Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Aiming at Global Disarmament by 2030 – SWEDISH

Med sikte på global nedrustning år 2030

Av Ramesh Jaura

IDN-Djuplodande NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Den ansedda buddistiske ledaren Daisaku Ikeda inbjuder till ett ”utvidgat nukleärt toppmöte” 2025 för att lägga fast ett momentum mot en kärnvapenfri värld och att bli startpunkten för en ännu bredare satsning på nedrustning år 2030.

Med detta i sikte är det hans förhoppning att frivilliga organisationer (NGOs) och framsynta regeringar kommer att etablera en aktionsgrupp som skall inleda processen med Nuclear Weapons Convention (NWC) (Kärnvapenkonventionen) vilken gör kärnvapen olagliga. Kärnvapen inte bara är omänskliga utan kostar också staten cirka 105 miljarder dollar år efter år.

“En huvudfaktor… kommer den hållning som antagits av dessa länder som varit beroende av den utvidgade avskräckande effekten av kärnvapenstater, det så kallade nukleära paraplyet”, skriver Ikeda, som leder Soka Gakkai International (SIG), en Tokyobaserad, världsomfattande buddistisk organisation.

SIG-presidenten Ikeda noterar med stor tillfredsställelse att dokumentens undertecknare hittills kräver ett stopp för spridning och begär att kärnvapen för massförstörelse skall avskaffas ”inte bara inkluderar länder som tillhör Nuclear-Weapon-Free Zones (NWFZs), (kärnvapenfria zoner) utan även Norge och Danmark, som är medlemmar i NATO och sålunda hamnar under den organisationens nukleära paraply. Trots detta har dessa båda länder inte bara undertecknat de här dokumenten utan har även spelat en nyckelroll i utkasten till dem.”

Japan, å andra sidan, som också är ligger under USAs nukleära paraply, har underlåtit att underteckna vissa av de viktiga dokumenten, tillägger han och uppmanar Tokyo ”att ansluta sig till de övriga länderna för det första förverkligandet av en värld utan hotet från dessa vapen.”

I hans fredsförslag år 2013 ”Medmänsklighet, kunskap och mod: att bygga ett globalt, fredligt och skapande samhälle’, fortsätter Ikeda med “förutsättningarna för att konstruera en global, fredlig och skapande samexistens till år 2030”.

I Josei Todas anti-kärnvapendeklaration från år 1957 som ursprungligen inspirerats av den andra Soka Gakkai-presidenten, publicerar Ikeda ett fredsförslag varje år som ställer upp en ingående betraktelse av förhållandet mellan Buddistiska kärnkoncept och de skiftande utmaningar det globala samhället ställs inför i försöket att förverkliga fred och ett mänskligt samhälle. Han har också framställt förslag som nuddar vid frågor så som utbildningsreformer, miljön, FN och avlägsnande av kärnvapen.

Fredsförslaget av 2013 innehåller i upptakten två avgörande evenemang i år: Konferensen för humanitära konsekvenser av kärnvapen, organiserat av den norska utrikesministern den 4-5 mars i Oslo – som föregås av det civila samhällets forum för ett globalt förbud mot kärnvapen, och ett möte på toppnivå om kärnvapennedröstning om kärnvapenavveckling.

Ikedas fredsförslag från 2013 konstaterar att de enorma sammantagna årliga kostnaderna för kärnvapen understryker ”den oerhörda börda som läggs på samhället enbart för innehavet av dessa vapen”, och tillägger: ”Om dessa ekonomiska resurser kunde omdirigeras till inhemska hälso-, välfärds- och utbildningsprogram eller utvecklingshjälp för andra länder, skulle den positiva effekt detta skulle ha för människoliv inte kunna uppskattas.”

SIG-presidenten har lagt tre konkreta förslag:

Det första, att göra nedrustning till ett huvudtema i Sustainable Development Goals (SDGs) (Hållbara utvecklingsmål): Han föreslår specifikt en halvering av världens militära kostnader relativt till 2010 års nivåer och avskaffande av kärnvapen och alla andra vapen som bedöms vara inhumana enligt internationell lag skall inkluderas som målsättningar att uppnås till år 2030. I förslaget jag gav ut i samband med Rio+20-konferensen i juni 2012 betonar Ikeda att målsättningar relaterade till den gröna ekonomin, förnybar energi och katastrofberedskap och –lindring skall inkluderas i dessa SDGer, och jag menar att även nedrustningsmålsättningar bör tas under övervägande.

Den Internationella fredsbyrån (IPB), Institutet för policystudier (IPS) och andra civila organisationer i samhället förespråkar för närvarande den globala nedskärningen av militära kostnader och SIG stöder detta baserat på medvetenheten om att nedrustning är en humanitär åtgärd.

Det andra, att initiera förhandlingsprocessen för en kärnvapenkonvention med målet av en enighet beträffande ett första utkast till år 2015: ”För detta måste vi ge oss in i en aktiv och månfacetterad debatt – med fokus på kärnvapens inhumana natur – för att brett forma den allmänna opinionen”, säger Ikeda.

Det tredje, att hålla ett utvidgat toppmöte för en kärnvapenfri värld: G8-mötet 2015, på sjuttioårsdagen av atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki, skulle vara ett lämpligt tillfälle för ett sådant toppmöte, vilket bör inkludera deltagande av representanter för Förenta Nationerna och ej G8-anslutna stater vilka innehar kärnvapen, såväl som medlemmar ur de fem befintliga NWFZs (Kärnvapenfria zoner) – Antarktiska fördraget, Latinamerikanska NWFZ (Tlatelolco-fördraget), Södra Stillahavsområdets NWFZ (Rarotonga-fördraget), Sydostasiatiska NWFZ (Bangkok-fördraget), och afrikanska NWFZ (Pelindaba-fördraget) – och de stater som har anammat rollen av att kräva ett avskaffande av kärnvapen, förklarar SIG-presidenten.

“Om möjligt bör Tyskland och Japan som är de planerade G8-värdarna år 2015 respektive 2016 vara eniga om att ändra den ordningen och göra det möjligt att hålla detta möte i Hiroshima eller Nagasaki”, tillägger Ikeda.

I tidigare fredsförslag har han begärt att NPT Review Conference 2015 skall hållas i Hiroshima och Nagasaki som ett uttrycksmedel för att förverkliga ett toppmöte för kärnvapenavveckling. Han hoppas fortfarande att ett sådant möte kan hållas. [IDN-InDepthNews – February 12, 2013]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top