Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

FN anklagas för att inte satsa tillräckligt på egen nedrustningskonferens

Thalif Deen

New York (IPS) – I slutet av september ska FN stå värd för ett toppmöte om kärnvapennedrustning. Men redan nu kritiseras världsorganisationen för att inte ge konferensen den uppmärksamhet den förtjänar.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon är en stark anhängare av kampen för en kärnvapenfri värld.

-Kärnvapennedrustning och ickespridning är inga utopiska ideal, utan avgörande för den globala freden och säkerheten, säger generalsekreteraren.

Men trots dessa uttalanden anklagar G77, den största enskilda koalitionen inom FN, bestående av 132 utvecklingsländer, FN för att inte arbeta tillräckligt hårt för att uppmärksamma det planerade mötet den 26 september.

Ordföranden för G77, Fijis ambassadör Peter Thomson, slog nyligen fast att den kommande konferensen är av stort intresse för alla utvecklingsländer och att stor kraft därför borde läggas på att skapa så mycket publicitet kring mötet som möjligt.

En annan företrädare för G77, som inte vill bli citerad med namn, säger till IPS att orsaken till att det talats så lite om konferensen är att de tre stormakterna USA, Storbritannien och Frankrike inte ställer sig bakom planerna på att anordna mötet.

John Burroughs, ordförande för den New York-baserade organisationen Lawyers Committee on Nuclear Policy, menar att konferensen utgör en möjlighet för världens ledare, däribland USA:s president Barack Obama, att arbeta för kärnvapennedrustning.

-Trots den retorik som förekommit är detta en fråga som svävat runt utan riktning under de senaste fem åren. Ledarna borde nu upprepa att en global eliminering av kärnvapen är en gemensam målsättning för det internationella samfundet, säger John Burroughs till IPS.

Världens ledare borde samtidigt agera genom att skapa konkreta processer för att uppnå detta mål, enligt Burroughs.

Beslutet om att anordna ett högnivåmöte om kärnvapennedrustning togs av generalförsamlingen i december förra året. 179 medlemsländer röstade ja till förslaget, och ingen emot. Fyra länder avstod dock från att rösta – Israel, samt tre av de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd; USA, Storbritannien och Frankrike. De övriga två permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, Ryssland och Kina, röstade dock för förslaget.

All fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet är kärnvapenmakter, dessutom tillkommer Indien, Pakistan, Israel och, senast i raden – Nordkorea.

Burroughs menar att den senaste krisen på Koreahalvön borde fungera som en väckarklocka för världen. De hot om kärnvapenattacker som utväxlats har enligt honom visat hur oacceptabelt stora riskerna är med dessa massförstörelsevapen.

Enligt Burroughs borde alla länder som har kärnvapen utnyttja det tillfälle som ges i september för att visa världen att de är beredda att inleda en process för att skapa en värld fri från kärnvapen. (130517)

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top