Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

IDN Global News

World’s Major Powers, in _Shameful Behaviour_, Opt out of Nuclear Resolution – Norwegian

Verdens stormakter utviser “skammelig oppførsel”, melder seg ut av en atomløsning

Av Rodney Reynolds

FN (IDN) – Når verdens største atommakter uttrykker sin støtte for kjernefysisk nedrustning, svikter den politiske retorikken i å matche handlingene – selv når de fortsetter å modernisere arsenalene sine.

FNs komité for nedrustning og internasjonal sikkerhet (også kjent som Førstekomité) vedtar tradisjonelt en gruppe på over 15-20 oppløsninger hvert år – hovedsaklig rundt rustningskontroll og nedrustning.

Og i år var det et vesentlig unntak: USA, Storbritannia og Frankrike, tre av verdens største atommakter, valgte å avstå fra en løsning, ledet av Japan hvert år, om en samlet innsats mot total avskaffelse av atomvåpen.

Alle tre land stemte for resolusjonen i fjor, med USA og Storbritannia som medsponsorer. Men i år utviste begge land manglende oppfølging – til Japans, som en nøkkelalliert for vesten, store skuffelse.

Spekulasjonen i FN er at fraværet ble utløst i stor grad av at resolusjonen inkluderte begrepet hibakushas eller overlevende etter atombombingen av Hiroshima og Nagasaki for 70 år siden, som er bakenforliggende de humanitære konsekvensene av atomvåpen.

Resolusjonen ble vedtatt 2. november med 156 mot 3 stemmer, og 17 blanke stemmer eller fravær.

De tre nei-stemmene kom fra Russland og Kina, de andre to atommaktene, samt Nord-Korea.

Dr M.V. Ramana, en fysiker og professor ved Princeton University’s Programme on Science and Global Security og Nuclear Futures Laboratory, sa: “Jeg syns dette er skammelig oppførsel fra atommaktene hvis de ikke en gang kan støtte en resolusjon om avskaffelse av atomvåpen fordi det nevner de humanitære konsekvensene av atomvåpen.”

De fryktelige virkningene av en kjernefysisk eksplosjon er godt kjent, og motvilje fra atommaktene om å erkjenne denne virkeligheten kan bare bety at de har jobbet så lenge med atomvåpen i det abstrakte at enhver diskusjon om hva disse våpnene faktisk gjør er usmakelig for dem, la han til.

“Militærplanleggere og diplomater må stadig bli påminnet av sivile samfunnet og aktivister at det de arbeider med er instrumenter som bidrar til massemord, “sa Dr Ramana, forfatter av The Power of Promise: Examining Nuclear Energy in India og et medlem av Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists og International Panel on Fissile Materials.

USA blanke stemmer var også en overraskelse da president Barack Obamas oppfordret til en verden fritt for atomvåpen i en historisk tale han holdt i Praha i 2009.

Fra Nagasaki, hvor hun har deltatt på møter med Pugwash-forskere og religiøse ledere, sa Dr Rebecca Johnson, en kjernefysisk analytiker i styringsgruppenInternational Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN): “Japan er fanget mellom barken og veden.”

Dette resultatet viser hvordan den japanske regjeringen strever med å bygge bro mellom uforenlige posisjoner, når det er nødvendig med et standpunkt og en forpliktelse til kjernefysisk nedrustning, bemerket hun.

USA er i dag urokkelig fastlåst i det 20. århundret, mens det fortsetter sin avhengighet med å opprettholde og modernisere kjernefysiske arsenaler. Derfor får ikke Japan Washington på banen med mindre den reduserer posisjonen sin til tom retorikk, la hun til.

I denne situasjonen, sa Dr. Johnson, bør Abe regjeringen bør stå sammen med Hibakusha og det japanske folk, som har den tøffe oppgaven å tale for forbud og avskaffelse av atomvåpen. 

“Sytti år etter atombombene ødela Hiroshima og Nagasaki, er det japanske folket er leie av å høre at regjeringen forsøker å bygge bro mellom kjernefysisk nedrustning og atommodernisering med sentimentale ytringer, og stole på at USA bruker atomvåpen i Japans navn, som er det atomalliansen krever. “

Dr. Johnson sa også at Japan bør bli belønnet for å støtte resolusjoner som hever bekymring om humanitære konsekvenser.

Nå som Mexicos resolusjon for en åpen arbeidsgruppe neste år ble overveldende vedtatt av førstekomitéen, bør Japan engasjere seg aktivt for å «vurdere å ta rettslige tiltak”. 

Hibakusha og det japanske folket vil forvente at regjeringen sin slutter å fri til P5-landene (i FNs sikkerhetsråd) som ønsker å beholde atomvåpen, og heller jobbe for et juridisk bindende instrument som forbyr bruk, distribusjon og besittelse av kjernefysiske våpen, og kreve full eliminering,” erklærte Dr. Johnson.

Avgjørelsen til USA, Storbritannia og Frankrike om å avstå fra Japans førstekomité resolusjon kan bare tilskrives uroen forbundet med den økende internasjonale utålmodigheten med sin uforsonlige motstand mot alt som kan selv bli tolket som en tentativ forpliktelse til praktiske tiltak mot kjernefysisk nedrustning, sa Rigg.

“Selv om Russland og Kina ofte lot USA å ta støyten for ikke å støtte nedrustning, kom de denne gangen ut av skapet og stemte mot den japanske resolusjonen.”

Alle atommaktene har bomben, og er fast bestemt på å beholde den. Ikke-besittere kan verken overtale eller tvinge besittere å avvæpne, sa Rigg, tidligere seniorredaktør hos Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) i Haag.

Han sa president Obamas tale i april 2009 i Praha var overhypet av internasjonale medier og ignorert i det stille av det amerikanske militæret/industriell etablering.

“Den samme Obama kollapset som en sprukket ballong, og nå øker kostnadene til oppgradering av det amerikanske kjernefysiske arsenalet, for å forbedre slagkraften.”

I dagens løp opp til årets presidentvalg i USA, påpekte han at ikke en eneste kandidat har våget å argumentere for reduserte militærutgifter eller skritt mot kjernefysisk nedrustning. [IDN-InDepthNews – 08. november 2015]

 

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top