarabien ska satsa på kärnvapen

Thalif Deen

New York (IPS) – Saudiarabien var en hård motståndare till det avtal om Irans kärnenergiprogram som nyligen slöts i Genève. Nu befarar vissa bedömare att Saudiarabien kan komma att satsa på att stärka sitt försvar med egna kärnvapen.

De första signalerna från Saudiarabien om att landet kan ha ambitioner att skaffa kärnvapen kom redan 2011. Vid ett möte som hölls i landets huvudstad Riyadh varnade då Saudiarabiens tidigare USA-ambassadör prins Turki al-Faisal omvärlden för att ett nukleärt hot från både Israel och Iran skulle kunna tvinga fram en sådan reaktion.

-Det är vår plikt mot vår nation och befolkning att överväga alla möjliga alternativ, inklusive ett innehav av dessa vapen, sade prins Turki al-Faisal.

Wall Street Journal påpekade i förra veckan att ett internationellt erkännande av Irans rätt att ha någon form av kärnenergiprogram kan leda till att Saudiarabien “eftersträvar en egen kärnvapenkapacitet genom ett inköp”. Den troliga leverantören till ett sådant inköp skulle vara Pakistan, vars kärnenergiprogram delvis finansierats av Saudiarabien.

Samtidigt betraktas en sådan utveckling som ett värsta scenario som skulle kunna bli verklighet om den långvariga politiska och militära relationen mellan Saudiarabien och USA fortsätter att försämras.

Huruvida prins Turki al-Faisals tidigare uttalande var allvarligt menat eller ett tomt hot beror delvis på hur de framtida förhandlingarna med Iran kommer att gå efter att det sex månader långa avtal som nu har undertecknats löper ut.

Hillel Schenker, redaktör för den Jerusalembaserade tidskriften Palestine-Israel Journal, som länge bevakat kärnenergiutvecklingen i Mellanöstern, påpekar att den saudiska kritiken också bygger på uppfattningen om att det avtal som slöts i Genève var negativt. Schenker säger till IPS att om avtalet på sikt istället resulterar i att Iran inte utvecklar kärnvapen så kan det snarare leda till att Saudiarabien avstår från att skaffa egna kärnvapen.

Även Shannon N. Kile, expert på kärnvapen vid det Stockholmsbaserade fredsforskningsinstitutet Sipri, menar att frågan om avtalet i Genève kan leda till att fler länder i Mellanöstern nu överväger att skaffa egna kärnvapen beror på hur det långsiktiga avtalet med Iran kommer att se ut. Detta mer långsiktiga avtal ska enligt planerna utformas innan det sex månader långa avtal som nu har tecknats löper ut.

Kile säger till IPS att det fortfarande är oklart hur långt Iran är beredd att gå för att västmakterna ska lyfta sina ekonomiska sanktioner mot landet. Men det är också oklart om stormakterna är beredda att lyfta sanktionerna med mindre än att Iran nästan helt avvecklar sitt kärnenergiprogram.

Kile menar att om ett avtal kan komma till stånd som sätter kraftiga tekniska gränser för Irans kärnenergiprogram – som dessutom kan bekräftas av Internationella atomenergiorganet IAEA, så skulle detta dämpa oron från USA, Israel och arabvärlden. Detta skulle minska spänningarna i regionen och minska risken för att fler länder överväger att skaffa sig kärnvapen. Vid sidan om Saudiarabien så har det även förekommit spekulationer om att Egypten skulle kunna ha ambitionen att skaffa egna kärnvapen. [131202]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top