Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

France Sees Nuclear Arms As Deterrent – Norwegian

Frankrike ser på kjernevåpen som avskrekking

Av A.D. McKenzie

PARIS (IDN) – Mens verdens ledere forbereder seg til å møte i New York neste måned for 2015 konferansen på Ikkespredningsavtalen (NPT), sier franske aktivister at de ikke holder pusten for noen reell forpliktelse til å håndheve 45-årige forliket.

Frankrike er verdens tredje største kjernevåpenmakt, og mens den offisielle politikken er at lagrene ikke bør økes, og at testing må stoppes, er den sosialistiske regjeringen, med François Hollande, ikke i favør av total kjernefysisk nedrustning.

Hollandea holdning skiller seg faktisk lite fra hans konservative forgjenger Nicolas Sarkozy, som mente at global nedrustning må være basert på ”gjensidighet”- en politikk som i hovedsak betyr ”vi vil bli kvitt vårt, hvis du blir kvitt ditt”.

Landet har både maritim og luftbasert kjernefysisk kapasitet, og regjeringens posisjon, skissert i regjeringens hvitebok i 2013, ”kjernefysisk avskrekkingsmiddel” er for å beskytte ”vitale interesser”.

I februar 2015, gjentok Hollande den politikken i en tale på en fransk militær flybase. Han sa at besittelse av atomvåpen fungerer som en avskrekking for fiender, i en ”farlig verden”.

“Den nåværende internasjonale konteksten gir ikke rom for noen svakhet, og det er ikke spørsmål om å senke beskyttelsen”, sa han.

”Man kan ikke utelukke muligheten for fremtidig statlige konflikter, som kan påvirke oss direkte eller indirekte”, erklærte presidenten.

Nedrustningsaktivister motvirker denne holdning, de advarer om at Frankrike ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til NPT. De sier at landet har ligget likt med tiltak avtalt i 2010, da den forrige konferansen vedtok en 64-punkts handlingsplan for å presse frem implementeringa av traktaten.

”Det er ingen reduksjon av kjernefysiske våpenlager som finner sted, så vi behøver en traktat som helt forbyr kjernevåpen, heller enn å forby spredning”, sier Patrice Bouveret, direktør ved Observatoire des armements, en uavhengig fransk dokumentasjons- og forskningssenter viet til fredsbygging.

”Ingen av engasjementene som ble tatt for fem år siden har resultert i noe konkret”, fortalte Bouveret IDN. ”Partene må nå jobbe med å lansere en annen traktat fordi den nåværende situasjonen er like tvetydig som den har vært.”

Bouveret sitt Observatoire des armements er medlem av Sortir du nucléaire nettverk (nettverk for utfasing av den kjernefysiske alder), den viktigste franske anti-kjernevåpenkoalisjonen som består av 932 organisasjoner og ca. 60 500 underskrifter.

Koalisjonen støtter “ikke-voldelige handlinger av sivilulydighet” og vil for eksempel delta i en 65 dager lang protest for å blokkere Tysklands Büchel militære luftbase, som har de siste kjernefysiske våpen på tysk jord – lagret i samhold med avtalen med USA. 

Protesten viser en “motstand mot stasjonering av våpen” på basen og er satt til å begynne 26. mars, og vil pågå til slutten av konferansen i New York, sier gruppen.

Aktivister kaller på de opprinnelige fem kjernevåpenstatene – Frankrike, Storbritannia, Kina, USA og Russland – for å gjøre mer for å fortsette med sin egen nedrustning, selv om de prøver å tøyle de ”nye atomstatene”, Nord-Korea, Israel, Pakistan, India og (muligens) Iran.

Frankrike sier at frem til 2008, reduserte den sitt antall luftlanserte våpen med en tredjedel, og kuttet da sitt kjernefysiske arsenal ned til ”mindre enn” 300 stridshoder. For første gang i februar, kvantifiserte regjeringen sine kjernefysiske våpen ytterligere, ved at Hollande sa at landet har tre sett med 16 ubåt-lansert ballistiske raketter og 54 mellomdistanse luft-til-bakke raketter.

Frankrike sier at det er den eneste av de fem opprinnelige kjernevåpen-maktene til å ha demontert sine test områder og fissilt materialproduksjonsinnretninger, og regjeringen har lovet å fortsette valgkampen for ”definitiv slutt på produksjonen av fissilt materiale” for kjernefysiske våpen.

Men med Frankrike, og andre land, som fortsatt holder seg til avskrekking-argumentet, forblir innsatsen høy, og aktivister følger med for å se hva som vil skje på kritikker konferansen fra 1970 NPT, den 27. april – 22. Mai.

“Å prate om nedrustning er fortsatt vanskelig I vår stat”, sa 10 franske parlamentarikere i en melding til den internasjonale konferansen, om de humanitære konsekvensene av atomvåpen, som ble holdt i Wien i desember i fjor med over 1000 delegater som deltok.

“For mange høytstående sivile og militære tjenestemenn oppfatter kjernefysisk nedrustning som en handling av forræderi eller trussel mot fransk sikkerhet, noe som øker kompleksiteten i debatten”, stod det i meldingen, som ble spesielt undertegnet av Hervé Morin, en tidligere forsvarsminister.

”Dette er en feil oppfatning, fordi Frankrike er diplomatisk engasjert for å vedta en politikk som er fullt kompatibel med traktaten og målet om å oppnå en verden uten kjernevåpen”, la parlamentarikerne til.

De sa at for å redusere og eliminere kjernevåpen, må Frankrike og dets regjering “forstå de positive gevinstene” av denne prosessen.

“Per i dag har for få av våre kolleger har forstått risikoen fremsatt av det verdensomspennende arsenalet på 16 300 kjernevåpen”, sa Jean-Marie Collin, direktør for den franske grenen av parlamentarikere for kjernefysisk ikke-spredning og nedrustning (PNND), et internasjonalt nettverk som gir ajourført informasjon om kjernevåpenpolitikken.

Det er forøvrig klart at selv om Frankrike ønsker å beholde sine våpen, ønsker de ikke at et slikt eierskap sprer seg til “mindre stabile” stater. Hollande smekket “kappløpet” blant enkelte land for å skaffe seg kjernefysiske våpen, i talen sin i februar. [IDN-InDepthNews – 23. mars 2015]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top