Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Daughter Takes Kennedy’s Peace Torch To Japan – Norwegian

Datter tar Kennedys fredsfakkel til Japan

Av Taro Ichikawa

TOKYO (IDN) – Caroline Kennedy var bare 20 år gammel når hun ble med onkelen sin, den avdøde senatoren Edward Kennedy, til Hiroshima, stedet for USAs første bombeangrep som drepte 140.000 mennesker 6. august, 1945. I en senathøring i september, under innsvergingen som USAs ambassadør i Japan, sa hun at hun ble meget beveget under besøket hennes i 1978 som inkluderte en omvisning i Hiroshima Peace Memorial Museum.

I en videomelding til Japans befolkning publisert før hun tiltro stillingen 12. November, 2013, sa hun at turen til Hiroshima gav henne “et sterkt ønske om å jobbe for å en bedre, mer fredfull verden “.

Under en måned etter ankomsten i Tokyo som USAs ambassadør i Japan besøkte Caroline Kennedy – den eneste gjenlevende datteren etter President John F. Kennedy som ble myrdet i Dallas for over 50 år siden – Nagasaki vest i Japan, som også var et offer for den amerikanske atombomben 9. august, 1945.

Ambassadør Kennery ble invitert av lokalmyndighetene i Nagasaki til seremonien hvor et kornell tre eller “dogwood” tre ble plantet , et av tusenvis av tre som ble tilbudt av USA til Japan som et symbol på vennskap, i byens fredspark, som minner 73,000 mennesker – over en fjerdedel av byens innbyggere den gang – som døde i det amerikanske atomangrepet på byen. Rundt 75,000 mennesker ble skadet og hundretusenvis ble syke av radioaktivt avfall, ifølge statistikker fra fredsparken.

Under treplantingsseremonien sa hun: «Jeg er veldig beveget av mitt besøk her og minnet: «President Kennedy var veldig stolt av å kunne begynne prosessen for nedrustning av atomvåpen og hele vår familie støtter dette tiltaket.» Hun la også til: «President Obama har jobbet hardt for dette.”

Tidligere, 27. November, 2013, fortalte ambassadør Kennedy en forsamling fra American Chamber of Commerce i Japan (ACCJ) og det America-Japan Society i Tokyo at faren hennes, President Kennedy hadde «jobbet hardt for å styrke forholdet mellom USA og Japan i en vanskelig tid, og moren min snakket ofte om hans ønske om å være den første sittende presidenten til å besøke Japan.»

Hun la til: «Som barn gjorde det sterkt inntrykk på meg at min fars PT skip (amerikansk skip med torpedoer for raske angrep brukt av USA under andre verdenskrig) ble senket av japanske styrker, mens han 15 år senere var stolt av å kunne invitere den japanske generalen til hans innsettelse som President og oppspilt for muligheten til å forene mannskapene på de to skipene under hans fremtidige besøk.

«Det er en stor parabel for vårt forhold og en påminnelse om at vi må huske på ting som forener oss i stedet for å tenke på de tingene som deler oss, når vi ser fremover i stedet for å leve i fortiden, og at vi slik kan skape en bedre verden.»

Overlevende fra atombomben (hibakusha) og fredsaktivister har gjentatte ganger påpekt at de ønsker en amerikansk president skal besøke i japanske byene som var ofre for atombombene. «Vi håper at President Obama vil svare på henvendelsen vår,» sa en fredsaktivist.

Ambassadør Kennedy fikk omvisning i the Nagasaki Atomic Bomb Museum, ledsaget av ordføreren i Nagasaki, Tomihisa Taue og andre politikere, og signerte besøksboken. Hun møtte også hibakusha, inkludert Presidenten av Nagasaki University, Hideo Tsuchiyama, og direktøren av Japanske røde kors Nagasaki sykehus, Masao Tomonaga. Rapporter siterte at ambassadør Kennedy fortalte dem at hun følte behovet for å videreføre innsatsen mot nedrustning av atomvåpen.

Programmet til ambassadør Kennedy inkluderte også et besøk til Urakami katedralen, som ble ødelagt under atomangrepet og ble gjenoppbygd etter andre verdenskrig. Ved fredsparken la hun ned blomster foran fredsstatuen, som er dedikert til ofrene for atombomben og symboliserer håp for fred.

