Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

Related Web Sites

IDN Global News

Calls for Making Global Nuclear Test Ban Legally Binding – Norwegian

Opprop for å gjøre globalt forbud mot prøvespregning av atomvåpen juridisk bindende

Av Ramesh Jaura

Photo: Participants of the 2018 CTBTO GEM – Youth International Conference in Astana. In the front is ATOM Project leader, Honorary Ambassador and artist Karipbek Kuyukov. Behind him: Kazakh Foreign Minister Kairat Abdrakhmanov (on the right) and CTBTO Executive Secretary Dr Lassina Zerbo (on the left). Credit: CTBTO. | Photos of Kazakh Foreign Minister Abdrakhmanov and Dr Zerbo in the text are by Katsuhiro Asagiri, IDN-INPS Multimedia Director.

BERLIN | WIEN | ASTANA (IDN) – Den kasakhiske utenriksministeren Kairat Abdrakhmanov og CTBTOs eksekutivsekretær Dr Lassina Zerbo har oppfordret alle stater som har undertegnet avtalen om å “gjøre alt de kan for å sikre at forbud mot prøvesprengninger blir juridisk bindende ved å sette i kraft” prøvestansavtalen (CTBT) som har vært i limbo i 22 år.

73 Years On, a Nuclear-Weapons-Free World Remains a Mirage – Norwegian

Etter 73 år er en verden uten atomvåpen fortsatt en luftspeiling

Av Ramesh Jaura

Foto: Generalsekretær António Guterres (fremme til venstre) ser en utstilling på Nagasaki Atomic Bomb Museum 9. august 2018. FN foto / Daniel Powell

Berlin (IDN) – Nobels fredsprisvinner Adolfo Pérez Esquivel og buddhist-filosof Daisaku Ikeda minnes et sitat av Martin Luther King Jr – “Vi er alltid på terskelen til en ny daggry” – og hevder at vedtaket av FN-traktaten om forbud mot atomvåpen i juli 2017 er en slik ‘terskel’.

I en felles appell ‘Til verdens ungdom’, utgitt til media og til et større publikum i Roma, og overlevert til Pave Frans, bemerker de at traktaten “er et internasjonalt rettsinstrument som fastslår den absolutte ulovlighet” av atomvåpen.

ICAN forventer at traktaten om forbud mot atomvåpen trer i kraft i 2019

Av Neena Bhandari

Photo: Tim Wright addressing the UN conference to ban nuclear weapons on behalf of ICAN on the second last day of negotiations on 6 July 2017. Credit: ICAN | Vimeo

SYDNEY (IDN) – Mens verden er vitne til en økning i kjernefysisk sabelrasling i 2018, støtter Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) en global allmenn bevegelse for å legge press på regjeringer til å signere og ratifisere Traktaten om forbud mot atomvåpen. ICANs traktatkoordinator Tim Wright (TW), snakket med IDNs Neena Bhandari (NB) om nedrustning, økt bevissthet om risiko og konsekvenser av atomvåpen, og hvorfor verden trenger en traktat om forbud mot atomvåpen mer enn noen gang før.

ICAN Expects Nuclear Ban Treaty to Enter into Force in 2019 – Swedish

ICAN förväntar att kärnvapenstoppsavtal träder i kraft 2019

Photo: Tim Wright addressing the UN conference to ban nuclear weapons on behalf of ICAN on the second last day of negotiations on 6 July 2017. Credit: ICAN | Vimeo

Av Neena Bhandari

SYDNEY (IDN) – Under tiden som världen bevittnar ett ökat nukleärt vapenskramlande under 2018, stöder International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (dvs. ICAN eller den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen) den globala offentlighetsrörelsen, för att utöva påtryckning på regeringar att underteckna och ratificera fördraget om förbud mot kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Fördragsamordnare Tim Wright (TW) på ICAN pratade med Neena Bhandari (NB) på IDN om nedrustning, ökning av medvetenheten om riskerna med och konsekvenserna av kärnvapen och varför världen nu behöver en kärnvapenstopp mer än någonsin.

Pressure Mounts on Japan to Join the Nuclear Ban Treaty – Norwegian

Presset øker for at Japan skal bli med i ikkespredningsavtalen

Av Katsuhiro Asagiri

TOKYO (IDN) – Japan får press innenfra for å signere og ratifisere FNs prøvestansavtale, som vedkjenner “uakseptabel lidelse” på hibakusha-overlevende av den aller første atombomben i Hiroshima og Nagasaki, som ble sluppet i august 1945.

