Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

U.S. Mayors Warn Against Largest NATO ‘War Games’ – Swedish

Amerikanska borgmästare varnar för den största NATO-stridsövningen

Av J C Suresh

TORONTO | INDIANAPOLIS (IDN) – “Den största NATO-stridsövningen på årtionden, med 14 000 amerikanska trupper och aktivering av det amerikanska missilförsvaret i Östeuropa ger bränsle till den snabbt stigande spänningen mellan kärnvapenländerna,” varnar  UCSM (United States Conference of Mayors) inför sammankomsten av “28-nation North Atlantic Alliance’s”, i Polens huvudstad, den 8-9 juli.

Resolutionen som anammades av USCMs 84:e årsmöte i Indianapolis, den 24-27 juni, anger att “utav över 15 000 kärnvapen, kraftfullare än bomberna i Hiroshima och Nagasaki, finns 94 % av dessa i U.S.A och i Ryssland, och fortsätter att utgöra ett hot mot städer och mänsklighet.”

För att understryka poängen hänvisar även resolutionen till: “De amerikanska bombningarna av Hiroshima och Nagasaki under 1945,  förbrände urskillningslöst tiotusentals vanliga personer, och i slutet av 1945 hade siffran stigit till 210 000 personer – i huvudsak de civila som dog, de som överlevde hibakusha, deras barn och barnbarn fortsätter att lida av de fysiska, psykologiska och sociologiska effekterna.”

USCM uppmanar och hoppas på att “U.S.A:s kommande president kommer att delta i eller starta… multilaterala förhandlingar för nedrustningen av kärnvapen, så som krävs enligt avtalet ifrån 1970, om icke-spridning av kärnvapen”.

Samtidigt som presidenten Barack Obama får beröm för sitt besök i Hiroshima i maj, nästan 71 år efter atombomberna, så kritiserar USCM även Obamas regering för att “lagt grunden för att U.S.A. ska kunna spendera över en triljon dollar under de tre kommande årtiondena”.

USCM, den opartiska rörelsen i amerikanska städer med över 30 000 invånare anger att ” Obamas regering” inte bara har underlåtit sig att minska på mängden amerikanska kärnvapen i större utsträckning än någon annan president sedan Kalla-kriget, de har också beslutat om att spendera en triljon dollar “för att underhålla och modernisera sina kärnvapenbomber och stridsspetsar, produktionsanläggningar, leveranssystem, samt kommando och styrning”.

Detta trots informationen om att “federala medel desperat behövs för att bygga bostäder, skapa arbeta med löner som går att leva på, förbättra  infrastrukturen och utveckla hållbara energikällor.”, anger resolutionen.

USCM uppmanar U.S.A:s kommande president och dess kongress att minska utgifterna för kärnvapen, till minsta möjliga, som krävs för att garantera säkerheten och säkerheten av de existerande vapnen, i väntan på nedmontering och nedrustning, samt omplacera medlen till det akuta behovet av uppbyggnad av städer och ombyggnation av nationens eftersatta infrastruktur”.

Under USCMs 11:e konsekutiva år, anammades en stark resolution som stöds av varningen ifrån Mayors for Peace (Borgmästare för Fred), om att “kärnvapenländerna kommer närmare och närmare en militär konfrontation i konfliktzoner världen över,” och uppmanar Amerikas nästkommande president “att lägga grunden för nya diplomatiska initiativ, för att minska spänningarna med Ryssland och Kina, samt att dramatiskt minska U.S.A:s och Rysslands kärnvapenmängd”.

USCM ger även “Mayor Denise Simmons och the Cambridge City Council beröm för att de visat starkt ledarskap på kommunal nivå genom att den 2:a april 2016 enigt beslutade att frånta sin “one-billion-dollar”-stadspension ifrån alla företag som är involverade i produktionen av kärnvapensystem och koncerner som investerar i sådana företag”.

Mayors for Peace (Borgmästare för fred) är en internationell organisation som grundades 1982 och som leds av borgmästarna i Hiroshima och Nagasaki, och har som mål att år 2020 ha eliminerat samtliga kärnvapen, genom kampanjen ” 2020 Vision Campaign“.

Medlemsantalet i organisationen “Mayors for Peace” har ökat till mer än det tiodubbla sedan 2003 och är sedan 1 juni 2016 hela 7 063 städer, spridda över 161 länder och regioner, inklusive 207 medlemmar som representerar U.S.A. Tillsammans representerar de cirka en biljon personer, en-sjundedel av världens befolkning. Den 22 juni, i Des Moines, gick, borgmästare Frank Cownie, formellt med på att fungera som ledande stad i U.S.A-sektionen av “Mayors for Peace.

Yasuyoshi Komizo, generalsekreterare i Mayors for Peace, som stod inför USCMs inrikeskommitté den 25 juni, förklarade: “En gemensam utmaning som vi kan se är att många länder fortsätter att vidhålla att deras nations säkerhet beror på kärnvapenskräck. Trots detta är kärnvapenskräck baserat på ömsesidig misstro och försök att bibehålla fred genom hot om urskillningslösa massmord.”

Han tillade: “Sådana system är inte hållbara. Vi måste också notera att kärnvapen inte kan erbjuda någon effektiv lösning på de globala säkerhetslösningarna under 2000-talet. De konsumerar stora budget- och teknikresurser som egentligen behövs för den ekonomiska utvecklingen, inklusive välståndet i världens städer.” [IDN-InDepthNews – 30 juni 2016]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top