Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Committee on Teaching About the UN Demands ‘War No More’ – Thai

คณะกรรมการด้านการสอนเกี่ยวกับสหประชาชาติเรียกร้องให้ ‘ยุติสงคราม’

 โดย Narin B. Stassis

ในปัจจุบัน ผู้เขียนดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการด้านการสอนเกี่ยวกับสหประชาชาติ เธอเป็นอดีตผู้อำนวยการหลักสูตรและการสอน โดยเป็นนักการศึกษามาตลอดชีวิต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษาระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเลสลีย์

นิวยอร์ก (IDN) – สหประชาชาติถูกสร้างขึ้นมาด้วยความแน่วแน่ในการ “ช่วยผู้คนรุ่นต่อไปที่ประสบความสำเร็จให้พ้นจากสงคราม” ในขณะที่กลุ่มคนในสังคมกำลังเฉลิมฉลองการครบรอบปีที่ 75 ในปีนี้ คณะกรรมการด้านการสอนเกี่ยวกับสหประชาชาติ (CTAUN) ได้มีการรวมตัวเพื่อประชุมเกี่ยวกับการ “ยุติสงคราม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมโดยคณะผู้แทนของเกาหลีต่อสหประชาชาติ

สมาคมคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ สถานที่ในการจัดการประชุมในช่วงปลายกุมภาพันธ์ที่สามารถจุคนได้ 673 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนักการศึกษาที่ทำงานและเกษียณอายุ รวมทั้งบุคคลที่ให้ความสนใจอื่น ๆ

โปรแกรมรวมถึงการสนทนาแบบดาวอส (Davos) การมอบรางวัล ภาพยนตร์สั้น และหัวข้อทั้งหมดเกี่ยวกับประเด็นการ “ยุติสงคราม”

เอกอัครราชทูต Cho ผู้แทนถาวรของสาธารณรัฐเกาหลี (RoK) ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่รายล้อมอยู่อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีและประวัติศาสตร์ในการตั้งมั่นในสงครามแสนเลวร้ายในปี 1950 ที่ซึ่งครอบครัวพลัดพรากและยังคงพลัดพรากกันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้

เขาอธิบายให้เห็นถึงความเป็นอยู่อย่างแท้จริงของคาบสมุทรเกาหลี (Rok) ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ของการ “ยุติสงคราม” และเหตุผลที่ประวัติศาสตร์อันน่าเศร้านี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สาธารณรัฐเกาหลียังคงยืนหยัดเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งเพื่อสันติภาพ

การสนทนาอย่างทรงพลังระหว่าง Gloria Steinem และ Laureate Leymah Gbowee เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพได้รับการติดตามและตรวจสอบโดยบุคลากรสื่อ Carol Jenkins ผู้ที่พูดถึงเกี่ยวกับ “การเสริมของผู้หญิงในการรักษาสันติภาพ การยุติสงคราม และในฐานะผู้หญิงที่เข้าร่วมในทุก ๆ แง่มุมของสันติภาพ” สามารถผลักดันการสนทนาได้อย่างไร

Steinem ได้อธิบายวิธีการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายใน “ยานอวกาศโลก” ซึ่งเธออ้างถึงสังคมที่สนับสนุนการปกครองโดยผู้ชายและในบางกรณีเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง

ความคิดเห็นที่ดังกึกก้องของเธออ้างอิงถึง “การฟังให้มากเท่ากับที่คุณพูด การนั่งในวงกลมแทนการนั่งเป็นลำดับชั้น และการยินดีกับข้อเท็จจริงที่เราต่างเรียนรู้จากความแตกต่างของเรา ไม่ใช่ความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน”

เธอกล่าวว่า “สันติภาพเปรียบเหมือนต้นไม้ ที่ไม่ได้เจริญเติบโตจากด้านบนลงล่าง แต่จากด้านล่างขึ้นไป ดังนั้นแล้ว การให้เกียรติ ความเคารพ และการกดดันสหประชาชาติ แต่อย่ารอสหประชาชาติ – แค่ทำมัน”

Leymah Gbowee กล่าวกับผู้ชมว่า “สาระสำคัญของการยุติสงครามคือบางสิ่งที่ไม่อาจลุล่วงได้ในเส้นทางของสหประชาชาติ เราทำได้เพียงชี้นำคนรุ่นต่อไปผ่านการกระทำของเรา ผ่านนโยบายของเรา และวิธีการที่เราปฏิบัติกับตัวเราเอง”

ผู้ชนะรางวัล CTAUN Global Citizen Award ประจำปี 2020 อุทิศแด่ผู้ก่อตั้ง Barbara Walker ถูกมอบให้กับ Cora Weiss ผู้ซึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงในหลายครั้งหลายคราตลอดทั้งวัน

