Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

Related Web Sites

IDN Global News

Konferanse markerer viktigheten av prøvestansavtalen

Av Ramesh Jaura

VIENNA (IDN) – «Den ytterste viktigheten av å sette den omfattende prøvestansavtalen (CTBT) i kraft, som et sentralt element i det internasjonale atomvåpen- og ikke-spredningsregimet», var et høydepunkt i den første sesjonen i den forberedende komiteen (PrepCom) for 2020-NPT-gjennomgangskonferansen fra 2. til 12. mai, i Østerrikes hovedstad.

PrepComs leder Henk Cor van der Kwast bemerket i sin oppsummering: «Den egentlige sammenligningen mellom den omfattende prøvestansavtalen, målene og objektivene i avtalen, ble understreket». 111 av medlemsstatene i NPT, ikkespredningsavtalen, deltok i arbeidet for komiteen på sitt første møte.

FN-institutt ber om global ikke-spredning av atomvåpen

Av Jamshed Baruah

GENEVA (IDN) – «Mangelen på bruk av atomvåpen etter Hiroshima og Nagasaki kan ikke i seg selv tolkes som bevis for at sannsynligheten for en detonasjonshendelse er minimal», advarer FNs institutt for nedrustningsforskning (UNIDIR), et autonomt institutt innen FN, basert i Genève.

De japanske byene Hiroshima og Nagasaki, hvor USA slapp atombomber den 6. og 9. august 1945, omfatter den avskyelige humanitære virkningen av atomvåpenbruk, advarsler om de brutale konsekvensene om slike masseødeleggelsesvåpen noensinne bli anvendt igjen.

Ungdomskampanj för en kärnvapenfri värld på konferens i Nagasaki

Av Katsuhiro Asagiri

NAGASAKI (IDN) – Ett forum av ungdomsförmedlare, lanserat av den japanska utrikesministern Fumio Kishida 2013, har uppmanat folk runt omkring i världen att förstå att kärnvapen inte bara slukar gigantiska summor pengar, utan att det även utgör ett seriöst hot mot internationell fred och säkerhet, globala miljön, och hela mänsklighetens överlevnad.

Ungdomsförmedlarna träffades i den japanska staden Nagasaki, som led av atombombningar tillsammans med Hiroshima för sjuttioett år sedan. De lovade att förmedla det brådskande behovet att röra sig mot en kärnvapenfri värld, och föreslår en serie av steg för att uppnå målet.

Australias nei til atomforbudsresolusjon trigger debatt

Av Neena Bhandari

SYDNEY (IDN) – Nå som teppet lukkes for 2016, året som markerte femårsdagen for Fukushima og 30-årsdagen for Tsjernobyl kjernekraftkatastrofer, sendes en dyster påminnelse om de ødeleggende humanitære og miljømessige konsekvensene av disse masseødeleggelsesvåpnene, besluttsomheten til å fri verden fra atomvåpen er sterkere enn noen gang før.

FN leder rakker ned på ’Kronisk død-vane’ over nedrustning

Av Rodney Reynolds

NEW YORK (IDN) – FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som har vært urokkelig i sin mangeårige kampanje for å innlede ”en verden uten atomvåpen”, har uttrykt sterk skuffelse over ”et dypt skille” blant FNs 193 medlemsland over fremtiden for multilateral nedrustning.

På den ene siden, kjernevåpenstatene, sammen med mange av sine allierte, hevder at de har tatt skritt for å redusere sine arsenaler, sa han.

Religionsbaserade grupper tar fram fallet med nedrustning

Analys av T.K. Fernandes

NEW YORK (IDN) – Sedan den dödliga användningen av atombomber i Hiroshima och Nagasaki 1945 har det internationella samfundet krävt en avveckling av kärnvapen. Trots långsamma framsteg har det civila samhället oförtrutet fortsatt att förespråka en kärnvapenfri värld och är i själva verket i princip ett steg närmare dess förverkligande.

Trosbaserte grupper argumenterer for nedrusting

Analyse av T.K. Fernandes

NEW YORK (IDN) – Siden den dødelige bruken av kjernebomber i Hiroshima og Nagasaki i 1945, har det internasjonale samfunnet tatt til orde for avskaffelse av atomvåpen. Til tross for treg fremgang har det sivile samfunnet fortsatt kjempet utrettelig for en atom-fri verden, og er faktisk ett skritt nærmere realisering i prinsippet.

Under en tale til IDN, direktør for fred og menneskerettigheter i Soka Gakkai International (SGI), bemerket Kimiaki Kawai viktigheten av kjernefysisk nedrustning, og staterte: ”Vi har felles globale utfordringer som klimaendringer, fattigdom, sult og katastrofer – så hvorfor utnytter vi ikke våre rike ressurser for et mer meningsfylt formål?”

Kampanj för kärnvapennedrustning riktas mot Bergen i Norge

Av Lowana Veal

BERGEN (IDN) – Norge är en av grundarna av Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) och uppskattar Alliansens skydd som paraplystat mot kärnvapen, men är även allmänt känd för sitt samarbete i fredsfrågor: inte bara för värdskapet för den första internationella konferensen om de humanitära effekterna av kärnvapen (Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons) i Oslo i mars 2013.

“Norge tog (också) ledningen i Oslo-processen som kulminerade i undertecknandet av konventionen om klustervapen under 2008”, sade Hitotsugu Terasaki, generaldirektör för fred och globala frågor vid Soka Gakkai International (SGI).

Kampanje for nedrustning – I Bergen

Av Lowana Veal

BERGEN (IDN) – Norge er en av grunnleggerne av den nordatlantiske traktats organisasjon (NATO), nyter Alliansens beskyttelse som en kjernefysisk paraply stat og likevel viden kjent for sin tilknytning til fredsspørsmål: ikke bare for å arrangere den første internasjonale konferansen om de humanitære konsekvensene av kjernevåpen i Oslo mars 2013.

“Norge tok (også) ledelsen i Oslo-prosessen som kulminerte i underskrivingen av Konvensjonen om klaseammunisjon i 2008”, sier Hitotsugu Terasaki, direktør for fred og globale spørsmål hos Soka Gakkai International (SGI).

Rop mot atomvåpen mellom håp og fortvilelse

En granskning av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – UN-sekretær General Ban Ki-moons mantra “Aldri igjen Hiroshima – aldri igjen Nagasaki” som ble ropt i sang for å markere den sørgelige minnedagen for de to japanske byene som ble angrepet av atomvåpen – har enda ikke inspirert til en verden fri for atomvåpen. Hans forslag i form av ‘fem punkter for avvæpning av atomvåpen’ som ble lagt frem på FN-dagen 24. oktober 2008, har praktisk talt blitt lagt i glemmeboken.

Dette kan ikke skyldes på generalsekretæren selv. I løpet av verdens 71. minnemarkering for tragediene Hiroshima og Nagasaki på 6. og 9. august, gjenstod det ett spørsmål i tankene til de som kjemper for en atomvåpenfri verden: Finnes det et grunnlag for håp eller fortvilelse?

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top