Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

Sixteen States Urge the Nuclear-Weapon States to Take Decisive Steps Towards Disarmament – Swedish

Sexton stater uppmanar kärnvapenstaterna att ta avgörande steg mot nedrustning

Av J Nastranis

BERLIN (IDN) — “Ett kärnvapenkrig kan inte vinnas och får aldrig utkämpas.” Den 16 juni, vid sitt möte i Genève, bekräftade USA:s president Joe Biden och Rysslands president Vladimir Putin denna grundläggande sanning, välkänt myntad av deras föregångare, Reagan och Gorbatjov, vid den sista toppen på kalla kriget, skriver utrikesministrarna för Tyskland (Heiko Maas), Spanien (Arancha González Laya) och Sverige (Ann Linde) i en artikel publicerad i den tyska tidningen Rheinische Post den 5 juli.

På den tiden, minns de, markerade den meningen början på ett amerikansk-sovjetiskt vapenkontrollåtagande som gynnar hela mänskligheten. Idag ger den nytt hopp om att världen kan komma tillbaka på vägen mot kärnvapennedrustning.

De tre utrikesministrarna betonar: “Vi behöver framsteg mer än någonsin. Avtalen om kärnvapennedrustning och icke-spridning har fallit sönder de senaste åren. Förnyade spänningar och misstro mellan globala makter har ytterligare underminerat minskning av kärnvapenarsenalerna under de senaste åren.”

Ett exempel på det, skriver de är att: “Avtalet om Intermediate Nuclear Forces (INF), ett av de grundläggande instrumenten för vapenkontroll, avslutades 2019.” Faktum är att tekniska framsteg ökar komplexiteten, skapar nya risker och kan till och med driva på en ny kapprustning. “Och regionala spridningsutmaningar, som t.ex. Iran och Nordkorea, fortsätter att kräva vårt fulla engagemang.”

De tre utrikesministrarna publicerade artikeln efter det fjärde ministermötet för Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning i Madrid den 5 juli.

Sverige lanserade mötet med 16 utrikesministrar från icke-kärnvapenstater (NNWS) vid deras sammankomst i Stockholm i juni 2019 för att “diskutera hur diplomati för kärnvapennedrustning kan föras framåt” genom att använda en konstruktiv, innovativ och kreativ strategi som kan svara effektivt på den utmaning som kärnvapen utgör. 

Medlemmarna i initiativet spänner över 16 stater på alla kontinenter: Argentina, Kanada, Etiopien, Finland, Tyskland, Indonesien, Japan, Jordanien, Kazakstan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Republiken Korea, Spanien, Sverige och Schweiz.

Efter lanseringen av initiativet i Stockholm träffades ministrarna vid sitt andra möte i Berlin i februari 2020 och virtuellt i juni 2020. Det tredje ministermötet hölls i Amman, Jordaniens huvudstad, den6 januari, 2021.

Vid tillfället för det mötet sade FN:s generalsekreterare, António Guterres, till Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning: ”Individuellt representerar ni olika regioner. Tillsammans representerar ni ett kollektivt åtagande för en värld fri från kärnvapen”.

I sin gemensamma artikel påpekar de tre utrikesministrarna att initiativet under de fyra ministermötena har tagit fram mer än 20 handlingsbara förslag för att förstärka Icke-spridningsavtalet (NPT) och genomförandet av dess nedrustningsmål inför dess kommande granskningskonferens i augusti 2021.

Förlängningen av avtalet New START tidigare i år fram till den 4 februari, 2026, utsikterna för nya samtal mellan Ryssland och USA om framtiden för åtgärder för vapenkontroll och riskreducering, och ett nytt åtagande om återhållsamhet på högsta politiska nivå, vilket uttrycktes den 16 juni i Genève av de amerikanska och ryska presidenterna, är goda nyheter, skriver de. “Dessa idéer förekom bland de “språngbrädor” som vårt initiativ hade föreslagit.”

Även om de välkomnar denna positiva utveckling uppmanar de kärnvapenstaterna att ta ytterligare avgörande steg mot nedrustning. Dessa kan innefatta att minska kärnvapens roll i politik och doktriner, minimera risken för konflikter och oavsiktlig användning av kärnvapen, ytterligare minska lagren och bidra till nästa generations vapenkontrollarrangemang.

På så sätt stöder de FN:s agenda för nedrustning och åsikterna hos flera organisationer för vapenkontroll och kärnvapennedrustning runt om i världen. Detta gäller också deras uppmaning att “en gång för alla” sätta stopp för kärnvapentester genom att se till att det Fullständiga provstoppsavtalet (CTBT) träder i kraft, avblockera förhandlingarna om ett fördrag som förbjuder produktion av klyvbart material för militära ändamål och utveckla robust och trovärdig kapacitet för verifiering av kärnvapennedrustning.

“Med andra ord”, tillägger de, “bör vi lära oss av historien och därigenom bygga för framtiden. Som en del av detta kommer vi att stärka vår interaktion med drabbade samhällen, inklusive Hiroshima och Nagasaki, och vårt engagemang med den yngre generationen. Vi kommer också att sträva efter kvinnors fullständiga och likvärdiga medverkan i beslutsprocesser på området för kärnvapennedrustning, liksom för en fullständig integration av könsperspektiv.” [IDN-InDepthNews – 10 juli 2021]

Bildkälla: Geneva Centre for Security

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top