Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Ungdomskampanj för en kärnvapenfri värld på konferens i Nagasaki

Av Katsuhiro Asagiri

NAGASAKI (IDN) – Ett forum av ungdomsförmedlare, lanserat av den japanska utrikesministern Fumio Kishida 2013, har uppmanat folk runt omkring i världen att förstå att kärnvapen inte bara slukar gigantiska summor pengar, utan att det även utgör ett seriöst hot mot internationell fred och säkerhet, globala miljön, och hela mänsklighetens överlevnad.

Ungdomsförmedlarna träffades i den japanska staden Nagasaki, som led av atombombningar tillsammans med Hiroshima för sjuttioett år sedan. De lovade att förmedla det brådskande behovet att röra sig mot en kärnvapenfri värld, och föreslår en serie av steg för att uppnå målet.

“Vi är övertygade om att människor inte kan samexistera fredligt med kärnvapen då de hotar folk, städer och miljön. ‘Hibakusha’, som lyckades överleva atombomben som släpptes över Hiroshima och Nagasaki men drabbades fysiskt av eftereffekterna av strålningen och mentalt genom diskriminering, borde användas som varnande exempel för hela världen om farorna av att inneha kärnvapen”, sa ungdomsförmedlarna i ett uttalande.

Uttalandet tillade: “Japan, som enda nation som attackerats av atombomber, borde avfärda ‘kärnvapen-pakten’, och sända ett starkt meddelande till det internationella samhället om de horribla effekterna och omänskligheter av kärnvapen, och bidra förebyggande till förhandlingen om ett juridiskt bindande avtal som förbjuder kärnvapen.”

Mötet ägde rum under en internationell konferens som inkluderade två event: ett forum för ungdomsförmedlare för en värld utan kärnvapen den 11 december, och den 26:e FN-konferensen gällande nedrustningsfrågor den 12-14 december.

“Vi ser att kärnvapenfrågor står vid en skiljeväg. Detta år, träffades G7:s utrikesministrar i Hiroshima, och president Obama av Förenta Staterna besökte Hiroshima Peace Memorial Park, där han gav ett historiskt tal. Nästa år, kommer förhandlingen om ett juridiskt bindande avtal som förbjuder kärnvapen att starta, och följa antagandet av ett beslut hos FN:s generalförsamling”, tillade uttalandet.

Japanska utrikesministern Kishida lanserade forumet med målet att efterlämna verkligheten av atombombning till framtida generationer vid en tid då A-bomb-överlevare (Hibakusha) åldras. Sedan dess lansering, har 174 unga personer arbetat som ungdomsförmedlare. I mars 2016, höll Japan det 1:a ungdomsforumet i Hiroshima där ungdomsförmedlare delade sina erfarenheter och utbytte sina idéer.

FN-konferensen som gäller nedrustningsfrågor (UNCDI) har hållits nästan varje år sedan 1989 i diverse städer i Japan, med regeringstjänstemän och experter från olika delar av världen som diskuterar vägar mot en värld fri från kärnvapen. UNCDI är samordnat av United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament i Asien och Stillahavsområdet (UNRCPD) och Japans regering.

Vid det 25:e UNCDI-mötet, som hölls i Hiroshima i augusti 2015, fokuserade deltagarna på att överblicka NPT översynskonferensen 2015, humanitära konsekvenser av kärnvapen, kärnvapenfria zoner, och det civila samhällets roll. Konferensen bidrog till att återuppliva en global energi för att förverkliga en värld fri från kärnvapen.

“Frågan om avtal om förbud av kärnvapen togs upp varje gång det hettade till, vilket visar svårigheterna i att hantera denna fråga i det internationella samhället. Denna konferens ger oss en god möjlighet att förbereda oss inför en NPT-förberedande kommitté som kommer hållas nästa år”, sa Kazutoshi Aikawa, generaldirektör för nedrustning, icke-spridande och vetenskapliga avdelningen på Utrikesdepartementet i Japan, då han sammanfattade den internationella konferensen i Nagasaki.

Tidigare, som öppningskommentar, sa Kim Won-soo, FN:s högsta representant för nedrustningsaffärer: “Detta år. . . markerar det sjuttionde jubileumsåret av den första Generalförsamlingens resolution någonsin. Som ni vet, så uppmanade den till eliminering av alla massförstörelsevapen, inklusive kärnvapen – vapnet som utgör en existentiell fara för mänskligheten. Sjuttio år senare har vi ännu inte uppnått det målet. Och ännu värre är att våra ansträngningar för att eliminera kärnvapen har vacklat.”

