Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Nagasaki Meet Recommends Concrete Steps For Nuke Abolition – Swedish

Nagasaki-möte rekommenderar konkreta åtgärder för avskaffande av kärnvapen

Av Ramesh Jaura

BERLIN | NAGASAKI (IDN) – Mer än 50 000 kärnvapen har eliminerats sedan det historiska toppmötet i Reykjavík mellan USA:s president Ronald Reagan och hans motpart från dåvarande Sovjetunionen Michail Gorbatjov som kulminerade i ett banbrytande Intermediate-Range Nuclear Forces fördrag (INF) i december 1987. Men 17 300 kärnvapen finns kvar och hotar många gånger den faktiska överlevnaden av mänsklig civilisation och det mesta av liv på jorden som Nagasaki fredsdeklaration, den s.k Nagasaki Appeal, från 2013 pekar ut.

Federation of American Scientists (FAS) uppskattar att nio länder har kärnvapen: USA(7 700 stridsspetsar), Ryssland (8 500), Storbritannien (225), Frankrike (300), Kina (250), Israel (80), Indien (mellan 90 och 110), Pakistan (mellan 100 och 120) och Nordkorea (10).

Fem europeiska länder – Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna och Turkiet – har kärnvapen från USA på sin mark som en del av ett arrangemang från NATO för fördelning av kärnvapen. Ungefär två dussin andra nationer – Albanien, Australien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Ungern, Island, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sydkorea och Spanien – hävdar att man förlitar sig på USAs kärnvapen för sin säkerhet. Dessutom finns omkring 40 nationer med kärnkraft eller forskningsreaktorer kapabla att kunna omformas för vapentillverkning.

Enligt experter har spridningen av kärnvapenkunskap ökat risken för att fler nationer kommer att utveckla bomben. Och detta trots att “risken för nukleär förintelse av misstag, felräkning eller konstruktion fortsätter att kasta en mörk skugga över mänsklighetens framtid”.

Dessutom menar Nagasaki fredsdeklaration att misslyckandet hos kärnvapenstaterna att nå ytterligare framsteg mot en kärnvapenfri värld undergräver legitimiteten för fördraget för icke-spridning av kärnvapen, Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT). I deklarationen varnas för: “Alla kärnvapenstaters upprepade förseningar i verkställandet av sina “entydiga” engagemang för kärnvapennedrustning har misskrediterat ickespridningsarbetet och kan fördärva det.”

Milstolpen Nagasaki fredsdeklaration, uppstod från “det femte Nagasaki-mötet för världsmedborgare för avskaffande av kärnvapen”,  5th Nagasaki Global Citizens’ Assembly for the Elimination of Nuclear Weapons, den 2-4 november 2013 i Nagasaki – den andra och sista staden i världen som upplevt en kärnvapenattack tillsammans med Hiroshima för 68 år sedan. Invånare i Nagasaki har fortsatt sin tradition att sammankalla dessa världsmedborgarmöten, som nu har hållits varje år sedan 2000.

Deltagare i mötet omfattade representanter från icke-statliga organisationer (NGOs) och forskare från Japan och utlandet. De hörde återigen rösterna av hibakusha, överlevande från amerikanska atombombningen av Hiroshima och Nagasaki, och deras vädjan om att avskaffande av kärnvapen blir verklighet medan de fortfarande lever. De lyssnade också till hoppfulla röster av unga människor om att ta ansvar för att uppnå och bevara en värld utan kärnvapen.

En framstående deltagare och talare – som i tidigare fyra möten varit inbjuden som gäst hos staden Nagasaki – var David Krieger, ordförande i Nuclear Age Peace Foundation, som har deltagit i utarbetandet av alla Nagasaki fredsdeklarationer.

Krieger sade i en e-post-kommentar som vidarebefordras till IDN: “2013 års Nagasaki fredsdeklaration är ett fantastiskt dokument. Det återspeglar andan i Nagasaki, den andra av de två atombombade städerna på planeten, och den önskan från dess atombombsöverlevande att försäkra att Nagasaki förblir den sista staden någonsin som får genomlida en sådan tragedi. Jag anser att deklarationen bör läsas av varje medborgare på jorden och studeras av unga människor överallt.

En huvudpunkt i deklarationen, sade Krieger, är att den noterar kärnkraftsolyckan vid Fukushima i Japan i mars 2011: “Rädslan och lidandet hos Fukushimainvånarna för sin hälsa och sina liv förnyade vårt igenkännande av faran med radioaktivitet både från kärnvapen och kärnkraft. Erfarenheterna i Fukushima och atombombningen av Nagasaki och Hiroshima har visat oss att effekterna av kärnkraftsolyckor är okontrollerbara i tid och rum”, fastslår deklarationen.

Trots “skrämmande utmaningar” finner deklarationen att det finns skäl till hopp, bland annat i den förnyade internationella uppmärksamheten av den förödande humanitära konsekvenserna av användningen av kärnvapen. Det konstaterades också att tilliten till kärnvapen som avskräckande medel för nationell säkerhet är “en vanföreställning” i en värld där mänsklig säkerhet och global säkerhet hotas av kärnvapen, sade Krieger.

