Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Campaign for a Nuclear Weapons Free World Intensifies – Norwegian

Kampanjen for en verden fri for kjernevåpen intensiveres

Analyse av Ravi Kanth Devarakonda

GENEVA (IDN) – Verdenssamfunnet strever med den økende trusselen om at kjernefysiske våpen kan falle i hendene til terrorister, har de kjernevåpenstatene – USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia, Israel, India, Pakistan og Nord-Korea – snudd det døve øret til de pågående multilaterale forhandlingene om kjernevåpennedrusting i Genève for å forberede anbefalinger for å sikre en verden uten de fryktelige kjernefysiske stridshodene.

For å intensivere arbeidet med å få til en traktat som forbyr kjernevåpen, har den internasjonale kampanjen for kjernefysisknedrustning – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – samlet sammen 130 kampanjedeltakere i Genève, inkludert trosorganisasjoner. Møtet ble holdt i forkant av det andre møtet av FNs Open-ended Working Group (OEWG) for nedrusting av kjernevåpen fra 2-13 mai. Det første møtet ble holdt i Genève 22-26 februar.

OEWG har mandat til å utforme rettslige tiltak og normer for å forby kjernevåpen i verden. Det ble etablert av FNs generalforsamling i desember 2015, for å forhandle frem nye globale regler for kjernefysisknedrusting, herunder avskaffelse av kjernevåpen og ”tiltak for å redusere og eliminere risikoen for utilsiktet, feilaktig, uautoriserte kjernevåpensprengninger”.

Gitt den uuttalte elendigheten og ødeleggelsene forårsaket av kjernevåpen i Hiroshima og Nagasaki for over 70 år siden, når USA valgte å sprenge masseødeleggelsesvåpen i et sivilt område, og de tragediene som fulgte i etterkant av Chernobyl-katastrofen for 30 år siden, og det kjernefysiske uhellet i Fukushima for fem år siden, er det normal å forvente en lederrolle fra de statene som har kjernevåpen på OEWG.

Med kjernefysiske ikkespredningsavtalen , som er den “store forhandlingen ” blant de offisielle kjernevåpenstatene – USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike – for å stoppe spredning av kjernevåpen, etter å ha mislyktes i å produsere et konkret veikart har det blitt viktig for de kjernevåpenfrie statene å akselerere den globale innsatsen mot fullstendig nedrustning.

Mens USA og andre land investerer milliarder av dollar for å utvikle smarte kjernefysiske bomber, har Federation of American Scientists anslått det totale antall kjernefysiske stridshoder i tidlig 2016 for å være 15 350. USA har et lager av 4 670 kjernefysiske stridshoder, fulgt av Russland (4490), Frankrike (300), Kina (260), Storbritannia (215), Israel (80), India (120), Pakistan (130), og Nord-Korea (10).

Bulletin of Atomic Scientists (BAS) kunngjorde nylig at dommedagsklokken vil ligge på tre minutter til midnatt som en refleksjon av hvor nær BAS mener verden er til en katastrofal katastrofe som tar hensyn til risiko for klimaendringer og mulig bruk av kjernevåpen.

Ironisk nok, deltok verken de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd, eller de nylig oppståtte kjernevåpenstatene – Israel, India, Pakistan og Nord-Korea – på OEWG møtene. “Det er ikke en lett oppgave vi har foran oss”, fortalte Beatrice Fihn, ICAN konserndirektør til IDN-INPS.

Til tross for fraværet av kjernevåpen stater på møtet, lar ikke de kjernevåpenfrie statene, ICAN og andre sivile samfunnsgrupper en eneste sten ligge urørt, for å overtale OEWG i å forberede sterke anbefalinger for FNs generalforsamling.

forlater ingen ugjort i å overtale OEWG å forberede sterke anbefalinger for FNs generalforsamling.

I en kraftfull uttalelse på Genève-møtet 2. mai, sa Seguridad Humana en Latino y el Caribe (SEHLAC), en samarbeidsorganisasjon av ICAN: “De alarmerende bevisene presentert i dag [2 mai] og ved forrige møte i open-ended arbeidsgruppen, indikerer at risikoen for en kjernefysisk våpensprengning – enten ved et uhell eller design – er økende.”

Både de kjernevåpenfrie statene, ICAN og dens ulike partnere sirkulerte konkrete forslag til hvordan man skal bevege seg fremover mot et felles mål om å forby kjernevåpen.

Allerede 127 land har sluttet seg til ”Humanitarian Pledge” for å stigmatiser, forbyd, og eliminere kjernevåpen. Formålet er å fylle det “lovlig hullet” hvor kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen ennå ikke er eksplisitt forbudt i henhold til folkeretten.

