Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Learning from Hiroshima and Nagasaki Atomic Bombings – Swedish

Lärdomar från atombombningen av Hiroshima och Nagasaki

Av Taro Ichikawa

TOKYO (IDN) – I ett meddelande till Peace Memorial Ceremony, för att markera 70-årsdagen av bombningen av Hiroshima den 6 augusti, upprepade FNs generalsekreterare Ban Ki-moon de överlevande offrens brinnande önskan, när han efterlyste en ”brådskande åtgärder för eliminering av kärnvapen en gång för alla”.

Hiroshimas och Nagasakis borgmästare delade Bans idéer. De vill även att kärnvapenstaterna skall överge alla kärnvapen och att Japan – som enda land som har genomlidit förödelsen som orsakas av atombomber – skall fungera som en bro mellan kärnvapenstaterna och icke-kärnvapenstaterna.

Nagasakis borgmästare Tomihisa Taue påpekade att största delen av Japans befolkning utgjordes av den generation som kom efter kriget. Minnena från kriget bleknar snabbt bland medborgarna.

Med detta i åtanke, sa han: “Vi får inte glömma de upplevelserna från atombomberna i Nagasaki och Hiroshima. Inte heller får vi glömma luftanfallen, vilka förstörde Tokyo och många andra städer, slaget om Okinawa, inte heller de många människor i Asien som orsakades lidanden på grund av detta tragiska krig. Nu, 70 år senare, är det viktigt att vi fortsätter föra dessa minnen vidare.”

Han bad dem som varit med om atombomben och kriget i Japan och runt hela världen att tala om sina upplevelser, och inte låta minnena blekna.

Med adress till den yngre generationen, sa han: “Jag ber er att inte skjuta krigsupplevelserna åt sidan och säga att de tillhör det förgångna. Förstå att krigstidsgenerationen berättar sin historia för det de pratar om kan, i framtiden hända för dig också. Anamma därför deras önskan om fred.”

Nagasaki-deklarationen den 9 augusti markerade också den viktiga roll ungdomen spelar: “I Nagasaki, ärver den yngre generationen, viken inkluderar andra och tredje generationen hibakusha, önskan om fred och vidtar åtgärder. Vår personliga styrka är den största kraften i en värld utan krig och utan kärnvapen. Styrkan i det civila samhället är kraften som får regeringar och världen att röra sig.”

Hibakusha är det japanska ordet för kärn- “explosions-drabbade människor”, som överlevde atombombningarna.

I sin beskrivning av tillståndet hos hibakusha, sa Kazumi Matsui, borgmästare i Hiroshima: “De som lyckades överleva, med sina liv så groteskt förvrängda, lämnades att lida allvarliga fysiska och emotionella efter-effekter vilka förvärrades av diskriminering och fördomar. Barn stal och kämpade rutinmässigt för att överleva. En ung pojke som blev föräldralös efter A-bomben lever fortfarande ensam; en hustru blev lämnad när det upptäcktes att hon var drabbad. Lidandet fortsätter.”

Mot denna bakgrund vädjade Hiroshimas och Nagasakis borgmästare för avlägsnande av alla kärnvapen som är verktyg för massförstörelse.

Hiroshimas borgmästare, Matsui påpekade att medan världen är sprängfull med över 15 000 kärnvapen, förblir beslutsfattarna fångade i “provinsiellt tänkande, deras nukleära rädsla påmind av ord och handling.”

Denna attityd var förhärskande trots det faktum att världssamfundet var fullt medvetet om ”de många incidenter och olyckor som nästan har lett till kärnvapenkrig eller kärnexplosioner”. Samtidigt har också nukleär terrorism varit en källa till stor oro.

Så länge det finns kärnvapen, varnade han, skulle vem som helst, när som helst kunna bli en hibakusha. Om detta inträffar skulle skadan, utan urskillning, nå bortom nationella gränser. “Världens folk, lyssna noga på vad hibakusha säger, acceptera Hiroshimas anda, kontemplera kärnvapenproblemet som ditt eget,” uppmanade han.

Matsui är president hos Mayors for Peace (Borgmästare för fred), en global gruppering bestående av över 6 700 medlemsstäder. Han försäkrade: “Hiroshima kommer att agera beslutsamt och göra allt som står i vår makt för att accelerera den internationella trenden mot förhandlingar för en kärnvapenkonvention och avskaffande av kärnvapen till år 2020.”

Hiroshimas borgmästare uppmanade den japanska regeringen, i sin roll ”som bro mellan kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater, att guida alla stater mot dessa diskussioner”.

Hiroshima har erbjudit sig självt som plats för dialog och uppsökande.

Nagasakis borgmästare Taue uppmanade den japanska regeringen och parlamentet att ställa in sina sikten mot framtiden och betänka en konvertering från ett ”kärnvapenparaply” till ett ”icke-kärnvapenparaply”.

Taue vädjade till den japanska regeringen att utforska nationella säkerhetsåtgärder som inte är beroende av nukleär avskräckning. “Grundandet av en nordostasiatisk kärnvapenfri zon (NEA-NWFZ),” som förespråkas av forskare i Amerika, Japan, Korea, Kina och många andra länder, skulle göra detta möjligt,” sa han. [IDN-InDepthNews – 9 augusti 2015]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top