Genom att beskriva omänskligheten med kärnvapen, identifierade den resolution som antogs i november 2011 av Council of Delegates för Internationella Röda Korset och Röda Halvmånerörelsenbehovet av att “avsluta … förhandlingar om att förbjuda användning av och totalt avlägsna kärnvapen genom ett rättsligt bindande internationellt avtal.”

De humanitära konsekvenserna av kärnvapen har diskuterats i FN:s generalförsamling sedan 2010 samt vid förberedande möten för 2015 års utvärderingskonferens. Dessutom har regeringen i Norge varit värd för en internationell konferens i Oslo i mars 2013 om de humanitära effekterna av kärnvapen. En uppföljning av mötet arrangeras av den mexikanska regeringen i februari 2014.

Krieger uppmärksammade en annan aspekt av Nagasaki fredsdeklaration, som uppmanar till “en rad konkreta åtgärder, inklusive att påbörja förhandlingar om förbud och avskaffande av kärnvapen; att USA och Ryssland vidtar åtgärder med ensidiga och bilaterala initiativ för kärnvapennedrustning; utfasning av beroendet av kärnvapen i säkerhetspolicyn i alla länder; att ha en större medverkan från medborgarnas sida i kampanjer för avskaffande av kärnvapen; inrättande av nya kärnvapenfria zoner; att hjälpa offren i Fukushima; att ta lärdom av att mänskligheten inte kan fortsätta att förlita sig på kärnkraft mer än det kan förlita sig på kärnvapen.”

Deklarationen slår fast: “Olyckan vid Fukushima har lärt oss att vi inte kan fortsätta att förlita oss på kärnkraft.” Det påminner om att Senji Yamaguchi framförde hibakushas erfarenhet av atombomben till Förenta nationerna i 1982 då han förklarade: “Inga fler Hiroshima, ingen mer Nagasaki, inga mer Hibakusha, inga fler krig! “, och tillade: Olyckan vid Fukushima kräver tillägget “Inga fler Fukushima!”

Deklarationen erbjuder också en del konkreta råd till den japanska regeringen baserat på dess särskilda ansvar som världens enda land som har attackerats med kärnvapen, sade Krieger. “Detta ansvar omfattar: att komma ut ur det amerikanska nukleära paraplyet; erbjuda ledarskap för att åstadkomma en kärnvapenfri zon i nordöstra Asien; demonstrera ledarskap för att kärnvapen avskaffas; och att söka och välkomna internationellt stöd i kontroller av den radiologiska krisen vid Fukushima.”

Deklarationen påpekar att ledarna i 532 lokala myndigheter i Japan har uttryckt stöd för en kärnvapenfri zon i nordöstra Asien, som också gjordes av 83 japanska och sydkoreanska parlamentsledamöter från hela det politiska spektrumet i ett gemensamt uttalande den 22 juli 2010. I september 2013 indikerade Mongoliets president sitt lands intresse i att undersöka etableringen av en kärnvapenfri zon i nordöstra Asien i FN:s generalförsamling.

För att visa ledarskap, säger deklarationen, att Japan bör utnyttja det tillfälle som ges vid utrikesministermötet med kärnvapen- och nedrustningsinitiativet (NPDI) i Hiroshima i april 2014. Man menar, att Japan också bör uppmana politiker och offentliga tjänstemän som deltar i G20-toppmötet, som hålls i Japan i 2016, att besöka Hiroshima och Nagasaki.

Vidare: Deltagarna i Nagasaki globala medborgarförsamling lovar att fortsätta med “största möjliga ansträngningar för att uppnå en värld utan kärnvapen”, och förklarar bestämt: “Nagasaki måste vara den sista A-bombade staden.” Detta, konstaterar Krieger, är ett nödvändigt mål för mänskligheten och för framtiden. “Det är en stor utmaning som möter alla oss som bor på planeten i denna nukleära ålder. Nagasaki gör sin del i att leda vägen. De behöver våra röster och vårt engagemang för att lyckas.”

Konkreta åtgärder

För att detta ska bli verklighet, rekommenderar deklarationen en serie gripbara åtgärder – av vilka de flesta har föreslagits av Soka Gakkai Internationals (SGI) ordförande Daisaku Ikeda i hans fredsförslag – inklusive:

Uppmaning till förhandlingar om omfattande förbud mot och eliminering av kärnvapen att börja 2014, och att dessa förhandlingar skall stödjas av NPT Review Conference 2015 och High Level Conference som föreslås ske senast 2018.

Betydande minskningar från USA och Ryssland i deras strategiska och icke-strategiska, idrifttagna och ej idrifttagna nukleära arsenaler genom bilaterala eller unilaterala åtgärder, och sätta stopp för utveckling och modernisering av kärnvapensystem av alla kärnvapenbeväpnade länder, vilket banar väg för omfördelning av 100 000 000 000 USD per år för att möta sociala och ekonomiska behov.  [IDN-InDepthNews – 16 November 2013]

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top