Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Nordkorea fortsätter utmana världssamfundet

New York (IPS-Thalif Deen): När Nordkorea i förra veckan genomförde sitt tredje kärnvapenprov så visade regimen återigen att de tillhör världens mest oresonliga, som struntar i säkerhetsrådets resolutioner och det internationella samfundets fördömanden. På måndagen skärpte EU sanktionerna mot landet.

-Israel har USA som skyddshelgon medan Nordkoreas har Kinas skyddande arm som en ständig sköld, säger en FN-diplomat från Mellanöstern som inte vill bli citerad med sitt namn.

Samtidigt har Kina ställt sig bakom de FN-resolutioner som kritiserat Nordkoreas kärnenergiprogram och lett till skärpta sanktioner mot regimen. Hittills har dock inte säkerhetsrådet drivit igenom de hårdast kännbara sanktionerna – som en sjöfartsblockad, ett oljeembargo eller att strypa det ekonomiska biståndet från Kina.

I förra veckan hölls ett extrainkallat möte inom säkerhetsrådet där provsprängningen fördömdes och där Nordkorea beskrevs som ”ett klart hot mot den internationella freden och säkerheten”. På måndagen beslutade dessutom EU:s utrikesministrar att skärpa sanktionerna mot Nordkorea, i form av reseförbud, finansiella åtgärder och frysning av tillgångar.

För närvarande finns det sju länder som officiellt har kärnvapen – USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike, Kina, Indien och Pakistan. Dessutom anses det allmänt att Israel har kärnvapen. De tre sistnämnda länderna har alla vägrat att underteckna icke-spridningsavtalet, till skillnad från fem första.

Rebecca Johnson, ordförande för Internationella kampanjen för ett avskaffande av kärnvapen, ICAN, menar att de nordkoreanska provsprängningarna syftar till att visa omvärlden och USA att man har kapaciteten att tillverka kärnstridsspetsar. Samtidigt understryker hon att Nordkorea precis som alla andra länder som har tillgång till kärnvapen utgör ett säkerhetsproblem för världens övriga länder.

Johnson menar att Nordkorea återigen har bevisat att kärnvapen är något som svaga politiska ledare tar till när de vill få bort uppmärksamheten från sin misslyckade politik inom ekonomiska och sociala områden.

Phillip Schell, kärnvapenforskare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sipri, menar att Nordkoreas senaste atomprov inte innebär att landet nu är nära att förvandlas till en fullvärdig kärnvapenmakt. Däremot menar han att det står klart att landet har gjort framsteg i sitt kärnvapenprogram.

Rebecca Johnson vid ICAN menar samtidigt att det är viktigt att understryka att alla kärnvapenprovsprängningar, oavsett vilket land som utför dem, står i strid med internationella fördrag och lagar. (130219)

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top