Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Ungdommen Holder På Håpet For Bannlysing Av Atomvåpen

Av Ramesh Jaura | IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN | GENÉVE (IDN) – Hvis de unge hadde hatt noe å si så ville alle atomvåpen i globale våpenarsenal blitt erklært inhumane og en omfattende traktat hadde blitt opprettet for å forby dem. Denne oppsummeringen viser seg i en internasjonal undersøkelse som ble lansert i FN-kontoret i Geneva (UNOG) under en minneverdig konferanse.

Undersøkelsen som ble utført av unge medlemmer av Soka Gakkai International (SGI) viser at 91.2% av respondentene mellom 15 og 45 anser atomvåpen som inhumane og at 80.6% foretrekker en omfattende global traktat for bannlysing av alle masseødeleggelsesvåpen.

SGI er en samfunnsengasjert Buddhistforening med over 12 million medlemmer verden rundt. Foreningen har kjempet for avskaffelsen av atomvåpen siden Josei Toda, Soka Gakkais andre president utstedte et erklært kall for avskaffelse av atomvåpen, 8. September 1957. I 2007, lanserte SGI People’s Decade for Nuclear Abolition (Folkets Kamp For Avskaffelse Av Atomvåpen) kampanjen for å stimulere folkets formening til fordel for bannlysing av alle atomvåpenarsenal.

SGI presidenten Daisaku Ikeda la faktisk frem – i hans årlige fredsforslag i 2010 – ideen om å organisere et toppmøte i forhold til avskaffelse av atomvåpen i Hiroshima og Nagasaki i 2015 til å korrespondere med den 70. merkedagen av atomangrepene i de byene. Han tok opp forslaget igjen i 2011 og året etter; og foreslo muligheten for å organisere en gjennomgangskonferranse i 2015 NPT i byene Hiroshima og Nagasaki.

Under Peace Proposal 2013 (fredsforslaget 2013) gikk Ikeda et steg videre og erklærte et utvidet toppmøte for en atomvåpenfri verden. Det er med denne bakgrunnen unge medlemmer av SGI ble undersøkt, mellom Desember 2012 og Februar 2013 ble 2,840 unge menn og kvinner ifra ni land undersøkt: Japan, USA, Storbritannia, Italia, Østerrike, Sørkorea, Brasil, Malaysia og Mexico. Disse inkluderte offisielle og uoffisielle atomvåpenstater, de under en USA sine atomvåpengrener og andre i NWFZ soner.

Undersøkelsens betydning understrekes av Global Zero– en bevegelse som kjemper for en atomvåpen fri verden – som estimerer at ni offisielle og uoffisielle atomvåpenstater brukte rundt $100 milliarder på atomvåpenprogram i 2011.

Dette konservativt beregnede forbruket representerer ca. 9% av deres årlige forbruk på militære områder. Global Zero utregner at stater med atomvåpen vil forbruke minst $1 trillion på atomvåpen og relaterte støttesystemer i løpet av det neste tiåret.

Disse ni statene innebærer Russland, USA, Frankrike, Storbritannia og Kina – som anses for å være offisielle atomvåpenstater under Artikkel 6 av NPT (Traktatet Mot Spredning Av Atomvåpen) samt Israel, India, Pakistan og Nord-Korea som anses som uoffisielle atomvåpenstater.

Resultatet av undersøkelsen som ble utgitt av SGI sine unge medlemmer ble presentert fremfor Romanias ambassadør, Cornel Feruta, leder for den andre økten for forbedrende komité (PrepCom) i forberedelse for 2015 NPT gjennomgangskonferansen, 22. April til 3. Mai 3 2013 i Genéve.

Resultatet ble avslørt omtrent 2 måneder etter den banebrytende mellomstatlige konferansen som ble organisert av Norges utenriksdepartement i Oslo 4. – 5. Mars for å fokusere på den humanitære innvirkningen av atomvåpen.

Konferansen i Oslo følgte opp på bevegelsen som kjemper med å bannlyse atomvåpen som har vokst siden gjennomgangskonferansen av NPTs partier i 2010. Konferansens endelige dokument noterte en “dyp bekymring for de katastrofale konsekvensene som følge av bruk av atomvåpen” og bekreftet igjen “behovet for at alle stater overholder internasjonale lovverk til enhver tid, inkludert internasjonale humanitære lovverk.”

Observatører er enige med at dette burde initiere seriøse vurderinger i forhold til de katastrofale humanitære konsekvensene av bruk av atomvåpen – som ble understreket i Oslo

Forferdelige konsekvenser av et potensielt menneskelig feilanrop for det globale sivilsamfunn å spille en avgjørende rolle i fellesinnsats mot innledelse av en atomvåpenfri verden, sa Kimiaki Kawai, SGI Programdirektøren for fredssaker under et foredrag ved Palais des Nations i Genéve, 26. April 2013.

Konsekvensene av menneskelige feil har blitt stavet ut av David Krieger, gründerpresidenten for Nuclear Age Peace Foundation: “Selv om en atomkrig ikke er sannsynlig, er det mulig og kan forekomme av uhell eller feilberegning; på samme måte som lekkasjen av radioaktive stråler i stor skala ved Fukushima Dai-ichi sitt kjernekraftverk ikke virket sannsynlig før det skjedde – er muligheten for atomkrig ikke sannsynlig før forbehold feiler og det skjer…. En ting vi vet om mennesker er at vi er feilbarlige. Vi har ikke evnen til å være perfekte og kan ikke eliminere menneskelig feil helt uansett hvor mye vi prøver. Menneskelig feilbarlighet og atomvåpen er en veldig farlig blanding.”

Men Krieger garderer seg mot fortvilelse. “Fortvilelse er en oppskrift for å miste håp, men håp er et valg. Vi kan velge håp,” sa han under en fremføring ved UNOG, og ba etter “mot og håp” med hensyn til innledelse av en atomvåpenfri verden.

Håp, ikke fortvilelse – karakteriserer et overveldende mangfold av de unge som ble undersøkt av SGI medlemmer. Nobuyuki Asai, leder for Soka Gakkais fredskonferanse for de unge og koordinator av undersøkelsen sa: “Det er oppmuntrende at så mange unge ser den inhumane virkeligheten av atomvåpen. Vi vil fortsette å øke bevisstheten blant ungdommen i forhold til atomvåpen og den alvorlige trusselen de medfører.” [IDN-InDepthNews – April 30, 2013]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top