Ungdomsforumet uppmanade alla stater att “åter bekräfta” sina åtaganden till icke-spridning och nedrustning av kärnvapen, speciellt gällande de löften som specificeras i Icke-spridningsavtalet (NPT), och “stärka det internationella legala ramverket för att påskynda kärnvapennedrustningen, inklusive att förbättra framtvingandet av NPT och förhandla om ett juridiskt bindande avtal för att förbjuda kärnvapen “.

Alla stater som innehar kärnvapen, säger uttalandet, bör “ompröva nödvändigheten att inneha kärnvapen ur säkerhets-, politiska, och ekonomiska perspektiv, och att hitta andra medel för att behålla den nationella säkerheten och internationella prestigen”, och göra “konkreta åtgärder för att minska antalet av deras kärnvapen, och därmed uppfylla sina förpliktelser mot NPT”.

Uttalandet uppmanade dessutom kärnvapenstater som inte är inkluderade i NPT, att gå med i detta avtal, och att åtminstone en stat med kärnvapen ska statuera exempel genom att upplösa sitt kärnvapenprogram och medverka i detta avtal för en kärnvapenfri värld.

“Sluta uppgradera kärnvapenarsenalerna, då de inte kommer stabilisera globalt säker miljö”, sades det i uttalandet, med tillägget: “Ta bort alla stridsspetsars “hair trigger alert”-status, då den utgör en onödigt stor risk och fara för denna världs existens, så kommer det förhindra en uppskjutning av ren olyckshändelse.”

Kärnvapenstater bör “vidare säkra sina kärnvapenarsenaler för att minska nukleära missöden genom att skicka ut erfaren personal som övervakar dem och håller vapenanvändbara material utom räckhåll för de som vill komma åt dem, som t.ex. terrorister “, tillades i uttalandet.

Stater utan kärnvapen, inklusive stater inom “kärnvapen-pakten”, bör fortsätta sina åtaganden för att förbli en kärnvapenfri stat, och inta en ledarroll för att uppnå en värld fri från kärnvapen.

Speciellt stater inom “kärnvapen-pakten” bör förkasta sin policy, speciellt i ljuset av riskerna, effektiviteten och trovärdigheten, och göra ansträngningar för att bygga ett säkerhetsschema som inte är beroende av kärnvapen, inklusive att etablera en kärnvapenfri zon.

Forumet uppmanade till förbättrade enade ansträngningar bland kärnvapenfria stater för att uppnå en värld fri från kärnvapen, speciellt genom att pressa kärnvapenstaterna till att påskynda sina kärnvapennedrustningssatsningar och stötta ett avtal som förbjuder kärnvapen, och utöka satsningar som involverar det internationella samhället i sin helhet, inklusive kärnvapenstater.

Som kommentar till debatterna i förmedlarnas forum, sa Hiroyasu Tagawa (83) som förlorade sina föräldrar på grund av en atombomb i Nagasaki: “Den tid under vilken jag kan förmedla min erfarenhet som Hibakusha är alltmer begränsad. Jag blev lärd att bemöta åsikterna hos dagens ungdomar. Jag har höga förväntningar om deras aktiviteter.”

Medelåldern för överlevande offer av atombombning är nu över 80. Med det i åtanke, sa Nagasaki Mayor Tomihisa Taue att det var viktigt att hitta nya vägar att marknadsföra det anti-nukleära budskapet utan att förlita sig på överlevare av bombningarna.

Hibakusha har lanserat en global vädjan om ett förbud av kärnvapen med argumentet: “För att folk av framtida generationer inte ska behöva uppleva helvetet på jorden, vill vi verkliggöra en värld fri från kärnvapen medan vi fortfarande lever.” De har lanserat en namnunderskrifts-kampanj som vädjar för ett internationellt avtal som förbjuder och eliminerar kärnvapen, med hopp om att ingen någonsin ska behöva lida som de gjort.

De planerar att fortsätta samla in namnunderskrifter tills att ett avtal om kärnvapenförbud har ingåtts. Den första högen med 564 240 namnunderskrifter som samlats in under augusti och september skickades till ordföranden i FN:s generalförsamlingskommitté. (Besök: https://www.change.org/p/join-the-hibakusha-appeal-for-a-nuclear-ban-treaty) [IDN-InDepthNews – 24 december 2016]

Foto: UNRCPD

IDN är flaggskeppet av International Press Syndicate.

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top