Jenkins กล่าวว่า “เธอเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอย่างแท้จริง” กับ Gloria Steinem ซึ่งพูดถึงเกี่ยวกับเธอในฐานะต้นแบบของข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (SCR) 1325 ทั้งนี้ Weiss ผู้ได้รับความเคารพ และชื่นชมเป็นอย่างยิ่งได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลสันติภาพโนเบลเป็นครั้งที่ห้าในปีนี้ เธอได้รับยกย่องให้เป็นพลเมืองโลกอย่างแท้จริงสำหรับการมีช่วยเหลือเพื่อสร้างสันติภาพและการเรียนการสอนตลอดชีวิตของเธอ

การสนทนาด้านการศึกษาสันติภาพและการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นโดย Eunhee Jung ผู้ก่อตั้งและประธานของ IVECA ซึ่งพูดเกี่ยวกับการการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนากรอบความคิดของผู้คนเพื่อให้มีการตระหนักถึงการใช้ชีวิตในสังคมสากลด้วยความเข้าใจและความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ปัญหา

Tony Jenkins ผู้ประสานงานการรณรงค์ระดับสากลด้านการศึกษาสันติภาพ ได้แสดงถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งหมดเพื่อระบุถึงปัญหาด้านวัฒนธรรมแห่งความรุนแรงที่มีให้เห็นมากกว่าโดยทั่วไป

Ramu Damodaran ผู้ดูแลควบคุม ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายริเริ่มเพื่อสร้างผลกระทบเชิงวิชาการของสหประชาชาติ (UNAI) อ้างอิงถึงสำเนาภาพพิมพ์หินของปี 1924 รวมถึงชุดข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนโดย Käthe Kollwitz ที่เรียกว่า Never Again War (Nie Wieder Krieg)

เขากล่าวว่า “รัฐสมาชิกจำนวน 193 รัฐขององค์กรนี้ได้รับการสนับสนุนในการส่งบุตรสาวและบุตรชายของตนเองร่วมรบจากที่ใด ในขณะที่พวกเขาเองในฐานะรัฐบาล และสหประชาชาตินี้พยายามที่จะบังคับพวกเขาให้อยู่ในหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายด้วยการดูแลด้วยความรักเช่นนี้?”

การสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อำนวยความสะดวกโดย Mark Wood นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย รวมถึง Michael Klare ผู้วิชาการเยี่ยมชมระดับอาวุโส ของ Arms Control Association และ Eleanore Pauwels นักวิชาการอาวุโสของ Global Center ด้านความมั่นคงเชิงความร่วมมือและ Adaora Udoji นักหนังสือพิมพ์ผู้ได้รับรางวัลด้านนักสร้างสรรค์สื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอุบัติใหม่

การสนทนาของพวกเขาได้เน้นย้ำถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังได้รับการพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญมีการหารือเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการทำสงครามด้วยอาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียง การทำสงครามไซเบอร์ การทำสงครามอวกาศ และปัญญาประดิษฐ์

Klare ได้หารือถึงความกลัวว่า “การบัญชาการกองทัพและผู้กำหนดนโยบายที่กำลังเร่งรัดในการใช้อาวุธด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำสู่การใช้สอยด้านสงคราม โดยไม่ต้องมีการพิจารณาด้านศีลธรรม จริยธรรม และการยกระดับความเกี่ยวพันในการกระทำนั้น ๆ”

ความเกี่ยวพันเหล่านี้สามารถอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เพื่อตัดสินเกี่ยวกับช่วงเวลาตามเงื่อนไขของสนามรบและเลือกการตอบสนองจากกองทัพที่จะใช้การดำเนินการจากเครื่องจักรด้วยตนเองโดยการใช้อัลกอลิทึมภายใน ภาวะวิกฤติทางจริยธรรมนี้จะนำไปสู่คำถามว่าเครื่องจักร ซึ่งไม่ใช่มนุษย์ควรเป็นผู้ตัดสินใจในการทำสงครามตามอคติของโปรแกรมเมอร์หรือไม่

การสนทนาเกี่ยวกับสันติภาพโดยผู้หญิงและความมั่นคงเน้นที่หัวข้อที่พิเศษสำหรับผู้หญิงและวิธีการที่พวกเธอเผชิญกับสงครามและความขัดแย้งจากผู้ชายอย่างแตกต่าง

ข้อเท็จจริงที่ว่ามีวิธีการแก้ไข 10 วิธีเกี่ยวกับผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคงที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ ผู้หญิงรุ่นเยาว์เพื่อสันติภาพและความเป็นผู้นำของ GNWP ซึ่งก็คือ Dinah Lakehal, Mallika Iyer, Heela Yoon ได้แสดงตัวอย่างพลังขององค์กรรากหญ้าและประชาสังคมที่ทุ่มเทชีวิตเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

