Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

No Signs Yet Of Mass Destruction Weapon-Free Middle East – Norwegian

Fortsatt ingen tegn på et Midtøsten fritt for masseødeleggelsesvåpen

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – I oppkjøringen til den fire uker lange gjennomgangen av den femårige landemerket Ikkespredningsavtalen (NPT), målet om et Midtøsten fritt for masseødeleggelsesvåpen (WMD) og deres hjelp for levering er fortsatt en fjern drøm. Det samme gjelder Helsinki-konferansen, som skulle ha vært innkalt i desember 2012.

Alt tyder på at også utenriksministrene fra Group of Seven (G7) innflytelsesrike landene i verden – Canada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Japan, og USA – ikke ser et lyspunkt i horisonten. De møttes i forkant av G7-toppmøtet, 7. til 8. juni.

I et kommuniké den 15. april, de “berømmer det pågående arbeidet med treneren og co-sponsorer av 1995 Oppløsning (Russland, Storbritannia og USA), spesielt de fem rundene med konsultasjoner holdt mellom de regionale statene. “

Men de “beklager at, til tross for dette arbeidet, har det så langt ikke vært mulig å innkalle Helsinki-konferansen”.

Uttalelsen fremlagt på møtet deres i den nordtyske havnebyen Lübeck legger også til: “De regionale parter må engasjere seg aktivt med hverandre for å nå enighet om en dato og en agenda for Helsinki-konferansen så snart som mulig. Vi understreker at konferansen bare kan føre til en meningsfull prosess dersom interessene til alle deltakerne blir tatt hensyn til.”

1995 Oppløsning dukket opp fra tilsynskonferansen, som kalles for “etablering av et effektivt kontrollerbart Midtøsten sone fri for masseødeleggelsesvåpen, kjernefysiske, kjemiske og biologiske, og deres leveringssystemer”.

NPT trådte i kraft i 1970, og 190 stater har sagt seg enig.

Forslaget om en sone fri for masseødeleggelsesvåpen (WMDFZ) ble først fremmet av Egypt i 1990. Det var basert på langvarige samtaler for å etablere en sone fri for kjernevåpen (NWFZ) i Midtøsten. Begge tiltak, var ment for å bli forfulgt i parallell, samlet bred internasjonal støtte, men praktisk fremgang har siden vært unnvikende.

Faktisk, utstedte USA en erklæring den 23. november, om utsettelse av konferansen i desember 2012. Konferansen har ennå ikke blitt flyttet, og møteinnkallerne har kommet med ulike meninger om når det skal holdes, og årsakene til forsinkelsen.

Den amerikanske uttalelsen sitert: “nåværende forhold i Midtøsten” og mangel på enighet mellom deltakende stater om “akseptable vilkår” for Desember konferansen. Det var ingen ny tidsplan om endring inkludert.

I en uttalelse 24. november, kalte Russland for konferansen som skal avholdes før april 2013. Det ble siterer at forberedelsene allerede hadde nådd et “avansert stadium» og at årsaken til utsettelsen var at ikke alle stater i regionen var blitt enige om å delta på konferansen.

På tidspunktet for kunngjøringen, hadde ikke konferanse tilrettelegger Jaakko Laajava, (en finsk diplomat) ennå ikke sikret Israels deltakelse. Mens Iran kunngjorde at det ville møte den 7. november, sa det også at det ikke ville engasjere seg med israelerne på konferansen. Noen eksperter tror at Iran kun kunngjorde at det ville delta fordi Teheran visste at møtet i desember 2012 ikke ville finne sted.

Den 29. april 2013, hadde Egypt gått ut av NPT forberedende komité møte i Genève i protest mot at konferansen skulle utsettes og kalte for at skulle omlegges så snart som mulig.

Som den USA-baserte assosiasjonen Arms Control Association påpeker, i et fakta skriv under 2010 tilsynskonferansen, statsparter var i stand til å bli enige for første gang om fem praktiske skritt for å gjøre fremskritt med å implementere den 1995 NPT vurderingskonferansen Midtøsten oppløsning.

USA, Russland og Storbritannia, til traktat depotkrefter og sponsorer av den oppløsningen, forpliktet til å arbeide sammen med FNs generalsekretær for å innkalle til en regional konferanse for å diskutere saken i 2012.

Andre avtalte tiltak inkludert utnevnelsen av en WMDFZ tilrettelegger, samt utpeking av en regjering som vil være vert for konferansen. Statlige parter vil ta opp spørsmålet om gjennomføringen av disse trinnene på den påfølgende NPT vurderingskonferansen i 2015. Som Lübeck kommuniké tilsier, det vil neppe skje.

Likevel, utenriksministrene fra G7-landene, som inkluderer tre faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd – Frankrike, Storbritannia og USA – sier de er “forpliktet til å søke en tryggere verden for alle og å skape forutsetninger for en verden uten kjernefysiske våpen på en måte som fremmer internasjonal stabilitet og understreker den avgjørende betydningen av ikke-spredning for å nå dette målet”.

De legger til: “Hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen (WMD) og deres leveringsmidler er fortsatt en topp prioritet, siden en slik spredning utgjør en stor trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det faktum at ukontrollert spredning av konvensjonelle våpen er å undergrave stabiliteten i enkelte regioner av verden, er en sterk årsak til G7 å ta affære i dette feltet også.”

Når det gjelder den kommende niende NPT vurderingskonferanse, som vil bli avholdt 45 år etter at NPT ikrafttredelse, 70 år etter atombombene i Hiroshima og Nagasaki, og slutten av andre verdenskrig, “bekrefter” G7 deres “ubetinget støtte for alle tre gjensidig forsterkende pilarer av NPT “- nedrustning, ikke-spredning, og fredelig bruk av kjerneenergi..

G7 utenriksministre påpekte: “NPT forblir hjørnesteinen i det kjernefysiske ikke-spredningsregimet og det essensielle grunnlaget for jakten på kjernefysisk nedrustning i samsvar med artikkel VI og fredelig bruk av kjerneenergi. NPT gjør et viktig og varig bidrag til å gjøre verden til et tryggere sted. Medlemmene deres drar nytte av dette på en daglig basis “[IN-Depth Nyheter – 15. april, 2015].

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top