Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

‘Generation of Change’ Pleads for Walking the Nuclear Abolition Talk – Swedish

”Generation of Change” vädjar om att diskussionen om avskaffande av kärnvapen följs

Av Ronald Joshua

HIROSHIMA (IDN) – En ny ”Generation of Change” (Förändringsgeneration) visar sin närvaro, i sin vädjan om att diskussionerna de senaste 70 åren följs i ett stridsrop för att befria världen från de 16 000 till 17 000 kärnvapen som fortsätter ”hota var och en med utsikten av en grym och inhuman död”.

I sammanfattningen av ett tre-dagars internationellt ungdomsmöte i Hiroshima om avskaffande av kärnvapen, på 70-årsdagen av atombombningarna som även jämnade Nagasaki med marken, uttalades den 30 augusti uppmaningen: “Kärnvapen är en symbol för en svunnen tid; en symbol som utgör ett utomordentligt hot mot vår nuvarande verklighet och som inte har någon som helst plats i den framtid vi skapar.”

Ungdomsmötet följde i hälarna på den 25:e UN Conference on Disarmament Issues (FNs konferens om avrustningsfrågor) i Hiroshima, som organiserats av Bangkokbaserade Förenta Nationernas regionala center för fred och avrustning i Asien och Stilla havsområdet (UNRCPD).

Mötet samlade 30 viktiga ungdomsaktivister för kärnvapennedrustning från över 20 länder – inklusive Österrike, Kanada, Costa Rica, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Kenya, Lettland, Mongoliet, Nederländerna, Pakistan, Filippinerna, Rumänien, Thailand, Tunisien, UK och USA – som är aktivt engagerade i kärnvapennedrustning och relaterade fält på lokal, regionala och internationella nivåer.

De träffade också överlevare från kärnvapenbombningarna (hibakusha) och diskuterade framtida strategier avsedda att befria världen från kärnvapen.

Uppmaningen sammanfattar: “Vi, the Generation of Change, bjuder in dig att komma med oss när vi höjer vår kollektiva röst i ett krav på handling; vi vägrar att avvakta medan kärnvapen fortsätter att hota våra liv och kommande generationer. Kom med oss, gör något och skapa en förändring!”

Deltagare hävdade att i 70 år har tal hållits, uttalanden har utfärdats och bekräftats som säker ”aldrig mer.” Och ändå hålls vi fortfarande gisslan med kärnvapen. “Vi, världens unga, samlar kuraget att stå upp och fullfölja dessa årtionden gamla löften om nedrustning. Vi måste eliminera hotet mot vår gemensamma framtid och vi uppmanar dig att komma med oss, the Generation of Change. Det är dags att handla.”

Vädjan fortsätter med uttalandet: “Vi, unga vill ha mänsklig säkerhet och hållbarhet, vilket är omöjligt att helt uppnå i närvaro av kärnvapen. Ungdomen ser potentialen för en värld utan kärnvapen – vi ser potentialen för säkerhet som inte är grundad på rädsla och ökad militarism, utan på diplomati, samarbete och tilltro.

“Avvecklandet av kärnvapen är vårt ansvar; det är vår rättighet och vi tänker inte sitta still medan möjligheten till kärnvapenavveckling går om intet. Vi, unga i all vår mångfald och med denna djupa vädjan att realisera detta mål. Vi är the Generation of Change.”

“Kärnvapnens fortsatta existens,” säger vädjan, “år oacceptabel och åtgärder måste vidtas för att skydda vår gemensamma framtid.”

Denna vädjan publicerades i ett vidare allmänt forum med 250 deltagare som anfördes av Rick Wayman från Nuclear Age Peace Foundation (NAPF) (kärnvapenålderns fredsstiftelse) och Anna Ikeda från Soka Gakkai International (SGI) presenterade ungdomsvädjan för Ahmad Alhendawi, FN:s generalsekreterares sändebud för ungdom.
Alhendawi uppmanade, “Låt oss vara generationen som gör freden möjlig. Detta ungdomsmöte skickar ett kraftfullt meddelande till världen, att ungdomen förspråkar fred och för en kärnvapenfri värld, och världen måste lyssna.”

Det allmänna forumet visade även en film gjord av atombombsöverlevaren Masaaki Tanabe, vars barndomshem var granne med atombombskupolen i Hiroshima. Han sa, “När du såg min film, hoppas jag att du verkligen förstod att det här var verkliga liv, människor, äkta människor. Jag vill att världens ledare skall känna till den här sanningen.”

Unga deltagare sa att mötet hade fördjupat deras känsla av att det brådskar. Erin Hunt från Mines Action Canada (MAC) kommenterade: “Detta nätverk med unga människor som nu har denna gemensamma upplevelse av att känna till vad dessa vapen kan åstadkomma – Jag tror att detta är mycket, mycket viktigt.”

Stödmeddelanden mottogs ifrån fredsaktivister som t.ex. NAPF-presidenten David Krieger, International Institute on Peace Education-grundaren Betty Reardon, SIG:s president Daisaku Ikeda och International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW):s verkställande direktör Michael Christ.

Evenemanget koordinerades av representanter för, bland andra, ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), MAC, NAPF, SGI och Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF).

Sponsorer inkluderar staden Hiroshima, staden Nagasaki, Hiroshima Peace Culture Foundation, PCU Nagasaki Council, Nagasaki Global Citizens’ Assembly for the Elimination of Nuclear Weapons, Borgmästare för fred, ICAN, IPPNW, Basels fredskontor, Global Zero och Förbjud alla kärnvapen-generationen (BANg).

Nobuyuki Asai, programkoordinator för SIG:s fredsfrågor, ett samhällsengagerat Buddhistiskt nätverk med 12 miljoner medlemmar i hela världen som arbetar för fred, kultur och utbildning som har drivit en kampanj för avveckling av kärnvapen i över 50 år, sa:

“Ungdom har en inneboende potential och kapacitet att förändra status quo. Världen står vid en kritisk vägkorsning när vi markerar 70-årsdagen av atombomberna i Hiroshima och Nagasaki. Det är dags för unga människor runt om i världen att förena sig, att göra ett genombrott mot en värld utan kärnvapen.” [IDN-InDepthNews – 31 augusti 2015]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top