Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

Related Web Sites

IDN Global News

Japan and Kazakhstan Campaign for Nuclear-Test-Ban Treaty – Norwegian

Japan og Kasakhstans kampanje for en prøvestansavtale

Av Ramesh Jaura

WIEN | TOKYO (IDN) – Etterhvert som Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) forbereder seg på å innkalle til et ministermøte i juni, har Kasakhstan og Japan bekreftet sin forpliktelse til å intensivere innsatsen mot ikrafttredelse av avtalen.

I løpet av den første uken av symposiet ‘Science and Diplomacy for Peace and Security’ fra 24. januar til 4. februar, forsikret representanter fra de to landene i Wien at de ville fremlegge sin innsats initiert av sine respektive utenriksministre i september 2015, i FNs hovedkvarter i New York.

New Study Says Next Generation Remains Oblivious To Nuclear Dangers – Norwegian

Ny studie sier at den neste generasjonen er helt uvitende om farene med atomvåpen

Av Rodney Reynolds

FN (IDN) – I over 70 år siden den katastrofale bombingen av Hiroshima og Nagasaki i august 1945 fortsetter fredsaktivister sin ukuelige globale kampanje for en verden uten atomvåpen.

FN, som har holdt seg engasjert i en langvarig debatt, fortsetter å vedta resolusjonsvedtak hvert år for kjernefysisk nedrustning.  

World’s Major Powers, in _Shameful Behaviour_, Opt out of Nuclear Resolution – Norwegian

Verdens stormakter utviser “skammelig oppførsel”, melder seg ut av en atomløsning

Av Rodney Reynolds

FN (IDN) – Når verdens største atommakter uttrykker sin støtte for kjernefysisk nedrustning, svikter den politiske retorikken i å matche handlingene – selv når de fortsetter å modernisere arsenalene sine.

FNs komité for nedrustning og internasjonal sikkerhet (også kjent som Førstekomité) vedtar tradisjonelt en gruppe på over 15-20 oppløsninger hvert år – hovedsaklig rundt rustningskontroll og nedrustning.

‘Generation of Change’ Pleads for Walking the Nuclear Abolition Talk – Swedish

”Generation of Change” vädjar om att diskussionen om avskaffande av kärnvapen följs

Av Ronald Joshua

HIROSHIMA (IDN) – En ny ”Generation of Change” (Förändringsgeneration) visar sin närvaro, i sin vädjan om att diskussionerna de senaste 70 åren följs i ett stridsrop för att befria världen från de 16 000 till 17 000 kärnvapen som fortsätter ”hota var och en med utsikten av en grym och inhuman död”.

Learning from Hiroshima and Nagasaki Atomic Bombings – Swedish

Lärdomar från atombombningen av Hiroshima och Nagasaki

Av Taro Ichikawa

TOKYO (IDN) – I ett meddelande till Peace Memorial Ceremony, för att markera 70-årsdagen av bombningen av Hiroshima den 6 augusti, upprepade FNs generalsekreterare Ban Ki-moon de överlevande offrens brinnande önskan, när han efterlyste en ”brådskande åtgärder för eliminering av kärnvapen en gång för alla”.

‘Generation of Change’ Pleads for Walking the Nuclear Abolition Talk – Norwegian

”Generasjon i endring” lover å holde det de lover om avskaffelse av kjernevåpen

Av Ronald Joshua

HIROSHIMA (IDN) – En ny ”Generasjon i endring” gjør seg bemerket, de lover å holde det de har lovet de siste 70 årene. En fanfare for å frigjøre verden fra 16 000 til 17 000 kjernevåpen, som fortsetter “å true hver enkelt person med utsikter til en grusom og inhuman død”.

Nuclear-Weapons-Free Africa Keen To Harness Atomic Energy – Norwegian

Et atomfritt Afrika er ønsker å utnytte kjernefysisk energi

Av Jeffrey Moyo

HARARE (IDN) – Kjernefysisk nedrustning er en ikke-sak i Sør-Afrika. Fordi ingen afrikanske land har atomvåpen. Faktisk så etablerte avtalen “African Nuclear Weapon Free Zone” (ANWFZ) med 38 land, også kjent som Pelindaba-avtalen, undertegnet i 1996, en atomfri sone i Afrika. Avtalen trådte i kraft 15. juli 2009.

Saudi Nuclear Blustering Remains Hollow – for Now – Norwegian

Saudi-Arabias atomfleksing forblir tynn – for øyeblikket

Av Emad Mekay

KAIRO (IDN) – Når atomavtalen mellom USA og Iran ble annonsert i juli, ble bildet i medier i statskontrollerte Saudi-Arabia av vestlige makter forstyrret av en ny, mektig nabofiende. De vanligvis tilbakeholdne saudiarabiske politikerne gav den vanlige diplomatiske responsen til avtalen, men på sosiale medier og statlige nyhetsmedia ble det skildret et helt annet bilde; dyp angst i befolkningen som inkluderte uttalelser om at det oljerike landet kan bruke sin rikdom til å satse på kjernekraft.

EU Gives Additional Funds to Promote Entry into Force of Nuclear Test Ban Treaty – Norwegian

EU gir ytterligere midler for å fremme ikrafttredelse av prøvestansavtalen

Av Jaya Ramachandran

BERLIN (IDN) – Med hensikt å fremme ikrafttredelse av prøvestansavtalen, har EU bestemt å øke støtten til Commission of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation (CTBTO) ved å bidra med et ytterligere beløp på 3 millioner euro (ca. 3,9 millioner dollar). Dette bringer EUs frivillige bidrag opptil 19 millioner euro (ca. 21,5 millioner dollar) siden 2006.

Som gruppe har alle 28 medlemsstatene i EU signert og ratifisert prøvestansavtalen (CTBT). Bidraget fra EUs medlemsstater utgjør ca. 40 prosent av CTBTOs budsjett.

Pacific Island Countries Want a World Without Nuclear Weapons – Norwegian

Stillehavsøyene ønsker en verden uten våpen

Av Neena Bhandari

SYDNEY (IDN) – Ettersom politiske konflikter øker i Midtøsten og Nord-Afrika med spekteret av brutal vold fra terrororganisasjoner som ISIS, og Ukrainas krise, gjenopptas den kalde krigen mellom USA, NATO og Russland. Det er viktig at kjernefysiske våpen og stater uten kjernevåpen arbeider sammen for total avskaffelse av kjernevåpen. Risikoen for bruk av kjernevåpen, ved overveielse eller ulykke, som fører til total utslettelse dominerer mer enn noen gang før.

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top