Nuclear Abolition News and Analysis

Reporting the underreported threat of nuclear weapens and efforts by those striving for a nuclear free world.
A project of The Non-Profit International Press Syndicate Group with IDN as flagship agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative
status with ECOSOC.

logo_idn_top
logo_sgi_top

Watch out for our new project website https://www.nuclear-abolition.com/

About us

TOWARD A NUCLEAR FREE WORLD was first launched in 2009 with a view to raising and strengthening public awareness of the urgent need for non-proliferation and ushering in a world free of nuclear weapons. Read more

Related Web Sites

IDN Global News

U.S. Mayors Warn Against Largest NATO ‘War Games’ – Norwegian

Amerikanske borgermestere advarer mot det største NATO “krigsspillet”

Av J C Suresh

TORONTO | INDIANAPOLIS (IDN) – ”Det største NATO-krigsspillet på flere tiår, som involverer 14 000 amerikanske soldater, aktivering av det amerikanske rakettforsvaret i Øst-Europa og fyrer opp de økende spenningene mellom kjernevåpengiganter”, advarte USAs ordførerkonferanse (United States Conference of Mayors (USCM)) i forkant av det 28-nasjoners nordatlantiske alliansetoppmøtet 8-9. juli i Polens hovedstad Warszawa.

U.S. Mayors Warn Against Largest NATO ‘War Games’ – Swedish

Amerikanska borgmästare varnar för den största NATO-stridsövningen

Av J C Suresh

TORONTO | INDIANAPOLIS (IDN) – “Den största NATO-stridsövningen på årtionden, med 14 000 amerikanska trupper och aktivering av det amerikanska missilförsvaret i Östeuropa ger bränsle till den snabbt stigande spänningen mellan kärnvapenländerna,” varnar  UCSM (United States Conference of Mayors) inför sammankomsten av “28-nation North Atlantic Alliance’s”, i Polens huvudstad, den 8-9 juli.

New Data Dampens Hope of a Global Ban on Nuclear Weapons – Norwegian

Nye data fordamper håpet om et forbud mot kjernevåpen

Analyse av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – Mens aksjonister for en verden uten kjernevåpen er trygge på at ”et forbud kommer”, den annual nuclear forces data lansert av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 13. juni gir lite håp for optimisme.

”Til tross for den pågående reduksjon i antall våpen, er utsiktene for ekte fremgang mot atomnedrustning fortsatt dyster”, sier Shannon Kile, leder for SIPRI Kjernevåpenprosjekt. ”Alle kjernevåpen-innehavende stater fortsette å prioritere kjernefysisk avskrekking som hjørnesteinen i sine nasjonale sikkerhetsstrategier.”

If Provoked, U.S. Public Likely to Support Nuclear Attack – Norwegian

Om USAs befolkning provoseres er det sannsynlig at de støtter atomangrep

Analyse av Rodney Reynolds

NEW YORK (IDN) – Når President Barack Obama dro på et historisk besøk den 27. Mai til Hiroshima – hvor det amerikanske angrepet  på Japan i 1945 resulterte i over 200 000 døde og sårede – unnskyldte han ikke de store humanitære ødeleggelsene, han ga heller ikke noen forklaring på bruken av den første bruken av kjernevåpen noen sinne.

Han gjentok sin oppfordring om en verden uten kjernevåpen – selv om USA fortsetter å modernisere sitt kjernevåpenprogram som koster over 1 trillion dollar som beviser det fortsatt er et økende gap mellom forpliktelser og utførelser.

New Data Dampens Hope of a Global Ban on Nuclear Weapons

Analysis by Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – While campaigners for a world free of nuclear weapons are confident that “a ban is coming”, the annual nuclear forces data launched by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) on June 13 gives little hope for optimism.

