Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Three Minutes Away from Doomsday – Swedish

Sannolikheten för global katastrof mycket hög

Leila Lemghalef

New York, 150203 (IPS) – Kärnvapenupprustningen i världen och okontrollerade klimatförändringar har flyttat fram minutvisaren på “domedagsklockan” tre minuter till midnatt. Krav höjs på krafttag mot klimatförändringarna – i stället för modernisering av kärnvapenarsenaler.

Experterna på tidskriften Bulletin of Atomic Scientists, BAS, har beslutat att flytta fram visaren hela två minuter, från fem i till tre i. Domedagsklockan är den symboliska klockan som togs fram 1947 av amerikanska vetenskapsmän. Den representerar hur nära mänskligheten är en global katastrof. Ursprungligen var den ett instrument för att visa risken för en kärnvapenkatastrof men på senare tid har klimathotet blivit lika avgörande.


Redan 2012 vreds visaren fram till fem i midnatt. Även 1984 var klockan tre minuter till midnatt och då beskrevs relationerna mellan USA och Sovjetunionen som de kyligaste på decennier.

De dystra tongångarna motiveras bland annat av kärnvapenupprustningen, att kärnvapenstaterna moderniserar sina arsenaler, samtidigt som klimathotet med stigande temperaturer beskrivs som minst lika akut.

Risken för en global katastrof handlar inte längre bara om kärnvapenhot.

-Frågan är mycket mer komplicerad än ett tryck på en knapp. Även om förbränning av fossila bränslen kan betraktas som ett mindre dramatiskt sätt att förstöra världen på så sker det fast långsamt, säger Kennette Benedictus, utgivare vid Bulletin of Atomic Scientists.

Tidskriften beskriver misslyckandet i det politiska ledarskapet i att hantera klimatfrågan vilket försätter människor i fara.

Jonathan Granoff, ordförande för Global Security Institute, beskriver en rad globala utmaningar som riskerar att flytta fram domedagsklockan ytterligare – utrotning av arter, försurning av haven och enskilda länders strävan efter dominans.

-Vi utrotar arter i nära tusen gånger snabbare takt än normalt genom evolutionen. Vi har det omogna förhållandet mellan stater som i strävan efter ökad säkerhet hotar om bruk av våld och där kärnvapnen är de farligaste instrumenten. Men samtidigt ökar medvetenheten om att ingen nation är säker i en osäker värld, säger han till IPS.

Det understryks att utvecklingen kan förändras i positiv eller negativ riktning under 2015.

Alyn Ware vid World Future Council arbetar för ett avskaffande av kärnvapen.

-De hundratals miljarder dollar som slängs ut på kärnvapen behövs i stället för att ändra kursen för vår ekonomi från en koldioxidbaserad till en som bygger på förnyelsebar energi. Kärnvapenupprustning förhindrar den typ av samarbeten som krävs för att motverka klimatförändringarna. Den enkla sanningen om kärnvapen är att de är oförenliga med civilisation. Hot om att förinta städer, oskyldiga civila, kommande generationer är inte förenligt med mänsklighetens framtid, säger han till IPS.

Enligt Alyn Ware saknas för närvarande tillräcklig politisk vilja för att hantera klimatfrågan eller sätta stopp för kärnvapenupprustningen samtidigt som bland annat företag som tillverkar vapen eller som säljer olja, kol eller gas vill skydda sina intressen.

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top