Forpliktelsen (The Pledge) som ble utgitt den 9. desember 2014, i slutten av Wien-konferansen om humanitære konsekvensene av kjernevåpen lar medlemslandene starte forhandlinger om et omfattende traktat for å forby kjernevåpen.

The Humanitarian Pledge, som ble vedtatt av FNs generalforsamling for over fem måneder siden, oppfordrer folk til å bli med i forhandlinger om å sluttføre en traktat for å forby kjernevåpen.

Medlemmer av den kjernevåpenfrie soner (NWFZ) – Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Malaysia, Mexico og Zambia – leverte den 2. Mai et sterkt fire siders forslag om hvordan man kan gå frem med de multilaterale nedrustningsforhandlingene.

Forslaget fra de ni landene i den kjernevåpenfrie sonen kaller for et “juridisk bindende instrument som forbyr kjernevåpen”. Det ønsker at OEWG gjør en viktig anbefaling om å innkalle til en konferanse i 2017 som involverer alle stater, internasjonale organisasjoner og sivile samfunn, “for å forhandle frem et juridisk bindende instrument for å forby kjernevåpen”.

Dette forslaget er åpenbart et viktig vendepunkt for de ni landene, ifølge ICAN administrerende direktør Fihn. Det “viser at regjeringer blir klar til å starte en prosess som forbyr kjernevåpen”, sa hun.

I separate forslag, fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater, Mexico, Nicaragua, og fem Pacific øystater – Fiji, Nauru, Palau, Samoa, og Tuvalu – legges det frem forslag til å forhandle fram en ny traktat som forbyr kjernevåpen.

En bred enighet i skapelsen av denne traktaten, ser ut til å være at stater med og uten og uten kjernefysiske våpen, sammen med det internasjonale sivile samfunnet bør anstrenge seg for en meningsfull og effektiv juridisk traktat.

“Hvis vårt endelige mål er å eliminere kjernevåpen, kan vi ikke fysisk avskaffe dem uten deltakelse av kjernevåpenstatene”, sa Kimiaki Kawai, direktør for fred og menneskerettigheter i Soka Gakkai International (SGI), i det Japan-baserte buddhistiske nettverket som representerer mer enn 12 millioner mennesker i 192 land.

SGI presenterte et detaljert arbeidsdokument til OEWG om kjernevåpen og humanitær sikkerhet hvor det argumenteres for en “global virksomhet som involverer alle stater og fullt engasjere det sivile samfunn”, og legger til: “Alle stater har plikt til å fremme og delta i god tro forhandlinger for nedrustning, og bringer dem til en vellykket avslutning.”

“Jeg har en overbevisning om at vi burde virkelig begynne vår innsats i å ha en konsekvent diskusjon mellom kjernevåpenstatene og kjernevåpenfrie statene, og identifisere problemene som eksisterer mellom de to, og hva slags tiltak for å løse disse,” sa Hirotsugu Terasaki , SGI er direktør for internasjonal fred og globale utfordringer.

“Hvis felles mål er å skape en verden uten kjernevåpen, et universelt mål, så [må] det sivile samfunnsnettverket støtte retningen av en slik diskusjon [mellom de som har og ikke har kjernevåpen],” fortalte Terasaki IDN-INPS. Det er viktig å identifisere både fra et sikkerhets- eller økonomisk synspunkt, kjernevåpen gagner kjernevåpenstatene, la han til.

“Sett fra ulike aspekter, er det helt klart at eksistensen av kjernevåpen ikke beskytter menneskeheten”, fortsatte Terasaki. “Derfor er kjernefysisk avskrekkelse en illusjon, og vi må komme bort fra det. Det er ikke bra å se at land fortsatt bruker (enorme mengder penger) på kjernevåpen”, hevdet han.

Faktisk, som SGIs arbeidsdokument poengterer, er det fortsatt vedlikehold og modernisering av kjernevåpen som strider mot ånden av artikkel 26 i FN-pakten, som oppfordrer til ”minste avledning for våpen av verdens menneskelige og økonomiske ressurser.”

“Verden uten kjernevåpen tiltrekker seg økende støtte fra hele verden. Flertallet av verdens regjeringer ønsker å forhandle frem en ny traktat som vil forby kjernefysiske våpen. Jeg håper virkelig at kjernevåpen statene vil ta dette med en oppriktig holdning til å delta i forhandlinger (om å kvitte seg med kjernefysiske våpen)”, sa den høytstående embetsmannen Terasaki. [IDN-InDepthNews – 5. Mai, 2016]

 

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top