Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

ICAN fast bestemt på å forby atomvåpen

Av Ramesh Jaura

IDN-InDepth NewsReport

OSLO (IDN) – En global bevegelse for å forby atomvåpen er under opprettelse med betydelig støtte fra Norge, som er beskyttet av den amerikanske kjernefysiske paraplyen som medlem av den 28-nasjoners North Atlantic Treaty Organization (NATO). Denne oppsto etter den todagers konferansen ICAN Civil Society Forum i Oslo.

Rundt 400 ungdommelig deltakere var samlet i den norske hovedstaden den 2. og 3. mars foran en “internasjonal konferanse om de humanitære konsekvensene av atomvåpen,” som de fem “offisielle” atommaktene som også er faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd (P5) – USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia – boikottet i en fellesaksjon som overrasket delegater og frivillige organisasjoner på ICANs (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) forum.

Konferansen ble avsluttet med at et utvalg unge ICAN-aksjonister – fra Egypt, Nigeria, Sør-Afrika, Brasil, Chile, Costa Rica, Tyskland og Sverige – bestemte seg for å mobilisere en massiv offentlig støtte til å forby atomvåpen.

Beslutningen ble spesielt styrket, fortalte de, etter at de lyttet til opprivende vitnesbyrd fra de overlevende etter bombene som falt over Hiroshima og Nagasaki i 1945. De fikk også et lynkurs i de medisinske, sosiale, klimatiske og matrelaterte konsekvensene av atomvåpen.

Dr. Alan Robock forklarte at dersom for eksempel India og Pakistan skulle sende bare et par bomber mot hverandre, ville det skape nok røyk i atmosfæren til å effektivt blokkere solen i ti år, hovedsakelig på den nordlige halvkule, noe som vil redusere den globale temperaturen nok til å skape en atomvinter og forårsake hungersnød for milliarder av mennesker.

Dr. Ira Helfand fra nobelprisvinneren International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) beskrev de vidtrekkende konsekvensene av en bombe mot New York.

Avslutningsvis sa Thomas Nash, medlem av styringsgruppen for ICAN, følgende: “Regjeringsmøtet har enda ikke startet, men jeg føler at vi allerede har oppnådd mye. Vi har alle sagt at verdens styresmakter må fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen, og nå samles 130 styresmakter i denne byen for å snakke om nettopp dette.

“Vi fikk dette til å skje. Uansett hva som skjer i løpet av konferansen, må vi huske på det. Vi har også fått P5 på vikende front.”

Nash, som nå arbeider hos Article 36, som er en del av ICAN i Storbritannia, var en aktiv forkjemper for å forby klasevåpen. Konvensjonen om klaseammunisjon (CCM) ble undertegnet i Oslo i 2008 – noe som understreker den viktige rollen Norge spiller for å berede grunnen for denne internasjonale avtalen.

Konvensjonen griper fatt i de humanitære konsekvensene og den uakseptable skaden på sivile som klasebomber medfører gjennom et kategorisk forbud og et handlingsrammeverk. En tredjedel av alle registrerte omkomne på grunn av klasebomber er barn. 60 % av skadene fra klasebomber skjer mens de utfører helt vanlige aktiviteter.

Nash sa at ICAN-konferansen hadde “føltes som bare det siste trinnet i en lang historie med effektiv mobilisering fra det sivile samfunnet i retning å forby og eliminere masseødeleggelsesvåpen.” De hadde allerede forbudt to av de tre typene masseødeleggelsesvåpen gjennom avtaler som forbyr kjemiske og biologiske våpen. Atomprøvesprengninger hadde også blitt forbudt.

“Med disse initiativene mobiliserte det sivile samfunnet seg på grunnlag av de uakseptable humanitære og helsemessige konsekvensene av slike våpen,” la Nash til. Han minnet om at han for rundt 20 år siden som ung student i New Zealand deltok i en delegasjon av aktivister som reiste til Frankrike for å protestere mot de franske atomprøvesprengningene i Stillehavet, drevet av Mouvement de la Paix.

ICAN-representantene sa at de vil samarbeide med regjeringer, internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger og andre samarbeidspartnere for å oppnå en ny traktat som forbyr atomvåpen. I denne sammenhengen roste ICANs prosjektleder Magnus Løvold årets fredsforslag fra Dr. Daisaku Ikeda, president i den Tokyo-baserte buddhistiske organisasjonen Soka Gakkai International (SGI).

Dr Ikeda uttrykte et håp om at ikke-statlige organisasjoner og framtidsrettede myndigheter ville etablere en handlingsgruppe som før året er omme vil starte på en prosess mot å utforme en konvensjon mot atomvåpen (NWC). Målet er å totalforby denne typen våpen, som ikke bare er inhumane, men også koster verden rundt 105 milliarder amerikanske dollar år etter år.

SGI deltok i forumet med en utstilling med tittelen “Alt du setter pris på – For en verden uten atomvåpen.” Denne ble først vist i Hiroshima i august 2012 på den 20. verdenskongressen til International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Utstillingen er skapt i fellesskap av SGI og ICAN.

Den består av totalt 40 paneler som dekker atomvåpenspørsmål fra 12 perspektiver: Humanitære, miljømessige, medisinske, økonomiske, menneskerettslige, energibaserte, vitenskapelige, politiske, åndelige, kjønnsmessige, generasjonsmessige og sikkerhetsmessige.

SGIs direktør for fredsanliggender, Hirotugu Terasaki, som ble ledsaget av programdirektør for fredsanliggender Kimiaki Kawai, sa at utstillingen også var ment som et minne om 55-årsdagen for den andre Soka Gakkai-presidenten Josei Todas deklarasjon om avskaffelse av atomvåpen som ble skapt den 8. september 1957. [IDN-InDepthNews – 3. mars 2013]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top