Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Aiming at Global Disarmament by 2030 – NORWEGIAN

Sikter på Global Nedrustning i løpet av 2030

Av Ramesh Jaura

IDN – InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – En fremtredende Buddhistleder Daisaku Ikeda kaller for et “utvidet kjernefysisk toppmøte” i 2015 for å styrke momentet mot en verden fri for atomvåpen og for å bli lanseringspunktet for en større innsats for global nedrustning i sikte mot år 2030.

Med dette i syne, håper han at Ikke-Statlige Organisasjoner og fremtidsrettede regjeringer vil etablere en handlingsgruppe som vil starte før årets slutt prosessen med en utarbeidelse av en Atomvåpen-Konvensjon som forbyr atomvåpen, som er ikke bare er umenneskelige men som også svelger rundt 105 milliarder dollar år etter år.

“En viktig faktor… er det standpunktet som blir tatt av de landene som har vært avhengige av den utvidede avskrekkingen av atomvåpen-nasjoner, den såkalte kjernefysiske paraply”, skriver Ikeda, som er lederen for Soka Gakkai International (SGI), en Tokyo-basert Buddhist-organisasjon som strekker seg over hele verden.

SGI President Ikeda kommenterer med stor tilfredshet at underskriverne til erklæringen så langt, som oppfordrer til å sette en stopper for spredning og et ønske om å avskaffe atomvåpen av masseødeleggelse, “ikke bare omfatter land som tilhører Atomvåpen-frie Soner og nøytrale land, men også Norge og Danmark, som er medlemmer av NATO og dermed havner under organisasjonens kjernefysiske paraply. Men disse to landene har ikke bare signert disse erklæringene men har også spilt en viktig rolle i deres utarbeidelse.”

På den annen side, Japan, som også er avhengig av USAs kjernefysiske paraply, har avstått fra å signere noen av de viktigste merknadene, legger han til og bønnfaller Tokyo til “å slå seg sammen med andre land som ønsker forbudet av atomvåpen som umenneskelige og arbeide for den tidligst mulige realiseringen av en verden fri fra trusselen fra disse våpnene”.

I sitt Fredsforslag av 2013’Medfølelse, Visdom og Mot: Bygge et Globalt Samfunn av Fred og Kreativitet’, utforsker Ikeda “mulighetene for å opprette et globalt samfunn av fred og kreativ sameksistens seende mot år 2030”.

Opprinnelig inspirert av den andre Soka Gakkai Presidenten Josei Toda sin anti-atomvåpen-erklæring av 1957, publiserer Ikeda et fredsforslag hvert år som kaster en nærmere titt på inter-relasjonen mellom kjerne-buddhistkonsepter og de forskjellige utfordringer det globale samfunnet står overfor i arbeidet med å realisere fred og menneskelig sikkerhet. Han har også laget forslag som berører spørsmål angående utdanningsreform, miljø, De Forente Nasjoner (FN) og kjernefysisk avskaffing.

Fredsforslaget av 2013 kommer i oppkjøringen til to viktige hendelser dette året:

Konferansen angående de Humanitære Konsekvensene av Atomvåpen organisert av Det Norske Utenriksdepartementet 4. og 5. mars i Oslo – vil bli innledet av et sivilt samfunns-forum for et globalt forbud mot atombomber, og et høy-nivå møte i september av FNs Generalforsamling om kjernefysisk nedrustning.

Ikeda’s Fredsforslag av 2013 sier at de store årlige samlede utgiftene på atomvåpen globalt understreker “det enorme omfanget av den byrden som legges på samfunn kun ved den kontinuerlige besittelsen av disse våpnene”. Det legges til: “Hvis disse økonomiske ressursene ble omdirigert innenlands til helse, sosial velferd og utdannings -program eller til bistand for andre land, ville den positive innvirkningen på folks liv og verdighet være ukalkulerbare.”

SGI-Presidenten har fremmet tre konkrete forslag:

For det første, å gjøre nedrustning et sentralt tema for de Bærekraftige Utviklingsmålene:

Særskilt foreslår han halvering av verdens militære utgifter relativt til 2010-nivåer samt avskaffe atomvåpen og alle andre våpen dømt umenneskelige under internasjonal lov til å bli inkludert som mål for prestasjon i løpet av år 2030. I forslaget jeg utstedte i anledningen av Rio+20 Konferansen i juni 2012, oppfordret Ikeda til at mål knyttet til den grønne økonomien, fornybar energi og katastrofe forebygging og begrensning inkluderes i de Bærekraftige Utviklingsmålene, og jeg tror at nedrustningsmål også bør bli tatt hensyn til.

Det Internasjonale Fredsbyrået (IPB), Instituttet for Regelstudier (IPS) og andre sivile samfunnsorganisasjoner anbefaler for øyeblikket en global reduksjon av militære utgifter, og SGI støtter dette ut fra bevisstheten at nedrustning er humanitære tiltak.

For det andre, starte en forhandlingsprosess for en Atomvåpenkonvensjon, med det mål at enighet om et første utkast skal være gjort i løpet av 2015: “For å oppnå dette må vi inn i en aktiv og mangesidig debatt – sentrert rundt den umenneskelige naturen av atomvåpen – for å forme brede internasjonale meninger hos allmennheten”, sier Ikeda.

For det tredje, å holde et utvidet toppmøte for en verden fri av atomvåpen: G8 Toppmøtet i 2015, det syttende jubileet for bombingen av Hiroshima og Nagasaki, ville vært en passende anledning for et slikt toppmøte, hvilket i tillegg burde inkludere oppmøtet av representanter fra FN og ikke-G8 landene i besittelse av kjernefysiske våpen, samt medlemmer av de fem eksisterende Atomvåpenfrie Sonene – Antarktis Traktaten, Latin-amerikanske Atomvåpenfrie Soner (Tlatelolco Traktaten), Sørlige Stillehavskysts Atomvåpenfrie Soner (Rarotonga Traktaten), Sørøst Asias Atomvåpenfrie Soner (Bangkok traktaten), og Afrikanske Atomvåpenfrie Soner (Pelindaba Traktaten) – og de landene som har tatt en ledelse i å kalle for en kjernefysisk avskaffelse, forklarer SGI Presidenten. “Hvis det er mulig, Tyskland og Japan, som er de planlagte G8 vertslandene for henholdsvis 2015 og 2016, bør bli enige om å reversere denne rekkefølgen, slik at innkallingen av dette møtet skjer i Hiroshima eller Nagasaki”, legger Ikeda til.

I tidligere fredsforslag, oppfordret han til at NPT Vurderings-konferansen i 2015 skal holdes i Hiroshima og Nagasaki som et verktøy for å realisere et ‘kjernefysisk avskaffelse’ toppmøte. Han håper fortsatt at et slikt møte kan holdes. [IDN-InDepthNews – 12. februar 2013]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top