Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

The UK Defies Nuclear Treaties and Strengthens Atomic Arsenal – Swedish

Storbritannien utmanar kärnvapenavtal och stärker kärnvapenarsenalen

Av Jamshed Baruah

Foto: En Trident-missil avfyrad från en ballistisk missilubåt under vatten. Källa: Wikimedia Commons.
Foto: En Trident-missil avfyrad från en ballistisk missilubåt under vatten. Källa: Wikimedia Commons.

GENEVA (IDN) — Inom tre månader efter Storbritanniens fullständiga utträde ur alla institutioner i Europeiska Unionen och från den Europeiska Atomenergi-gemenskapen den 31 januari 2020, har premiärminister Boris Johnson beslutat att öka landets kärnvapenarsenal med 40 procent till 260, för att “fortsätta vara den ledande europeiska allierade inom Nato”. Nedrustningsaktivister och experter, likväl som världsparlamentariker har kritiserat beslutet. 

Den fara som utgår från kärnvapen understryks av det faktum att en enda kärnvapenstridsspets skulle kunna döda tusentals människor med bestående och förödande humanitära och miljömässiga konsekvenser. De flesta atomvapen är många gånger kraftfullare än den bomb som släpptes över Hiroshima.

Enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) innehar världens väpnade stater sammanlagt nära 13 500 kärnstridsspetsar; varav mer än 90 procent tillhör Ryssland och USA.

Cirka 9 500 stridsspetsar är i militär tjänst, resten väntar på nedmontering

Storbritanniens kärnvapenprogram, benämnt Trident, som grundades 1980 kostar nu landet cirka 2,8 miljarder dollar per år att driva. Den 111-sidiga ‘Integrated Defense Review‘, som presenterades den 16 mars, fastställer att Storbritannien överger en självpåtagen begränsning av sin kärnvapenarsenal för att öka den till 260 och förkastar den tidigare gränsen på 225 stridsspetsar samt det nuvarande reduceringsmålet på 180 i mitten av 2020-talet.

I dagsläget är Storbritannien engagerat i ett kostsamt och långvarigt projekt för att bygga nya kärnvapendugliga ubåtar, vilka kommer att baseras utanför Skottlands kust, trots ett skotskt motstånd mot bomben. Bara under 2019 spenderade Storbritannien 8,9 miljarder dollar på sina kärnvapen.

Dessutom kommer beslutet vid en tidpunkt då de flesta av världens länder har förklarat att kärnvapen är olagliga. Genom att göra detta rör sig Storbritannien i fel riktning för att öka sitt lager av massförstörelsevapen.

Detta beslut strider även mot Storbritanniens åtagande enligt Fördraget om icke-spridning av kärnvapen (Non-Proliferation Treaty, NPT) att nedrusta, såväl som förbuden i Fördraget om förbud mot kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) om innehav, utveckling och produktion av kärnvapen.

Beatrice Fihn, verkställande direktör för ICAN, har häcklat Storbritanniens plan att öka sitt lager av massförstörelsevapen mitt i en pandemi som “oansvarigt, farligt” och som strider mot internationell rätt. “Medan det brittiska folket kämpar med att hantera pandemin, en ekonomisk kris, våld mot kvinnor och rasism, så väljer regeringen att öka osäkerheten och hoten i världen. Detta är en giftig maskulinitet som uppvisas.”

Fihn, chef för år 2017 Nobelpristagare Internationella kampanjen för avskaffande av kärnvapen (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), tillade: ” Medan majoriteten av världens nationer leder vägen mot en säkrare framtid utan kärnvapen, genom att ansluta sig till Fördraget om förbud mot kärnvapen, driver Storbritannien på för en ny farlig kärnvapenkapplöpning.”

Samtidigt står majoriteten av allmänheten bakom de parlaments-ledamöter och städer, inklusive Manchester och Oxford, som uppmanar Storbritannien att ansluta sig till TPNW. “Storbritanniens policy bör följa folkets och folkrättens vilja och förkasta kärnvapen för gott.”

“Storbritanniens chockerande expansion av sin kärnvapenkapacitet kommer utan förklaring till hur detta ligger i ett nationellt eller globalt intresse. Det är tondövt i bristen på inhemskt samtycke till ett sådant steg, där Skottlands försteminister och regering otvetydigt är engagerade i TPNW, där städer som Manchester, Edinburgh, Oxford, Brighton och Hove, Norwich och Leeds har skrivit på, för att stödja fördragets genomförande, och där majoriteten av den brittiska allmänheten anser att Storbritannien bör underteckna TPNW.”

