Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Fresh Impetus Expected For Banning Nuke Tests – NORWEGIAN

Ny drivkraft ventes bak forbudet mot prøvesprengning av kjernefysiske våpen

Av Jamshed Baruah | IDN-InDepth NewsReport

WIEN (IDN) – Den Den forberedende kommisjonen for organisasjonen for prøvestansavtalen, bedre kjent som CTBTO, ventes et nytt momentum i 2013 for ikrafttredelsen av en global traktat som vil forby atomprøvesprengning, som varsler framvekst av nye masseødeleggelsesvåpen.

Denne optimistiske forventningen stammer fra et nær enstemmig vedtak på FNs generalforsamling 3 desember, 2012, hvor det store flertallet av landene viste sin støtte til prøvestansavtalen (CTBT) – som, i følge Rebecca Johnson fra Acronym Institute, “fortsatt er en viktig del av det uferdige arbeidet i atomalderen”.

The CTBT resolusjonen ble vedtatt med 184 stemmer i favør, noe som representerer en all-time high, en mot (Nord-Korea) og tre avholdende (India, Mauritius, Syria). Resolusjonen “oppfordrer alle stater som har ikke ennå undertegnet traktaten, i særdeleshet de hvis ratifisering er nødvendig for ikrafttredelse, å signere og ratifisere det så snart som mulig.”

Disse statene er de resterende åtte av 44 i besittelse av atomteknologi som ennå ikke formelt har omfavnet CTBT: Kina, Nord-Korea, Egypt, India, Israel, Iran, Pakistan og USA.

Det stemmeberettigede resultatet viste en økning i støtten, med rekordmange land som stemte i favør av CTBT. Forrige års resolusjon om CTBT ble vedtatt med 174 land som stemte i favør, og med samme antall stemmer mot og blanke som i 2012. Til tross for ikke å ha signert traktaten ennå, stemte Pakistan til fordel for resolusjonen.

FNs generalforsamling vedtok også en resolusjon om total eliminering av kjernefysiske våpen (nuclear weapons). Det japanske utkastet inneholder et avsnitt som “Oppfordrer alle stater som ennå ikke har gjort det om å signere og ratifisere prøvestansavtalen ved første anledning”. Avsnittet ble godkjent av 165 land som stemte for og bare Nord-Korea som stemte mot. Den samlede resolusjonen ble vedtatt med en margin på 174-1-13.

Vedtak fra generalforsamlingen er ikke rettslig bindende, men er viktige anbefalinger som viser den politiske holdningen til FNs medlemsstater angående de berørte sakene. Det var ytterligere tre resolusjoner som understreker viktigheten av CTBT: Atomnedrusning (Nuclear Disarmament),Mot en kjernefyssike våpen-fri verden [Towards a Nuclear-Weapon-Free World], og Oppfølging av den rådgivende uttaleslen til den internasjonale domstolen om lovligheten av trusselen eller bruk av kjernefysiske våpen (Nuclear Weapons).

Møtet i generalforsamlingen kom to måneder etter minister møtet om CTBT, som utstedte en feller uttalelse (joint statement) som understreker viktigheten av CTBT som et “viktig steg” mot kjernefysisk nedrustning. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa at de stater som ennå ikke har signert eller ratifisert CTBT: “Dere svikter i å leve opp til ansvaret som medlem av det internasjonale samfunnet.”

Selv om åtte av 44 kjernefysisk dyktige stater ennå har til gode å omfavne traktaten, siden CTBT åpnet for undertegning i 1996, har 95% av verdens land godtatt normen som forbyr alle kjernefysiske eksplosjoner.

Ifølge Wien-baserte CTBTO, som overholdt sitt femtende jubileum i februar 2012, har atomprøvesprengninger nesten stoppet opp. Avtalens enestående verifikasjonsregime (verification regime) – et “system av systemer”, som består av en $ 1 milliard investering – nærmer seg ferdigstillelse, og sikrer allerede at ingen kjernefysisk eksplosjon vil slippe unna oppdagelse.

Teknisk støtte: CTBTO tar stolthet i det faktum at ved hjelp av medlemslandene, var det mulig å fullføre installasjon av ni overvåkningsanlegg, noe som betyr at det internasjonale overvåkningssystemet nå er over 85% fullført. Installasjon har også startet for syv nye anlegg. I USA, har det nasjonale forskingsinstituttet publisert (issued)en positiv teknisk og vitenskapelig vurdering av verifikasjonsregimets oppdagelsesevner i mars 2012.

Økonomisk støtte: CTBTO påpeker også at betaling av faste bidrag fra 183 medlemsland var høyere enn året før – til tross for den rådende vanskelige økonomiske situasjonen globalt. I tillegg, i henhold til CTBTO, har EU frivillig gitt et bidrag (voluntary contribution) på over € 5 millioner (nesten 38 millioner kroner) som vil bli brukt til å ytterligere oppgradere organisasjonens evner til overvåkning og å oppdage kjernefysiske eksplosjoner, samt å bistå utviklingsland til å ta en mer aktiv del i denne felles innsatsen.

“Et bidrag i denne størrelsesorden, spesielt i tider med innstrammingstiltak av budsjetter, er et vitnesbyrd til EUs urokkelig støtte for prøvestansavtalen (CTBT) og CTBTO,” sa organisasjonens sekretær Tibor Tóth .

I tillegg vil et frivillig bidrag fra Japan på rundt US $ 737.000 gjøre det mulig for organisasjonen å spore luftbåren radioaktivitet med større presisjon, ” sier CTBTO.

CTBTO ser frem til tre viktige hendelser mellom juni og september 2013:

Forskning og teknologisk konferanse, Science and Technology 2013 Conference (SnT2013) vil bli avholdt fra 17 juni til 21 på Hofburg i Wien. Denne vitenskapelige konferansen vil gi en grobunn for hundrevis av forskere for å diskutere ytterligere forbedringer av CTBTs verifikasjonsregime.

Den 1 August, Lassina Zerbo,som er valgt ut av medlemslandene til å ta over rollen som organisasjonens neste sjefssekretær, innta kontoret, som blir tatt over fra sjefssekretær Tibor Tóth, hvis periode ender den 31 Juli. Zerbo er for tiden direktøren av CTBTOs International Data Centre Division.

Under den neste ministeruken i FN i September, vil medlemslandene samles til den neste Pragraf XIV konferansen (Conference) for å generere ny giv for ikrafttredelse av CTBT. Den forrige (femte) Konferanse for å fremme prøvestansavtalen ble avsluttet den 18. september 2007 med hastesamtaler for å holde ute stater for å undertegne og ratifisere traktaten. Representanter fra 106 stater, inkludert to stater som ikke signerte, deltok i konferansen som varte i to dager. [IDN-InDepthNews – 2 Januar, 2013]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top