I følge lokalmyndighetene i Nagasaki, er Caroline Kennedy den femte amerikanske ambassadøren til å besøke Nagasaki. Hennes forgjenger John Roos deltok i fredsseremoniene på jubileet for bombene i både Hiroshima og Nagasaki, som den første amerikanske ambassadøren noensinne.

Nagasaki appell

Til minne om atombombene som falt i Nagasaki, leverte ordføreren i Nagasaki Tomihisa Taue, som ledsaget henne under besøket, en ‘Fredsappell’ 9 august, 2013, som uttalte: «under den nåværende anti-spredningsavtalen for atomvåpen har stater en plikt til å ta oppriktige tiltak mot nedrustning av atomvåpen. Dette er et løfte de har gitt til resten av verden. I april 2009, uttrykket President Barack Obama hans ønske om en verden fri for atomvåpen under en tale i Praha. I juni i år sa President Obama i Berlin at han ville jobbe for videre nedrustning av atomlagre, og sa «Så lenge atomvåpen eksisterer, er vi virkelig ikke trygge.» Nagasaki støtter President Obamas tilnærming».

Taue beklaget at «der er over 17,000 atomvåpen fremdeles i omløp, hvorav minst 90 % enten tilhører USA eller Russland, og la til: «President Obama, President Putin, vær så snill å få deres land til å forplikte seg til en rask, drastisk reduksjon av deres lagre av atomvåpen. Heller enn å forestille oss en verden uten atomvåpen, må vi heller bestemme oss for å løse dette problemet med å jobbe for utryddelsen av disse våpnene, og oppfylle løftet som er gitt til det globale samfunnet.»

Nesten en uke før Caroline Kennedy tiltok stillingen som amerikas ambassadør i Japan, holdt Nagasaki den 5.Nagasaki Global Citizens’ Assembly for the Elimination of Nuclear Weapons fra 2. – 4. november, 2013. Deltakere i forsamlingen inkluderte representanter fra uavhengige organisasjoner og forskere fra Japan og utlandet.

En eminent deltaker og taler – som i de tidligere fire møtene har vært en invitert gjest til Nagasaki – var David Krieger, Presidenten i Nuclear Age Peace Foundation, som har bidratt i å utarbeide Nagasaki appellene.

En av høydepunktene i denne appellen, fortalte Krieger, er at den krever «en serie av konkrete handlinger, inklusiv forhandlinger rundt forbud og eliminasjon av atomvåpen; USA og Russlands ensidige- og samarbeidstiltak rundt nedrustning av atomvåpen; utfasing av vår avhengighet av atomvåpen i sikkerhetsråd i alle land; ha større deltakelse fra befolkninger i kampanjer for nedrustning av atomvåpen; etablere soner fri for atomvåpen.»

Appellen påpeker at ledere i 532 lokalmyndigheter i Japan har uttrykt støtte for en atomfri sone i nord-øst Asia, og dette gjorde også japanske og sør-koreanske parlamentarikere fra det politiske spektrum 22. juli, 2010. I september 2013 indikerte Presidenten av Mongolia landets interesse for å etablere en atomfri i nord-øst Asia i likhet med FNs generalforsamling.

Videre: Deltakerne i Nagasaki Global Citizens’ Assembly lover å fortsette «tiltak for å oppnå en verden uten atomvåpen», og at «Nagasaki må være den siste byen som blir rammet av en atombombe.» Dette, noterer Krieger, er et nødvendig mål for menneskeheten og for fremtiden. «Dette er en utfordring som konfronterer alle som lever i denne verden med atomvåpen. Nagasaki gjør sin del for å lede veien. De trenger våre stemmer og vår forpliktelse for å lykkes.»

Siden «endring krever innsats» som ambassadør Kennedy sa, «og det krever utholdenhet», er det mye som må gjøres for å forvandle Kennedys forpliktelse til fred og nedrustning, spesielt når 17,300 atomvåpen gjenstår, og truer menneskehetens eksistens og livet på jorden, påpeker Nagasaki appellen i november 2013.» [IDN-InDepthNews – 12. desember, 2013]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top