“Despite the ongoing reduction in the number of weapons, the prospects for genuine progress towards nuclear disarmament remain gloomy,” says Shannon Kile, Head of the SIPRI Nuclear Weapons Project. “All the nuclear weapon-possessing states continue to prioritize nuclear deterrence as the cornerstone of their national security strategies.” [P09] ARABIC | JAPANESE TEXT VERSION PDF | NORWEGIAN | SPANISH

UN Group Explores Ways Out of Nuclear Stalemate – Norwegian

FN gruppe undersøker måter å komme seg ut av den kjernefysisk stilleståing

Analyse av Jamshed Baruah

GENEVA (IDN) – FNs generalforsamling har satt i arbeid en arbeidsgruppe – Open Ended Working Group (OEWG) for å lage en plan for å bygge en verden fri for kjernevåpen. Gruppens to møter, den 22-26 februar og 2-13 mai, førte ikke frem til noe utkast over en plan. Men det siste tredagers møtet i august ble planlagt til å forhandle frem en sluttrapport med anbefalinger for FNs generalforsamling.

UN Working Group Urged to Assist in Banning Nukes – Norwegian

FNs arbeidsgruppe oppfordret til å bistå i å forby kjernevåpen

Analyse av Jamshed Baruah

GENEVA (IDN) – Det kraftfulle budskapet om en felles uttalelse fra ulike trossamfunn, og kravet om nedrusting av kjernevåpen, har vært sterkt støttet av FNs generalsekretær Ban Ki-moons reaksjon på president Barack Obamas avgjørelse om å besøke Hiroshima 27. Mai.

Obama ville være den første besøkende amerikanske presidenten til å besøke den japanske byen under G-7 økonomiske toppmøtet som ble tilintetgjort av den første kjernefysiske bomben, som ble sluppet av USA den 6. August 1945. Den ble etterfulgt av en andre bombe som ødela Nagasaki tre dager senere, og drepte til sammen mer enn 200 000 mennesker.

Campaign for a Nuclear Weapons Free World Intensifies – Norwegian

Kampanjen for en verden fri for kjernevåpen intensiveres

Analyse av Ravi Kanth Devarakonda

GENEVA (IDN) – Verdenssamfunnet strever med den økende trusselen om at kjernefysiske våpen kan falle i hendene til terrorister, har de kjernevåpenstatene – USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia, Israel, India, Pakistan og Nord-Korea – snudd det døve øret til de pågående multilaterale forhandlingene om kjernevåpennedrusting i Genève for å forberede anbefalinger for å sikre en verden uten de fryktelige kjernefysiske stridshodene.

2016 Nuclear Security Summit: Obama’s Last Hurrah – Norwegian

 2016 Kjernevåpen sikkerhetstoppmøte: Obama’s siste Hurra

Analyse av Jayantha Dhanapala*

KANDY, Sri Lanka (IDN) – En placebo defineres som en medisin eller en prosedyre som er foreskrevet til den psykologiske fordelen til en pasient, ved praktisering av generell medisin – snarere for å føye eller berolige, enn for noen som helst fysiologisk eller terapeutisk virkning. Den amerikanske presidenten Barack Obamas retorikk, i Praha i april 2009, ga verden en spennende visjon av en kjernevåpen fri verden: “Eksistensen av tusenvis kjernevåpen er den farligste arven fra den kalde krigen …. Jeg erklærer klart og med overbevisning at USAs forpliktelse om å søke fred og sikkerhet for en verden uten kjernevåpen. “

Nuclear Weapons Challenge the World’s Highest Court – Norwegian

Kjernevåpen utfordrer verdens høyeste domstol

Av Ramesh Jaura 

BERLIN | THE HAGUE (IDN) – Etter ti dager med offentlige høringer med lagene av internasjonalt kjente advokater – noen støttet av trofaste tilhengere av ”nuclear zero” og andre klamrer seg til læren om “kjernefysisk avskrekking” – verdens høyeste domstol står overfor en utfordrende oppgave som er av vidtspennende betydning.

Search

Newsletter

Report & Newsletter

Toward a World Without Nuclear Weapons 2022

Scroll to Top