Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Faith-Based Organisations Warn of Impending Nuclear Disaster – Swedish

Krav på förbud mot kärnvapen

Thalif Deen

New York (IPS) – Världssamfundet har förbjudit kemiska och biologiska vapen, men modernisering och ytterligare spridning av kärnvapen fortgår. Nu kräver ett 50-tal trossamfund, antikärnvapenorganisationer och humanitära aktörer konkreta åtgärder för ett avskaffande av kärnvapen.

FN står just nu värd för ett fyra veckor långt möte om icke-spridningsavtalet om kärnvapen, NPT. Emily Welty från Kyrkornas världsråd talade för organisationernas räkning under ett möte i New York och uppmanade världens ledare att bryta cirklar av misstro som hotar mänsklighetens gemensamma framtid.

-Kärnvapen är oförenliga med värderingar som upprätthålls av olika religiösa traditioner – som människors rätt att leva i trygghet, skyldigheten att skydda utsatta och att förvalta planeten för kommande generationer. Trots tal om att de skapar säkerhet finns ingenting som motiverar kärnvapnens fortsatta existens, än mindre dess användning, säger Emily Welty.

Bland de 50-talet trossamfund och organisationer som uppmanar världens regeringar att ta konkreta steg mot ett juridiskt bindande avtal om kärnvapens avskaffande finns Kyrkornas världsråd, Pax, Soka Gakkai International, Global Security Institute, Islamic Society of North America, United Church of Christ, Peace Fellowship, Pax Christi USA och United Religions Initiative. De lyfter fram Österrikes initiativ för kärnvapennedrustning som presenterades under Wienkonferensen i december förra året. Initiativet ska genom samarbete mellan stater, organisationer, och internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen medverka till att förbjuda kärnvapen – av humanitära skäl.

Översynen av icke-spridningsavtalet om kärnvapen, NPT, som för närvarande äger rum i FN förväntas avslutas den 22 maj med att ett slutdokument antas. Icke-spridningsavtalets artikel sex ger uttryck för alla staters skyldigheter och ansvar att avskaffa kärnvapen. Men kärnvapennedrustningen går långsamt och i stället genomförs dyra moderniseringsprogram som kommer att skapa lager av kärnvapen flera decennier framåt.

“Situationen är oacceptabel. Detta kan inte tillåtas att fortsätta,” slår koalitionen av organisationer fast.

Enligt den brittiska tidskriften The Economist lägger kärnvapenmakterna gigantiska resurser på att modernisera sina arsenaler. Ryssland har ökat sina militära anslag med 50 procent sedan 2007 och en tredjedel av detta ska användas till kärnvapen. Kina satsar på ubåtar och mobila missilbatterier medan den amerikanska kongressen ska ta ställning till en modernisering av kärnvapenarsenalen för motsvarande 2,9 miljarder kronor.

Världens fem största kärnvapenmakter är USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland. Vid sidan av dessa har ytterligare fyra länder i världen kärnvapen – Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea.

I augusti är det 70 år sedan USA fällde två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. (IPS | 15.05.2015)

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top