Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Japan and Kazakhstan Campaign for Nuclear-Test-Ban Treaty – Norwegian

Japan og Kasakhstans kampanje for en prøvestansavtale

Av Ramesh Jaura

WIEN | TOKYO (IDN) – Etterhvert som Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) forbereder seg på å innkalle til et ministermøte i juni, har Kasakhstan og Japan bekreftet sin forpliktelse til å intensivere innsatsen mot ikrafttredelse av avtalen.

I løpet av den første uken av symposiet ‘Science and Diplomacy for Peace and Security’ fra 24. januar til 4. februar, forsikret representanter fra de to landene i Wien at de ville fremlegge sin innsats initiert av sine respektive utenriksministre i september 2015, i FNs hovedkvarter i New York.

Japans utenriksminister Fumio Kishida og hans kasakhstanske motstykke Erlan Idrissov ledet den 9. ministerkonferansen om Tilrettelegging for avtalens ikrafttredelse 29. september 2015.

Den kasakhstanske presidenten Nursultan Nazarbayev og statsminister Shinzo Abe i Japan gjentok i en uttalelse i Astana 27. oktober 2015 årsakene bak deres engasjement for å få prøvestansavtalen (CTBT) skrevet i lov.

“Da vi som land har erfart og er fullstendig klar over trusselen av atomvåpen deler Kasakhstan og Japan den moralske autoriteten og ansvaret for å bevisstgjøre mennesker over hele verden om de humanitære katastrofene kjernefysiske våpen har forårsaket. Med dette spesielle oppdraget i tankene, er Kasakhstan og Japan fast bestemt på å samarbeide tett for å oppnå en verden fri for atomvåpen,” meddelte en felles uttalelse.

Mens lederne for de to landene forpliktet til en verden fri for atomvåpen gjennomfører nødvendige politiske skritt, har den eminente buddhistiske filosofen og fredsbyggeren Daisaku Ikeda uttrykt sin støtte for ikrafttredelse av prøvestansavtalen som har stått på stedet hvil i 20 år.

I sitt årlige fredsforslag, navngitt ‘Universal Respect for Human Dignity:’ The Great Path to Peace’, Ikeda som er president for Soka Gakkai International (SGI) Buddhist association, oppfordrer “de resterende åtte statene til å ratifisere prøvestansavtalen så snart som mulig for å forbedre effektiviteten og sørge for at atomvåpen aldri igjen blir testet på planeten vår”.

De åtte landene inkluderer Kina, Egypt, Iran, Israel og USA, som har undertegnet avtalen, og Nord-Korea, India og Pakistan som har til nå nektet å sette sin signatur på prøvestansavtalen.

Hele 183 medlemmer i FN har undertegnet avtalen og 164 har ratifisert den. Men den vil kun tre i kraft når de gjenværende 44 landene fullfører sine ratifiseringsprosedyrer.

“Vi må selvsagt fremskynde innsatsen mot kjernefysisk nedrustning og avskaffelse. Samtidig må vi videreutvikle den type aktiviteter som har vokst utifra prøvestansavtalen for å bygge opp drivkraften for en verden som gir sin høyeste prioritet til humanitære formål,” sier den Tokyo-baserte SGI presidenten i forslaget utstedt 26. januar.

Da humanitære konsekvenser og den begrensede militære effektiviteten av kjernefysiske våpen har blitt tydeligere, er det også stadfestet at de er i hovedsak ubrukelige, sier SGI presidenten. “Etter å ha nådd grensene for militær konkurranse, ser vi nå tegn til fremvekst av en ny type internasjonal konkurranse, en sentrert rundt en felles innsats mot humanitære mål.”

Ett eksempel på dette, legger Ikeda til, finnes i de ulike bidragene fra det internasjonale overvåkningssystemet (IMS), som ble etablert med vedtakelsen av prøvestansavtalen i 1996. Prøvestansavtalen er ikke ennå trådt i kraft, men IMS, lansert av CTBTO Preparatory Commission for å oppdage kjernefysiske eksplosjoner over hele verden, er allerede i drift, bemerker Ikeda.

IMS er en viktig pilar i et unikt og omfattende verifikasjonsregime for å sørge for at ingen kjernefysisk eksplosjon skjer uoppdaget. IMS vil, når ferdigstilt, bestå av 337 anlegg over hele verden som skal overvåke planeten for tegn på kjernefysiske eksplosjoner. Ca. 90 prosent av alle anleggene er allerede i drift.

SGI presidenten lovpriser IMS: “Kjernefunksjonen ble igjen demonstrert etter rask påvisning av seismiske bølger og stråling fra den siste atomprøvesprengningen (6. januar) utført av Nord-Korea. I tillegg har det globale IMS-nettverket blitt brukt til å innhente data om naturkatastrofer og virkningen av klimaendringer.” 

Han legger til: “Eksempler på dette omfatter: Informasjon om undersjøiske jordskjelv til tsunami varslingssentre; sanntidsovervåking av vulkanutbrudd for å muliggjøre sivile luftfartsmyndigheter til å utstede rettidige advarsler; og måling av store værhendelser og kollaps av isbreer. Systemet sammenlignes med et kjempestetoskop for jorden. 

Ikeda enig med FNs generalsekretær Ban Ki-moon at selv før ikrafttredelse redder prøvestansavtalen liv. “Avtalen og dens verifikasjonsregime, opprinnelig laget for å holde atomvåpenkappløpet og kjernefysisk spredning i sjakk, har faktisk blitt et viktig humanitært sikringstiltak, og beskytter livene til mange mennesker,” sier den buddhistiske filosofen, forfatteren og fredsbyggeren.

Som CTBTO-eksperter forklarte IDN i Wien, sender globale målestasjoner sende gigabyte med data til International Data Centre (IDC) ved CTBTOs hovedkvarter i Wien. Dataene bearbeides og distribueres til CTBTO-medlemsstater i både rå og analysert form.

Ikeda gir også forslag til den nye Open-ended Working Group (OEWG) opprettet av FNs generalforsamling for å løse konkrete rettslige tiltak for forbud mot atomvåpen. Gruppen forbereder materielle økter for å jobbe med rettslige tiltak og normer for å oppnå en verden fri for atomvåpen. Den vil også gi anbefalinger til midlertidige risikoreduserende tiltak.

Ikeda siterer også den håpefulle utviklingen, blant annet det faktum at over 120 land har sluttet seg til den humanitære forpliktelsen, en forpliktelse til å “stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen,” og et økende internasjonalt press for avskaffelse av atomvåpen fra det sivile samfunn. Han fremhever innsatsen som trosbaserte organisasjoner og unge som SGI har støttet, inkludert International Youth Summit for Nuclear Abolition avholdt i Hiroshima i august 2015. [IDN-InDepthNews – 1. februar 2016]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top