Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Trailblazing Conference Urges Ban On Nukes -NORWEGIAN

Banebrytende konferanse vil forby atomvåpen

Av Ramesh Jaura*

IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN | OSLO (IDN) – Det er milevis igjen før en verden uten kjernefysiske våpen blir en realitet. Men nå har det i Oslo blitt tatt et betydelig skritt i retning å forby masseødeleggelsesvåpen. Som kjent er Norge et ivrig medlem av NATO, den 28-nasjoners Atlanterhavspakten.

Som et svar på president Barack Obamas tale i Praha i april 2009, forpliktet NATO seg til “et mål om å tilrettelegge for en verden uten atomvåpen.” Som en del av et “strategisk konsept” som ble vedtatt på møtet de hadde i Lisboa i november 2010, ble det derimot igjen bekreftet at “så lenge det finnes atomvåpen i verden, vil NATO være en kjernefysisk allianse.”

Norges utenriksminister Espen Barth Eide ser ingen motsetning mellom NATOs strategiske konsept og den banebrytende regjeringskonferansen han innkalte til i Oslo i mars 4-5 for å sette fokus på de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Han er faktisk av den oppfatning at bekymringer rundt spredning av atomvåpen har skapt mer bevissthet om risikoen atombomber fortsatt utgjør enn noen gang siden 1968, da de aller fleste nasjonene undertegnet Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

Siden NPTs vurderingskonferanse i 2010 har det vært en økende bevegelse i retning å forby atomvåpen, selv om tankene fortsatt i stor grad er i startfasen. Sluttdokumentet fra konferansen bemerker en “dyp bekymring rundt de katastrofale humanitære konsekvensene av en eventuell bruk av atomvåpen” og bekrefter “behovet for at alle nasjoner til enhver tid overholder gjeldende internasjonal lovgivning, herunder internasjonale humanitære lover.”

Dette ble etterfulgt av en resolusjon fra delegatene fra Det internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen i november 2011, der de kommer med en sterk appell til alle stater om “å beholde troen og arbeide videre mot å forby og eliminere kjernefysiske våpen med nødvendig hast og besluttsomhet i forhandlingene og prøve å oppnå en juridisk bindende internasjonal avtale.”

På det første møtet til forberedelseskomiteen til NPT i 2015, som ble avholdt i mai 2012, utstedte dermed 16 land, ledet av Norge og Sveits, en felles uttalelse om den humanitære dimensjonen av kjernefysisk nedrustning. Det ble bemerket at “det er svært bekymringsfullt at trusselen om kjernefysisk utslettelse er en del av det 21. århundres internasjonale sikkerhetsmiljø, selv etter at den kalde krigen er over.”

Betydningen av konferansen i Oslo understrekes av at det for første gang på 67 år med offisielle og uformelle diskusjoner om kjernefysisk nedrustning møttes representanter for 127 land for å diskutere de humanitære konsekvensene av atomvåpen. De fikk tilslutning av flere FN-organer, Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen, samt sivile organisasjoner og trosorganisasjoner som Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen (ICAN) og Soka Gakkai International (SGI).

Alvoret som ligger i de humanitære konsekvensene understrekes av at de 19 000 atomvåpnene som offisielle og uoffisielle kjernefysiske nasjoner har opparbeidet seg siden 1945, da USA slapp de første atombombene over Hiroshima og Nagasaki, er i stand til å ødelegge verden mange ganger.

Dette sjokkerende faktum motiverte ICAN til å organisere et sivilforum den 2. og 3. mars med støtte fra den norske regjeringen. Rundt 500 aksjonister, forskere, leger og andre eksperter deltok. Forumet la en kraftig dimensjon til den globale kampanjen for å forby alle kjernefysiske våpen.

ICAN-representantene sa at de vil samarbeide med regjeringer, internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger og andre samarbeidspartnere, som for eksempel den Tokyo-baserte buddhistiske organisasjonen SGI, for å oppnå en ny traktat som forbyr atomvåpen.

SGI har konsekvent bedt om at alle atomvåpen avskaffes. SGI-president Daisaku Ikeda publiserer hvert år et fredsforslag som vektlegger sammenhengen mellom sentrale buddhistiske begreper og de ulike utfordringene vårt globale samfunn står overfor i arbeidet med å oppnå fred og sikkerhet, og bakgrunnen er den andre Soka Gakkai-presidenten Josei Todas anti-atomvåpenerklæring fra 1957. Han har også lagt fram forslag vedrørende spørsmål som utdanningsreformer, miljøet og FN.

I fredsforslaget fra 2013 oppfordret Ikeda frivillige organisasjoner og framtidsrettede regjeringer til å opprette en handlingsgruppe med tanke på å utarbeide en konvensjon for å forby atomvåpen (NWC) – som bortsett fra å være umenneskelige utgjør smått utrolige 105 milliarder dollar i året i utgifter.

SGIs visepresident og administrerende direktør for fredsanliggender Hirotugu Terasaki, som deltok på Oslo-konferansen, sa at både ICAN-forumet og regjeringskonferansen i Oslo hadde gitt ekstra framdrift i arbeidet mot en verden uten atomvåpen.

SGI håper at G8-toppmøtet i 2015 og syttiårsdagen for atombombingen av Hiroshima og Nagasaki vil tjene som milepæler i arbeidet mot et utvidet toppmøte for en verden uten kjernefysiske våpen.

Oslo-konferansen fant sted utenfor rammen av den 65-medlemmers FN-konferansen om nedrustning. Selv om de “offisielle” atommaktene USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike, samt de ikke-offisielle atommaktene Israel og Nord-Korea, nektet å delta, deltok India og Pakistan – som sies å være i besittelse av atomvåpen – og også Iran, som mistenkes for å arbeide med å lage atomvåpen.

Konferansen ble en suksess, ikke minst fordi Mexico kunngjorde at de ville være vertskap for neste møte. Et bredt spekter av land og organisasjoner var enige om at utgangspunktet måtte være en forståelse av de globale humanitære konsekvensene av kjernefysiske detonasjoner, og at presserende tiltak må iverksettes for å forby og avskaffe atomvåpen. [IDN-InDepthNews – 10. mars 2013]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top