Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

U.S. 100th Member State to Join Nuke Terrorism Treaty – Swedish

USA är den hundraste medlemsstaten som går med i nukleär terrorism -fördraget

Av Thalif Deen

UNITED NATIONS (IPS) – Är en film från 1997 med titeln “The Peacemaker” –den är delvis filmad utanför FN. Det är en dramatiserad historia som handlar om en Jugoslavisk terrorist som förvärvar ett kärnvapen lika stort som en ryggsäck, som försvunnit efter en tågolycka i en ödslig del av Ryssland. Jugoslaven tar med sig kärnvapnet till New York för att detonera det utanför FN:s huvudkontor.

Var detta ännu en typisk Hollywood fantasi? Eller var det en katastrof som bara väntade på att hända?

Medvetna om att det fanns en risk för att en terroristgrupp skulle beväpnade sig med stulna kärnvapen, internationella konventionen för bekämpning av nukleär terrorism upptogs av FN:s generalförsamling i April 2005, och gick i kraft under Juli 2007.

Just nu är det 99 landspartier som har gått med i fördraget, inkluderat Kina Frankrike, Indien, Ryssland och England.

Den 30 September så blev USA nummer 100 av medlemsstater när de överlämnade sina ratifikationsinstrumen till FN: s fördragsavsnitt.

“Det här är goda nyheter – en ratificering av alla sorters fördrag och konventioner begränsar användningen av kärnvapen i en stor kärnvapenstat, ” säger Jayantha Dhanapala till IPS, som är föredetta undergeneralsekreterare för nedrustningsfrågor i FN.

Han sa även att det var viktigt att komma ihåg att det var Ryssland som initierade konventionen under 2005, och tills dagens datum är det totalt 115 undertecknare och 99 statsmedlemmar.

“ Kärnvapenterrorismen har i stor utsträckning fruktats, särskilt efter 9/11 och det är väl känt att icke-statliga aktörer som al-Qaida och nu ISIL (Islamic State i Levanten) är engagerade i att skaffa mer kärnmaterial för att göra kärnvapen” sade Dhanapala, som har varit ordförande för Pugwash konferenserna om vetenskap och världspolitik sedan 2007.

“Och ändå får vi inte lura oss själva och överuppskatta betydelsen av denna åtgärd. Det är mer akuta fördrag som väntar ratificering av Förenta staterna och sju andra stater; tex. det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT). Om vi säkerställer dess ikraftträdande så kommer vi permanent hålla normen mot kärnvapentester – detta är en viktig broms i utvecklingen av kärnvapen “, tillade han.

Så länge som 15.850 kärnstridsspetsar innehas av nio länder – 93 procent med Förenta staterna och Ryssland – deras användning i ett krig, som orsakas av avsiktlig politisk avsikt eller av misstag och nationalstater eller icke-statliga aktörer – fortfarande en skrämmande verklighet med skrämmande humanitära konsekvenser och irreversibla ekologiska och genetiska effekter, sade Dhanapala, som också fungerar som en styrelseledamot för sponsorerna av Bulletin of the Atomic Scientists och en styrelse ledamot i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri).

Konventionen för nukleär terrorism beskrivs som en del av det globala arbetet för att förhindra att terrorister får tillgång till massförstörelsevapen.

Det detaljerar brott som rör olagligt och avsiktligt innehav och användning av radioaktiva material eller radioaktiva anordningar och användning eller skada av kärntekniska anläggningar Konventionen är också utformad för att främja samarbete mellan länder genom utbyte av information och bistånd för utredningar och utlämningar.

Dr M. V. Ramana, en fysiker och föreläsare vid Princeton University för programmet om vetenskap och global säkerhet och Nuclear Futures Laboratory, säger till IPS: “Jag skulle vilja ta samtalet i en annan riktning och fråga vad kärnvapenterrorism faktiskt är?”

Han sade att Websters ordlista definierar terrorism som “systematisk användning av terror, särskilt som ett medel för tvång.”

Kärnvapen kan orsaka omfattande död och förstörelse; vilken befolkning som helst som står inför detta hot skulle vara terroriserade säger han.

“Tänk på de människor i flera olika länder i Mellanöstern som har blivit tillsagda av USA: s president eller någon högre tjänsteman att “alla alternativ ligger på bordet”, vilket naturligtvis innebär, användning av kärnvapen.”

Under en rättvis definition av terrorism, skulle någon som använder ett kärnvapen för att hota ett annat land vara en terrorist. Detta inkluderar de som använder kärnvapen “bara i avskräckande syfte”, förklarade han.

Kom ihåg att förmågan att på ett trovärdigt sätt projektera terror är i ytterst centrum av vår strategi för att kunna avskräcka och skapa säkerhet, detta är det som är tänkt att komma från våra avskräckning metoder, förkunnade Winston Churchill, “det robusta barnet av terror.”

“Jag tror att utmaningen för dem som söker fred är att flytta diskursen från” nukleär terrorism av icke-statliga aktörer “och vrida uppmärksamheten mot kärnvapenstater, som baserar sin politik på hotet om kärnvapensdöd och förstörelse, och det är brådskande att vi avväpnar dem “, säger Dr Ramana som är författare till flera publikationer, bland annat” The Power of Promise: Examining Nuclear Energy in India.”

Rose Gottemoeller, US statssekreterare för vapenkontroll och internationell säkerhet sade förra veckan att när det gäller nukleär terrorism så är vi säkrare nu än vi var för fem år sedan, men mer återstår att göra

USA, sade hon, kommer att fortsätta att arbeta med internationella partners för att säkerställa att farligt kärnmaterial redovisas och säkrat runt hela världen.

“Stor vaksamhet krävs om vi ska kunna se till att terroristgrupper som eventuellt försöker skaffa sig dessa material är aldrig ska kunna göra det.”

Hon sade även att USA är den största nationella bidragsgivaren till IAEA: s (Internationella atomenergiorganet) kärnsäkerhetsfond, som ger mer än 70 miljoner dollar sedan 2010.

Dessa medel stöder kostnadsfria experter, missioner och tekniska besök till medlemsstaterna, och utvecklingen av kärnsäkerhetsvägledning och bästa praxis, och incident och människohandels databasen.

Hon sade även att utrikesdepartementets Counter Nuclear Smuggling Program (CNSP) arbetar med viktiga internationella partner för att stärka kapaciteten för att utreda kärnkraftssmugglingsnätverk, säkra material som olagligt cirkuleras, och åtala de brottslingar som är inblandade.

Länder som Georgien och Mldavien är lovordade för de senaste tidens gripanden av brottslingar som försöker trafikera höganrikat uran (HEU); Betydande framsteg har gjorts på detta område. Tyvärr så har vi fortsatta beslag av vapen och användbart kärnmaterial som tyder på att dessa material fortfarande är tillgängliga på den svarta marknaden, påpekade hon. (IPS | 30 September 2015}

 

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top