Ben Donaldson, chef för kampanjer i ICAN:s partnerorganisation UNA-UK, säger: “Detta beslut är absorberat av en giftig kombination av militarism och hybris. Vi är i behov av att Storbritanniens regering investerar i medel för att bekämpa klimatförändringar och pandemier, inte utlöser en ny farlig kärnvapenkapplöpning.

Även Kampanjen för kärnvapennedrustning (Campaign for Nuclear Disarmament, CND), vilken är en del av ICAN, fördömde Storbritanniens beslut. Denna gräsrotsorganisation kampanjade framgångsrikt för ett globalt förbud mot kärnvapen i FN. Fördraget om förbud mot kärnvapen trädde i kraft i januari 2021.

Samtidigt anslöt sig också Oliver Meier, från Hamburg Universitets Institut för fredsforskning (Institute for Peace Research and Security Policy, IFSH), till kritiken mot Storbritannien i att dramatiskt ändra sin kärnstrategi och för att samtidigt potentiellt kunna sätta den i konflikt med både Nato och USA.

“Storbritannien har åtagit sig – inom ramen för Fördraget för icke-spridning av kärnvapen – att minska antalet av och rollen för kärnvapen”, kommenterade Meier till det tyska internationella tv-bolaget Deutsche Welle. “Det finns också en skyldighet att arbeta mot ett mål om en kärnvapenfri värld, som är svår att förena med detta beslut”, tillade han.

“Integrated Defense Review” varnar för att Storbritannien kan använda kärnvapen, om andra länder använder “massförstörelsevapen” mot dem. Sådana vapen omfattar “framväxande tekniker som kan ha en jämförbar inverkan” på kemiska, biologiska vapen eller andra kärnvapen.

Enligt vissa försvarsinitierade inbegriper “framväxande tekniker” även cyberattacker, även om rapporten inte uttryckligen säger så. Tom Plant, chef för tankesmedjan Royal United Services Institute, sa dock till CNBC: “Jag skulle inte tolka det som att det inkluderar cyberattacker helt isolerat, nej.”

Han tillade att “förståelsen för vad som utgör framväxande teknik i regeringen inte är jämnt fördelad – cyber är definitivt inte ’framväxande’, det har redan uppstått ganska tydligt.” Hur som helst anser Plant att språkförändringen är betydande.

Enligt honom är språket ett tecken på att det i framtiden finns potential för blandningar av teknik och beteenden för att samarbeta, som skapar framväxande risker – “som kanske inte skulle uppstå genom utvecklingar av vilken som helst teknik helt isolerat ” – som är oerhört svåra att förutsäga och att “det åtminstone finns en möjlighet att en eller flera av dessa ännu okända framväxande utmaningar kan konkurrera med massförstörelsevapen (WMD) genom det hot som de utgör “, sade Plant.

Det brittiska tillkännagivandet har skapat oro runt om i världen, vilket framgår av ett uttalande som Storbritannien avsäger sig sitt globala ansvar för kärnvapenvåg (UK Abdicates its Global Responsibility in Nuclear Weapons Surge) släppte den 19 mars genom Gareth Evans, ordförande för Asia-Pacific Leadership Network och tidigare utrikesminister i Australien.

I uttalandet konstaterar Evans att Storbritanniens politiska drag bland annat är “ett tydligt brott mot dess fördragsförpliktelse enligt Fördraget om icke-spridning av kärnvapen för att fullfölja kärnvapennedrustning och kommer att underminera alla utsikter till samförstånd vid kommande NPT Review Conference”.

Han konstaterar också att steget är “ett tydligt brott mot dess moraliska skyldighet att hjälpa till att eliminera de mest urskillningslöst omänskliga vapen som någonsin påhittats, vars användning i ett kärnvapenkrig skulle vara ett existentiellt hot mot livet på denna planet som vi känner den”.

Evans betonar att det är dags för världens kärnvapenbestyckade stater att “på nytt erkänna styrkan i Reagan/Gorbatjovförklaringen från 1985 om att ett ’kärnvapenkrig inte kan vinnas och aldrig får utkämpas’ och att inleda ett seriöst program för minskning av kärnvapenrisken, inklusive att minska utplaceringarna av vapen, ta dem ur hög beredskap, förbinda sig till Inget Första Bruk och – framför allt – minska antalet i lager.”

Både Evans och baronessan Sue Miller i det brittiska överhuset och med-ordförande för Parlamentariker för icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament, PNND) stödjer Vädjan om en kärnvapenfri värld (Appeal for a Nuclear Weapons Free World). [IDN-InDepthNews – 22 mars 2021]

Foto: En Trident-missil avfyrad från en ballistisk missilubåt under vatten. Källa: Wikimedia Commons.

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top