ความต้องการที่ไม่อาจแยกได้และความสำคัญของการศึกษาเพื่อสันติภาพได้รับการพิสูจน์โดยผู้ดูแลควบคุม George Lopez ศาสตราจารย์กิติคุณของการศึกษาสันติภาพที่สถาบัน Notre Dame Kroc

การหารือเกี่ยวกับการปลดอาวุธเริ่มต้นโดยการที่ Lopez พูดเกี่ยวกับ “โลกที่จมอยู่ในอาวุธจากสภาพทั่วไปและนิวเคลียร์”

ปลัดเลขาธิการและผู้แทนระดับสูงสำหรับกรมกิจการลดอาวุธ Izumi Nakamitsu อ้างอิงถึงข้อความจากเลขาธิการ António Guterres สำหรับการลดอาวุธ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นเลขาธิการคนแรกของ UN ที่รวบรวมและเผยแพร่วาระที่ครอบคลุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลดอาวุธมารวมกันด้วยเช่นกัน

เธอตอกย้ำถึงความต้องการการเป็นพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ การทำงานร่วมกัน และความสำคัญของคนหนุ่มสาว เธอระบุว่าเลขาธิการเรียกคนหนุ่มสาวว่าพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด

Randy Rydell ที่ปรึกษาผู้บริหารสำหรับนายกเทศมนตรีเพื่อสันติภาพ กล่าวถึงผลกระทบของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่น่าตื่นตะลึงด้วยแรงลม 400 ไมล์ต่อชั่วโมง อุณหภูมิที่ร้อนเท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์ ผลกระทบภายหลังในทันทีของรังสี การเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นและยีน รวมถึงผลกระทบต่อสภาพอากาศด้วยความเป็นไปได้ของบรรยากาศ เช่น ภาวะข้าวยากหมากแพง

การแสดงที่เร้าใจโดย Camryn Bruno โดยวง Youth Poet Laureate ของเมืองนิวยอร์กเป็นการแสดงปิดการสนทนา

มีการแสดงข้อความบันทึกที่น่าสะเทือนใจจาก Ben Ferencz อดีตอัยการสูงสุดของการพิจารณาและการตัดสินคดีสงครามนูเรมเบิร์กก่อนการสนทนาหัวข้อสันติภาพของโลกผ่านกฎหมาย ทนาย Jutta Bertram-Nothnagel กล่าวคำขอบคุณ Ben สำหรับความเป็นผู้นำของเขาในการแทนที่สงครามด้วยกฎหมาย James T. Ranney ที่ปรึกษาการพิจารณาและการตัดสินคดีระหว่างสองประเทศของยูโกสลาเวียสมัยก่อนได้พูดถึงเกี่ยวกับความต้องการการลดอาวุธ การแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศภาคบังคับ และกลไกการบังคับใช้ต่าง ๆ

เอกอัครราชทูต Christian Wenaweser ผู้แทนถาวรของประเทศลิกเตนสไตน์ได้มอบประวัติโดยย่อของอาชญากรรมการรุกรานและอธิบายว่าผู้คนที่เข้าร่วมในปี 1945 และเห็นด้วยเกี่ยวกับกฎบัตรของสหประชาชาติตั้งใจที่จะช่วยให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตพ้นจากหายนะแห่งสงคราม

ในสาระสำคัญนั้น ๆ กฎบัตรสหประชาชาติในปี 1945 ได้กำหนดการใช้กองกำลังที่ผิดกฎหมายต่อรัฐอื่นด้วยการยกเว้นสถานการณ์อยู่สองอย่างคือ การป้องกันตนเองเมื่อถูกโจมตี หรือเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงอนุญาตให้รัฐสมาชิกใช้กองกำลังในสถานการณ์พิเศษได้อย่างโดยร่วม

แถลงการณ์ปิดประชุมมาจาก Weiss ผู้กล่าวขอบคุณแก่ภารกิจของเกาหลีสำหรับการสนับสนุนร่วมในการประชุม เธอกล่าวว่า “มนุษยชาติได้ยกเลิกการเป็นทาสไปแล้ว (โดยพื้นฐาน) มนุษยชาติได้ยกเลิกการเป็นอาณานิคม มนุษยชาติได้ยกเลิกการแบ่งแยกสีผิว มนุษยชาติได้ยกเลิกการห้ามไม่ให้ผู้หญิงลงเสียง ดังนั้นแล้วเหตุใดจึงไม่ยกเลิกสงคราม?” [IDN-InDepthNews – 12 มีนาคม 2020]

ภาพ: Leymah Gbowee, Nobel Peace laureate, Gloria Steinem, ผู้เขียน นักกิจกรรม และ Carol Jenkins ประธานบริหารของ  ERA Coalition ที่การประชุมเพื่อยุติสงคราม (War No More conference) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 UN และภาพรวมการประชุม เครดิต: CTAUN/Don Carlson

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top