122 av FNs medlemsnasjoner adopterte det som formelt er kjent som
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), også omtalt som ikkespredningsavtalen, i juli 2017.

From Tlatelolco to the UN Nuclear Weapon Ban Treaty – Norwegian

Fra Tlatelolco til FNsTraktat om forbud mot atomvåpen

Synspunkt uttrykt av Jorge Alberto López Lechuga

Jorge Alberto López Lechuga jobber som forsknings- og kommunikasjonsmedarbeider i Organisasjonen for forbud mot atomvåpen i Latin-Amerika og Karibia (OPANAL). Synspunktene som uttrykkes i denne artikkelen reflekterer ikke nødvendigvis synspunktene til OPANAL og dets medlemsstater. – Red.anm.

MEXICO (IDN) – Den andre februar offentliggjorde USAs regjering sin nye strategi for atomvåpen, 2018 Nuclear Posture Review (NPR), som blant annet går ut på å utvikle flere kjernevåpen for å styrke nasjonal sikkerhet. NPR vurderer behovet for å fordoble militærbudsjettet fra 3 % til 6,4 % for å modernisere det amerikanske arsenalet. Dette ville innebære en investering på 1 billion amerikanske dollar i løpet av de neste 30 årene. Det anbefales også å utvikle “fleksible amerikanske atomvåpenalternativer nå, og å inkludere utvikling av flere taktiske atomvåpen med mindre sprengkraft, noe som er viktig for å opprettholde troverdig avskrekking av regional aggresjon”, en strategi som vil senke terskelen for når det kan vurderes å bruke atomvåpen.

Kick Off To A Nuclear Race Threatening Doomsday – Swedish

Kick-off till en kärnkraftsutveckling som hotar domedagen.

Synpunkter av Sergio Duarte

Författaren var president av Nobels fredspris under Pugwash-konferensen gällande vetenskap och världsliga frågor 1995, och före detta ambassadör av Brasilien. Han tjänstgjorde även i olika nyckelposter.

NEW YORK (IDN) – Samtidigt som detta skedde fick världen information om att dommedagsklockan närmade sig tolvslaget, samt utgåvan av kärnställningsrecensionen (NPR) 2018 från USA:s regering.

Kick Off To A Nuclear Race Threatening Doomsday – Norwegian

Igangsettelse av atomkappløp truer med dommedag

Synspunkter fra Sergio Duarte

Skribenten er president for vinneren av Nobels fredspris i 1995, Pugwash-bevegelsen, og en tidligere ambassadør for Brasil som tjente i viktige embeter.

NEW YORK (IDN) – Det virket som en tilfeldighet da verden omtrent samtidig lærte om dommedagsklokken som nærmer seg midnatt, og om Nuclear Posture Review 2018 (NPR)-utgivelsen av USAs styresmakter.

Trump venter på et “Magisk øyeblikk” hvor han kan forby kjernevåpen

Av Shanta Roy

Foto: Deputy Defense Secretary Patrick M. Shanahan, midten, Undersecretary of State for Political Affairs Thomas A. Shannon Jr., venstre, og Deputy Energy Secretary Dan Brouillette informer pressen om 2018 Nuclear Posture Review ved Pentagon, 2. februar 2018. DoD-foto av Navy Petty Officer 1st Class Kathryn E. Holm

UNITED NATIONS (IDN) – 2018 Nuclear Posture Review (NPR), utgitt 2. februar, er en farlig avgang fra fortiden, og ser ut til å gjenspeile en stabil amerikansk forpliktelse til lett å bruke verdens dødeligste masseødeleggelsesvåpen – selv om USA bare er et mål for “Vesentlige ikke-nukleære strategiske angrep”, inkludert cyberangrep.

NATO-krav til bry for Island

Av Lowana Veal

Photo: U.S. Navy Poseidon P-8A at Keflavik. 8 November 2017. Credit: b737.org.uk

REYKJAVIK (IDN) – I februar 2016, satt USAs regjering i gang en diskusjon med sin Islandske motpart om oppgradering av NATOS hangar på Keflavik lufthavn for å romme større, nyere ubåt-rekognoseringsfly. Saken ble omsider avgjort i desember 2017 når USA bekreftet at de ville finansiere prosjektet.

Hangaren ligger i sikkerhetssonen for USAs gamle militærbase, “Naval Air Station Keflavik”, hvor de vil stue ‘Poseidon P-8A’-rekogniseringsfly som er utviklet for å holde øye med en høyere tilstedeværelse av russiske atomdrevne og konvensjonelle undervannsbåter i havet omkring Island – det såkalte GIUK-gapet.

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top