Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Towards Nuclear Disarmament with Monitoring and Verification – Norwegian

Mot atomnedrustning med overvåking og verifisering

Av Radwan Jakeem

NEW YORK (IDN) – Med det internasjonale samfunnet som kontinuerlig streber etter en verden fri for atomvåpen, er verifiseringssystemer og metoder avgjørende for å forstå de komplekse utfordringene med å nøyaktig overvåke og verifisere fremtidige atomnedrustningsaktiviteter som sannsynligvis vil underlegge land for mer påtrengende verifisering enn noensinne.

Læring fra verifiseringserfaringer oppnådd av USA og Russland og dialoger ved Internasjonalt partnerskap for verifisering av kjernefysisk nedrustning (IPNDV), kan de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd – USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina – interesserte stater kan generelt bidra til et effektivt atomvåpenforbud slik det er planlagt av Traktaten om forbud mot kjernevåpen (TPNW).

IPNDV, som startet for fem år siden med deltagelse fra mer enn 25 land, er et offentlig-privat initiativ fra det amerikanske utenriksdepartementet med Nuclear Threat Initiative (NTI) designet for å bygge kapasitet mellom både stater med og uten atomvåpen, og utvikle tekniske løsninger for overvåknings- og verifiseringsutfordringer.

I løpet av de siste tre tiårene har antallet kjernevåpen gått betydelig ned – angivelig til rundt 14 500 – fra topparsenalene fra den kalde krigen.  Nøkkelen til disse dramatiske reduksjonene har ifølge eksperter på nedrustning vært landenes evne til å verifisere hverandres overholdelse av gjennomføringen av våpenkontrollavtalene.

For å legge et solid grunnlag for ytterligere reduksjoner i atomvåpen og fremme mål om nedrustning av atomvåpen som er nedfelt i Traktaten om ikke-spredning av atomvåpen (NPT), en nøyaktig vurdering av overvåknings- og verifiseringsutfordringer på tvers av kjernevåpnenes livssyklus, er av vital betydning – fra produksjon av spaltbart materiale og stridshoder, lagerhoder for inventar, demontering av atomvåpen og disponering av kjernefysisk materiale som følge av demonteringsprosessen.

Artikkel VI av NPT oppfordrer hver av partene i traktaten om å påta seg «å fortsette forhandlinger i god tro om effektive tiltak knyttet til opphør av atomvåpenløpet på et tidlig tidspunkt og om atomnedrustning, og om en traktat om generell og fullstendig nedrustning under streng og effektiv internasjonal kontroll».

Siden det første møtet i mars 2015, har IPNDV brutt ny grunn for å bygge et mangfoldig internasjonalt arbeidsprogram. Samarbeidspartnerne, med og uten atomvåpen, har gjort verdifulle fremskritt med å identifisere utfordringene knyttet til verifisering av atomnedrustning og identifisere potensielle prosedyrer og teknologier for å møte disse utfordringene.

Det primære fokuset for fase I var overvåkning og inspeksjon av en anonym demonteringsprosess for kjernevåpen, kalt «Basic Dismantlement Scenario». Det omfatter trinn 6-10 i prosessen med demontering av kjernevåpen. Disse spesifikke trinnene er bare en del av et større sett aktiviteter med demontering av atomvåpen og i sin tur verifisering av atomvåpen.

«Partnerskapet har gitt et vesentlig bidrag til å forstå og finne tilnærminger for å løse denne kjerneutfordringen med verifisering av kjernefysisk nedrustning», bemerket IPNDV. Spesifikt er partnerskapets viktigste dom at:

Selv om det gjenstår tøffe utfordringer, gir potensielt anvendelige teknologier, informasjonshindringer og inspeksjonsprosedyrer en vei fremover som skal muliggjøre multilateral overvåking av demontering av kjernefysisk stridshode og samtidig lykkes med å håndtere trygghet, sikkerhet, ikke-spredning og klassifisering i en fremtidig atomavviklingsavtale.

Fase I av partnerskapets arbeid ble avsluttet i november 2017 på det femte plenum i Buenos Aires, Argentina.

I fase II utvidet IPNDV sin forståelse av effektive og praktiske verifiseringsalternativer for å støtte fremtidig verifisering av atomnedrustning og demonstrere sitt arbeid gjennom konkrete aktiviteter som øvelser og demonstrasjoner.

IPNDV forsøkte å øke engasjementet og oppsøke det større samfunnet for kjernefysisk nedrustning, inkludert tekniske og politiske grupper og akademia. I tillegg delte partnerskapet sitt arbeid med FNs gruppe av regjeringseksperter på verifisering av kjernefysisk nedrustning og ikke-spredningstraktatens medlemmer som forberedelse til NPT gjennomgangskonferanse 2020 (NPT RevCon) fra 29. april til 10. mai 2019 ved FNs hovedkvarter i New York.

Fra 3. desember 2019 bragte det syvende internasjonale partnerskapet for plenarmøte for kjernefysisk nedrustningskontroll 89 representanter fra 24 land, pluss EU, til Ottawa, Canada for å fullføre fase II og for å begynne planleggingen av fase III.

Møtet inkluderte presentasjoner om praktiske øvelser og tekniske demonstrasjoner som tok partnerskapets funn «fra papir til praksis». Partnere fokuserte på tekniske hull og politiske spørsmål som skulle tas opp i fase III med regjeringen i Sveits som arrangerte et kick-off-symposium 18.-19. mars i Genève, og fremhevet arbeidet med IPNDV og dets plass i den bredere konteksten av verifisering av kjernefysisk nedrustning.

Symposiet og utstillingen bare noen uker før Konferansen for ikke-spredning av atomvåpen (NPT) fra 27. april til 22. mai ved FNs hovedkvarter i New York er viktig, spesielt på grunn av dens vektlegging av funnene i fase I og II av IPNDV relatert til potensiell rolle og potensielle begrensninger for teknologi i verifisering av kjernefysisk nedrustning, bruken av praktiske øvelser for nedrustningsverifisering og demonstrasjoner, og IPNDVs arbeid i bredere sammenheng med atomnedrustning.

IPNDV-ene Fase II sammendragsrapport: Gå videre fra papir til praksis i verifisering av kjernefysisk nedrustning, utgitt i januar 2020, adressert verifisering av atomvåpenerklæringer, verifisering av reduksjoner og teknologier for verifisering.

Det er bemerkelsesverdig at IPNDV-deltakerne etter det syvende plenumsmøtet i desember i Ottawa besøkte de kanadiske kjernefysiske laboratoriene Chalk River Site, det historiske hjemmet til Canadas første atomreaktor. De observerte demonstrasjonene av eksperimentelle teknikker for å verifisere tilstedeværelse eller fravær av kjernefysiske materialer med våpenklasse. Dette er viktige oppgaver for verifisering av kjernefysisk nedrustning.

Chalk River-demonstrasjonen var én av fem praktiske øvelser og teknologidemonstrasjoner gjennomført under fase II for å fremme Partnerskapets evne til å identifisere teknologier og prosedyrer som kan brukes i alle faser av atomvåpenets demonteringslivssyklus. [IDN-InDepthNews – 14. februar 2020]

Foto: 22 deltakere fra 11 land samlet seg på Forschungszentrum Juelich i Tyskland 23. september 2019 for å delta i IPNDV verifisering av kjernefysisk nedrustning, organisert av Frankrike og Tyskland i fellesskap. Kreditt: Forschungszentrum Juelich / Tobias Schloesser.

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top