Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Kampanj för kärnvapennedrustning riktas mot Bergen i Norge

Av Lowana Veal

BERGEN (IDN) – Norge är en av grundarna av Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) och uppskattar Alliansens skydd som paraplystat mot kärnvapen, men är även allmänt känd för sitt samarbete i fredsfrågor: inte bara för värdskapet för den första internationella konferensen om de humanitära effekterna av kärnvapen (Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons) i Oslo i mars 2013.

“Norge tog (också) ledningen i Oslo-processen som kulminerade i undertecknandet av konventionen om klustervapen under 2008”, sade Hitotsugu Terasaki, generaldirektör för fred och globala frågor vid Soka Gakkai International (SGI).

SGI slog sig ihop med tre norska fredsorganisationer – ICAN Norway, Nej till kärnvapen (NNW) och Norska fredsföreningen (NPA) – för att arrangera ett evenemang i Bergen, Norges näst största stad med en befolkning på 260 000 invånare.

Evenemanget den 5 september bestod av en utställning benämnd Allt du värdesätter – för en värld fri från kärnvapen och en konferens med titeln “Konversation: En väg framåt för att eliminera kärnvapen – perspektiven på de norska och japanska fredsrörelserna”.

Utställningen sattes först upp i samarbete med den Internationella kampanjen för avskaffandet av kärnvapen (ICAN) i augusti 2012 i Hiroshima, målet för den första atombombningen, tillsammans med Nagasaki 1945.

Fem år tidigare hade SGI lanserat “Folkets årtionde för avskaffande av kärnvapen” (PDNA, People’s Decade for Nuclear Abolition), i samarbete med olika frivilligorganisationer (NGO) engagerade i anti-kärnvapenrörelsen.

Utställningen har under tiden visats i 62 städer och i 15 länder – och det planeras för visningar i flera städer och länder. Varje gång utställningen visas i en ny stad anordnar SGI ett evenemang liknande det i Bergen, i syfte att skapa en plattform för dialog samt även att utvidga nätverket på gräsrotsnivå med grupper och individer runt om i världen som vill avskaffa kärnvapen.

Målet med utställningen, som belyser frågan om kärnvapen ur 12 olika perspektiv, är att skapa länkar till andra människors intresseområden i syfte att öka den globala medvetenheten, sade Kimiaki Kawai, SGI:s direktör för fred och mänskliga rättigheter. “Vi bör alla vara delaktiga”.

Kawai tillade: “I vårt dagliga liv ser vi inte kärnvapen och det är lätt för folk att förlora intresset i frågan. Så en av de saker vi vill understryka är att om de pengar som spenderas på kärnvapen skulle spenderas på hälsa och andra väsentliga frågor, skulle livet bli bättre.”

SGI är en icke-professionell Tokyo-baserad buddhistisk organisation, som har en stark tradition för fredsarbete och officiella förbindelser med Förenta Nationerna. Tillsammans med andra grupper, inklusive religionsgrundade grupper, har SGI krävt åtgärder för nedrustning sedan 1957, när deklarationen om avskaffande av kärnvapen (Declaration Calling for the Abolition of Nuclear Weapons) utfärdades mitt i det kalla kriget av Josei Toda, dåvarande ordförande i Soka Gakkai.

“Det är mycket viktigt, nu mer än någonsin, att det civila samhällets organisationer arbetar tillsammans i denna fråga för att undvika allt politiskt dödläge”, sade Terasaki til IDN.

Bergen-evenemanget följde i fotspåren av FN:s tillfälliga arbetsgrupp om kärnvapennedrustning (OEWG, Open Ended Working group) som den 19 augusti i Genève avrundade den tredje serien av sessioner, sammankallad sedan februari, genom att anta en rekommendation till Förenta Nationernas generalförsamling om att inleda förhandlingar om ett rättsligt instrument för att förbjuda kärnvapen, som skall leda till att dess avskaffande.

I Genève var Norge bland de länder, däribland Japan, som avstod från att rösta för FN generalförsamlings initiativ till förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen ska starta under 2017. Men, till skillnad från övriga NATO-länder, opponerade man sig inte mot rapporten från OEWG som kommer att presenteras för FN:s generalförsamling i oktober 2016.

Rapporten innehåller även en rekommendation till medlemsstaterna att vidta åtgärder för att minska och eliminera risken för användning av kärnvapen, öka öppenheten om kärnvapen och öka medvetenheten om de humanitära konsekvenserna av all användning av kärnvapen.

“Vid olika tidpunkter under den 71 år långa perioden (sedan atombombningen av Hiroshima och Nagasaki) har den globala rörelsen (mot kärnvapen) stagnerat, medan man under andra tider sett en positivare framtidsutsikt”, sade Terasaki. “Vi är dock i slutåren av att kunna lyssna direkt till erfarenheter av hibakusha [överlevande från atombombningen] som höjer sina röster för att avskaffa kärnvapen”, tillade han.

I “Konversation: En väg framåt för att eliminera kärnvapen”, underströk Frode Ersfjord från “Nej till kärnvapen”, som tillbringade tid i Japan i somras och besökte Hiroshima, behovet av gräsrotshandlingar samt även politisk aktivitet. En kombination av bra organisatörer och institutionellt minne är avgörande för att få folk ut på gatorna – demonstrationer om en särskild fråga sätter ofta igång i det lilla, men närvaron sväller allteftersom tiden går.

Representanter från de tre oppositionspartierna – den socialdemokratiska vänstern, de gröna och röda – som anslöt till Konversationen, sade att de alla var överens om att kampanjen för att avskaffa kärnvapen skulle utföras på nationell basis såväl som internationellt.

Som aktiva deltagare ingick: Susanne Urban från kvinnors internationella förbund för fred och frihet i Bergen och fredsakademiska Arne Strand från Christian Michelsen-institutet.

I en kort intervju med IDN påpekade Urban att det kärnvapenhotet är mycket nära. “Vi är väldigt sammanbundna och förenade med varandra: vi kan inte skada andra utan att skada oss själva”, sade hon. Denna punkt betonades även i en av utställningspanelerna.

Strand påpekade att “vi är ganska bra på att betrakta nya konflikter och den förändrade situationen i världen, men vi bortser från det gamla problemet med kärnvapennedrustning, eftersom det har funnits under så lång tid, så vi har blivit vana vid det. Men det händer vissa saker nu, såsom mellan USA och Ryssland, som bör vara av bekymmersamt för oss och även att terroristgrupper skulle kunna få tillgång till kärnvapen”.

Fredrik Heldal, direktör i den norska fredföreningen, säger: “Istället för att koncentrera oss på den politiska sidan – fördelarna och nackdelarna med förbud, lobbyverksamhet och liknande frågor – måste vi göra det mer till en etisk fråga. En diskussion om etik och moral … kommer att basuneras ut mer och det blir lättare att sälja in problemet.”

 [IDN-InDepthNews – 9 september 2016]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top